1. Próchnika (1-11)
  1. Piotrkowska 1
  2. Piotrkowska 3
  3. Piotrkowska 5
  4. Piotrkowska 7
  5. Piotrkowska 9
  6. Piotrkowska 11
 2. Więckowskiego (13-27)
  1. Piotrkowska 13
  2. Piotrkowska 15
  3. Piotrkowska 17
  4. Piotrkowska 19
  5. Piotrkowska 21
  6. Piotrkowska 23
  7. Piotrkowska 25
  8. Piotrkowska 27
 3. Zielona (29-45)
  1. Piotrkowska 29
  2. Piotrkowska 31
  3. Piotrkowska 33
  4. Piotrkowska 35
  5. Piotrkowska 37
  6. Piotrkowska 39
  7. Piotrkowska 41
  8. Piotrkowska 43
  9. Piotrkowska 45
 4. 6 Sierpnia (47-63)
  1. Piotrkowska 47
  2. Piotrkowska 49
  3. Piotrkowska 51
  4. Piotrkowska 53
  5. Piotrkowska 55
  6. Piotrkowska 57
  7. Piotrkowska 59
  8. Piotrkowska 61
  9. Piotrkowska 63
 5. A. Struga (65-95)
  1. Piotrkowska 65
  2. Piotrkowska 67
  3. Piotrkowska 69
  4. Piotrkowska 71
  5. Piotrkowska 73
  6. Piotrkowska 75
  7. Piotrkowska 77
  8. Piotrkowska 79
  9. Piotrkowska 81
  10. Piotrkowska 83
  11. Piotrkowska 85
  12. Piotrkowska 87
  13. Piotrkowska 89
  14. Piotrkowska 91
  15. Piotrkowska 93
  16. Piotrkowska 95
 6. Zamenhofa (97-127)
  1. Piotrkowska 97
  2. Piotrkowska 99
  3. Piotrkowska 101
  4. Piotrkowska 103
  5. Piotrkowska 105
  6. Piotrkowska 107
  7. Piotrkowska 109
  8. Piotrkowska 111
  9. Piotrkowska 113
  10. Piotrkowska 115
  11. Piotrkowska 117
  12. Piotrkowska 119
  13. Piotrkowska 121
  14. Piotrkowska 123
  15. Piotrkowska 125
  16. Piotrkowska 127
 7. Mickiewicza (129-163)
  1. Piotrkowska 129
  2. Piotrkowska 131
  3. Piotrkowska 133
  4. Piotrkowska 135
  5. Piotrkowska 137
  6. Piotrkowska 139
  7. Piotrkowska 141
  8. Piotrkowska 143
  9. Piotrkowska 145
  10. Piotrkowska 147
  11. Piotrkowska 149
  12. Piotrkowska 151
  13. Piotrkowska 153
  14. Piotrkowska 155
  15. Piotrkowska 157
  16. Piotrkowska 159
  17. Piotrkowska 161
  18. Piotrkowska 163
 8. Żwirki (165-193)
  1. Piotrkowska 165
  2. Piotrkowska 167
  3. Piotrkowska 169
  4. Piotrkowska 171
  5. Piotrkowska 173
  6. Piotrkowska 175
  7. Piotrkowska 175a
  8. Piotrkowska 177
  9. Piotrkowska 179
  10. Piotrkowska 181
  11. Piotrkowska 183
  12. Piotrkowska 185
  13. Piotrkowska 187
  14. Piotrkowska 189
  15. Piotrkowska 191
  16. Piotrkowska 193
 9. Radwańska (195-225)
  1. Piotrkowska 195
  2. Piotrkowska 197
  3. Piotrkowska 199
  4. Piotrkowska 201
  5. Piotrkowska 203/205
  6. Piotrkowska 207
  7. Piotrkowska 209
  8. Piotrkowska 211
  9. Piotrkowska 213
  10. Piotrkowska 215
  11. Piotrkowska 217
  12. Piotrkowska 219
  13. Piotrkowska 221
  14. Piotrkowska 223
  15. Piotrkowska 225
 1. Rewolucji (2-12)
  1. Piotrkowska 2
  2. Piotrkowska 4
  3. Piotrkowska 6
  4. Piotrkowska 8
  5. Piotrkowska 10
  6. Piotrkowska 12
 2. Jaracza (14-32)
  1. Piotrkowska 14
  2. Piotrkowska 16
  3. Piotrkowska 18
  4. Piotrkowska 20
  5. Piotrkowska 22
  6. Piotrkowska 24
  7. Piotrkowska 26
  8. Piotrkowska 28
  9. Piotrkowska 30/32
 3. Narutowicza (34-52)
  1. Piotrkowska 34
  2. Piotrkowska 36
  3. Piotrkowska 38
  4. Piotrkowska 40
  5. Piotrkowska 42
  6. Piotrkowska 44
  7. Piotrkowska 46
  8. Piotrkowska 48
  9. Piotrkowska 50
  10. Piotrkowska 52
 4. Traugutta (54-70)
  1. Piotrkowska 54
  2. Piotrkowska 56
  3. Piotrkowska 58
  4. Piotrkowska 60
  5. Piotrkowska 62
  6. Piotrkowska 64
  7. Piotrkowska 66
  8. Piotrkowska 68
  9. Piotrkowska 70
 5. Moniuszki (72-74)
  1. Piotrkowska 72
  2. Piotrkowska 74
 6. Tuwima (76-98)
  1. Piotrkowska 76
  2. Piotrkowska 78
  3. Piotrkowska 80
  4. Piotrkowska 82
  5. Piotrkowska 84
  6. Piotrkowska 86
  7. Piotrkowska 88
  8. Piotrkowska 90
  9. Piotrkowska 92
  10. Piotrkowska 94
  11. Piotrkowska 96
  12. Piotrkowska 98
 7. Nawrot (100-124)
  1. Piotrkowska 100
  2. Piotrkowska 100a
  3. Piotrkowska 102
  4. Piotrkowska 102a
  5. Piotrkowska 104
  6. Piotrkowska 104a
  7. Piotrkowska 106
  8. Piotrkowska 108
  9. Piotrkowska 110
  10. Piotrkowska 112
  11. Piotrkowska 114
  12. Piotrkowska 116
  13. Piotrkowska 118
  14. Piotrkowska 120
  15. Piotrkowska 122
  16. Piotrkowska 124
 8. Roosevelta (126-144)
  1. Piotrkowska 126
  2. Piotrkowska 128
  3. Piotrkowska 130
  4. Piotrkowska 132
  5. Piotrkowska 134
  6. Piotrkowska 136
  7. Piotrkowska 138/140
  8. Piotrkowska 142
  9. Piotrkowska 144
 9. Piłsudskiego (146-160)
  1. Piotrkowska 146
  2. Piotrkowska 148
  3. Piotrkowska 150
  4. Piotrkowska 152
  5. Piotrkowska 154
  6. Piotrkowska 156
  7. Piotrkowska 158
  8. Piotrkowska 160
 10. Wigury (162-196)
  1. Piotrkowska 162
  2. Piotrkowska 164
  3. Piotrkowska 166
  4. Piotrkowska 168
  5. Piotrkowska 170
  6. Piotrkowska 172
  7. Piotrkowska 174
  8. Piotrkowska 176
  9. Piotrkowska 178
  10. Piotrkowska 180
  11. Piotrkowska 182
  12. Piotrkowska 184
  13. Piotrkowska 186
  14. Piotrkowska 188
  15. Piotrkowska 190
  16. Piotrkowska 192
  17. Piotrkowska 194
  18. Piotrkowska 196
 11. Brzeźna (198-232)
  1. Piotrkowska 198
  2. Piotrkowska 200
  3. Piotrkowska 202
  4. Piotrkowska 204
  5. Piotrkowska 206
  6. Piotrkowska 208
  7. Piotrkowska 210
  8. Piotrkowska 212
  9. Piotrkowska 214
  10. Piotrkowska 216
  11. Piotrkowska 218
  12. Piotrkowska 220
  13. Piotrkowska 222
  14. Piotrkowska 224/226
  15. Piotrkowska 228
  16. Piotrkowska 230/232

