pierzeja zachodnia

nr nieparzyste

pierzeja wschodnia

nr parzyste

Piotrkowska_87

 

Piotrkowska 87

nr hip. 766 (do 1850 r. - 136)

 

Pod koniec lat 60-tych XIX w. posesja należała do Gabriela Mai.

 

W połowie lat 70-tych XIX w. miała miejsce zmiana właściciela nieruchomości.

1875-1876 - "O odstąpieniu praw na bezterminową dzierżawę placu nr 136/766 w mieście Łodzi". [zobacz]

 

Przynajmniej od końca lat 80-tych XIX w. posesja była w rękach Alojzego Balle, który w pierwszej połowie lat 90-tych wykupił grunt działki.

1892-1893 - "O wykupie czynszów z gruntu nr 136/766 w mieście Łodzi". [zobacz]

Kamienica frontowa została wzniesiona ok. 1893 r., według projektu Alwilla Jankau, przyszłego zięcia Alojzego Balle.

Alojzy Balle był właścicielem cegielni w gminie Brus, terenie położonym ówcześnie pod Łodzią. W 1893 r. Balle zatrudniał 30 robotników. W gminie Brusy funkcjonowała także cegielnia Ludwika Meyera, zatrudniająca w tym samym czasie 70 robotników.

 

Ok. 1910 r. nieruchomość przy Piotrkowskiej 87 przeszła w ręce małżeństwa Zofii i Henryka Schwalbe i pozostawała własnością rodziny Schwalbe do wybuchu II wojny światowej.

 

W latach 30-tych XX w. mieściło się tutaj biuro sprzedaży zakładów Adolfa Horaka, jednego z największych przedsiębiorstw włókienniczych przedwojennej Łodzi.

 

Pod tym adresem działała centrala fabryki wełnianej Samuela i Jakóba Goldlust. Produkcja materiałów wełnianych odbywała się początkowo na ulicy Długiej 91 (dz. połączone nieruchomości Gdańskiej 91 i 93), w obiektach należących do Roberta Guse (zobacz poniżej). W latach 30-tych XX w. właściciele przenieśli swoje przedsiębiorstwo na ulicę Zagajnikową 20 (dz. Kopcińskiego 20).

1928-34 - "[Mechaniczna tkalnia przy ul. Gdańskiej 91 oraz przy ul. Zagajnikowej 20, właściciele: Samuel i Jakub Goldlust]". [zobacz]

 

Dokumenty archiwalne:

1893 – „Plan zdjęty z natury trzypiętrowego domu i dwóch podobnych oficyn na nieruchomości Alojzego Balle pod numerem 766 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi”. [zobacz]

1999 – „O budowie przez Alojzego Balle trzypiętrowej oficyny pod numerem 766 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi”. [zobacz]

 

Ogłoszenia prasowe:

 • Adam Mokiejewski Skład wyrobów destylarni parowej pod firmą L. Mokiejewskiego
 • O. Tauchert Skład fortepianów i pianin fabryki J. Beckera w Petersburgu
 • Zakłady Żyrardowskie Hiellego i Dittricha Skład wyrobów
 • Towarzystwo Wzajemnego Kredytu
 • „Przyszłość” Towarzystwo ubezpieczeniowe
 • „Gebethner i Wolff” Księgarnia i skład nut
 • Adolf Horak Biuro sprzedaży zakładów włókienniczych w Rudzie Pabianickiej
 • Leonard Taler i S-ka Przedstawicielstwo Towarzystwa Ubezpieczeń „Piast”
 • A. Balle i K. H. Szultz Biuro koncesjonowane p. f. „Union”
 • Samuel i Jakób Goldlust Centrala fabryki wyrobów wełnianych
 • Karol Lehman Cukiernia „Carlo”
 • Gustaw Knoch Wyroby dziane i tkane
 • Władysław Bielawny Dom Handlowy
 • M. Kunert Oprawa obrazów

 

 

Robert Guse

Fabryka na Długiej 91 została zbudowana w 1901 r. przez Roberta Guse. W wystawionej tkalni pluszu było zatrudnionych ponad 100 robotników. Na froncie posesji stanął jednopiętrowy dom właściciela.

1901 - "O budowie przez Roberta Guse murowanego, piętrowego z poddaszem i piwnicami domu mieszkalnego, takiej samej trzypiętrowej z poddaszem tkalni, parterowego, częściowo z poddaszem budynku gospodarczego i parterowego pomieszczenia mieszczącego lokomobilę pod numerem 91/806 przy ulicy Długiej w mieście Łodzi". [zobacz]

Prawdopodobnie jeszcze przed I wojną światową zaprzestano produkcji własnej. Obiekty fabryczne, pozostające przez cały czas w rękach rodziny Guse, były dzierżawione innym podmiotom. Wybrane przedsiębiorstwa funkcjonujące w okresie międzywojennym przy Gdańskiej 91:

 • Fabryka Tkanin Jedwabnych „Herman i Scheile”,
 • Fabryka Wstążek „G. Fritsche”,
 • Tkalnia Mechaniczna „M. Cygler
 • Fabryka Pończoch i Skarpet „Neumann i S-ka”,
 • Fabryka Bielizny Trykotowej „M. Czerny”,
 • Mechaniczna tkalnia – L. Gordin i S. Pracowity,
 • Glucksman Boruch Anszelm - fabryka wyrobów bawełnianych i lnianych,
 • Mechaniczna pończoszarnia i formiernia – Ajzyk Lewkowicz,
 • Mechaniczna skrecalnia – Hajman Zandel,
 • Mojżesz Cygler Fabryka Wyrobów Włókienniczych S. A.
 • Mechaniczna snowalnia i nawijalnia - Icchok Szparag i Hersz Karczmar.

Czy Robert Guse, właściciel fabryki przy Długiej 91, to syn Marcina Guse? Na razie to tylko hipoteza.

 

Przy okazji posesji fabrycznej Roberta Guse, warto wspomnieć o tkalni Szmula vel Samuela Serejskiego i Litmanna Dubsona, wystawionej w 1910 r. na sąsiedniej działce, przy Długiej 93.

1910 - "Projekt budowy przez firmę "Serejski i Dubson" murowanej, dwupiętrowej tkalni mechanicznej, nadbudowy piętra na parterowym domu pod numerem 93/806 przy ulicy Długiej w mieście Łodzi". [zobacz]

Przed 1910 r., czyli przed przejęciem nieruchomości przy Długiej 93 przez Panów Serejskiego i Dubsona, na froncie posesji stał pierwotny, parterowy dom murowany, wystawiony w 1891 r. przez Emilię Hauser (MA).

Przedsiębiorstwo "Fabryka Wyrobów Włókienniczych Samuel Serejski i S-ka" funkcjonowało przy Długiej 93 (od 1920 r. Gdańska 93) do wybuchu II wojny światowej (MA).

Nacjonalizacja przemysłu po 1945 r. spowodowała połączenie fabryk Roberta Guse i Samuela Serejskiego. Teren dawnych, oddzielnych posesji fabrycznych, zaznaczyłem na współczesnej fotografii Google Earth - zobacz.

 

MA (materiały archiwalne) - zobacz

29 marca 2015

Zostań PATRONEM piotrkowska-nr

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

piotrkowska-nr.pl

© Wszystkie prawa zastrzeżone