pierzeja zachodnia

nr nieparzyste

pierzeja wschodnia

nr parzyste

Piotrkowska_53

Piotrkowska 53

nr hip. 783 (do 1850 r. - 119)

 

Kamienica Hermana Konstadta wystawiona w latach 80-tych XIX w. Litografia, wykonana ze zdjęcia z końca lat 80-tych XIX w., przedstawia już stojący budynek. 

Budowa kamienicy przypada na okres wyjścia ze spółki (Dom Handlowy J. Dobranicki i H. Konstadt) Jakuba Dobranickiego, co miało miejsce w 1883 r. (patrz poniżej). W tym czasie Konstadt kupił posesję przy Piotrkowskiej 53, ze stojącym na froncie drewnianym domem, za 40 tys. rubli. Rozciągający się w głębi parceli pas zieleni, nowy właściciel przekształcił w elegancki ogród.

 

W domu Konstadta mieściły się składy i przedstawicielstwa znamienitych przedsiębiorstw, takich jak:

 • Krusche i Ender w Pabianicach,
 • Tow. Akc. Piotrkowskiej Manufaktury,
 • Leonhardt, Wolker i Girbardt S. A.,
 • skład butów Peterburskiego Towarzystwa „Skorochód”, oferujący 15 tys. par obuwia produkowanego maszynowo.

 

Dokumenty archiwalne:

1895 – „Plan z natury części domu, w której planuje się w dwóch oknach parteru usunąć parapety w celu zwiększenia prześwitów na nieruchomości Hermana Konsztadta pryz ulicy Piotrkowskiej numer 783 w mieście Łodzi”. [zobacz]

http://szukajwarchiwach.pl/39/1/0/4/4944/7/1

1911 – „Projekt przebudowy sklepu i okien sklepowych w domu Miny Konstadt pod numerem 53/783 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi”. [zobacz]

http://szukajwarchiwach.pl/39/1/0/4/13004/13/1

 

Herman Konstadt (ur. 1825 r. – zm. 1895 r.) urodził się w Sieradzu, w żydowskiej rodzinie kupieckiej. Do Łodzi przybył w latach 50-tych XIX w. Tutaj ożenił się z Miną Dobrzyńską, córką kupca włocławskiego.

W latach 1859-83 Konstadt prowadził wspólnie z Jakubem Dobranickim "Dom Handlowy J. Dobranicki i H. Konstadt”. Okazały budynek, mieszczący zarówno firmę, jak i mieszkania właścicieli, wystawiono na zakupionej przez wspólników parceli przy ulicy Nowomiejskiej 232 (później Nowomiejska 19, obecnie fragment Parku Staromiejskiego na odcinku pomiędzy Północną, a Podrzeczną).

Dom Handlowy Dobranickiego i Konstadta był wspaniale prosperującym interesem. Wspólnicy sprzedawali produkcję najwiekszych w tym czasie zakładów włókienniczych, w szczególności  wyroby fabryki Geyera i firmy „Krusche i Ender” z Pabianic. Dobrze zorganizowana sieć przedstawicielstw handlowych, nie tylko w Królestwie Polskim, ale również na terenie Rosji, zapewniała ogromne zyski.

Od 1883 r., po wycofaniu się ze spółki Dobranickiego, Konstadt prowadził samodzielnie dochodowe przedsiębiorstwo. Do końca życia pozostał jedynym komisantem zakładów „Krusche i Ender”. W latach 80-tych XIX w., małżeństwo Miny i Hermana Konstadtów zaliczało się do grupy najbogatszych łodzian.

Na szczególną uwagę zasługuje wyjątkowa postawa społeczna małżeństwa Konstadtów. Wraz z pomażaniem majatku, H. Konstadt prowadził liczne działania charytatywne, które były kontynuowane również po jego śmierci. Zgodnie z wolą wyrażona w testamencie, majątek filantropa, szacowany w 1896 r. na ponad 945 tys. rubli, został w większości przekazany na Fundację Hermana i Miny Konstadtów. Obie wojny światowe i dewaluacja przeprowadzona po I wojnie, nie pozwoliły w pełni zrealizować śmiałych zamierzeń. 

Poniższa lista prezentuje tylko niektóre z dokonań Hermana Konstadta i stworzonej przez niego fundacji.

 • przytułek dla biednych, starców i kalek na ul. Średniej 54 (dz. Pomorska 54),
 • Żydowska Męska Szkoła Powszechna na ul. Zawadzkiej 42 (dz. Próchnika 42),
 • szpital dla dzieci żydowskich budowany przed I wojną światową w gminie Radogoszcz, na terenach kupionych przez Fundację od rodziny Heinzlów (dz. szpital im. Wł. Biegańskiego),
 • działalność w komitecie społecznym wspierającym ambulatorium przy łódzkim oddziale Rosyjskiego Czerwonego Krzyża (tzw. "szpital fabryczny", położony pomiedzy ul. Łąkową 26 i Pańską  113, dz. Żeromskiego, obecnie teren szpitala im. WAM)
 • jeden z fundatorów pawilonu na 30 łóżek przy szpitalu św. Aleksandra (dz. ul. Stanisława Kostki, teren Wyższego Seminarium Duchownego).

 

Ogłoszenia prasowe:

 • A. Goldmüntz i S-ka Dom agenturowo-komisowy
 • Krusche i Ender w Pabianicach Skład fabryczny
 • Tow. Akc. Piotrkowskiej Manufaktury Skład fabryczny
 • Jakób Lande Skład przędzy
 • Józef J. Fraenkel Skład fabryczny
 • St. Petersburskie Towarzystwo Mechanicznego Obuwia Skład fabryczny
 • M. BermanSkład win, wódek i delikatesów
 • Szkoła Gospodarstwa Domowego
 • J. Praszkiewicz Sprzedaż przędzy czesankowej
 • Sz. Majzel i D. Reznik Wyroby bawełniane
 • Leonhardt, Wolker i Girbardt S.A. Skład fabryczny
 • L. Naftali Skład manufaktury
 • N. Wajn Fabryka wyrobów włókienniczych
29 marca 2015

Zostań PATRONEM piotrkowska-nr

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

piotrkowska-nr.pl

© Wszystkie prawa zastrzeżone