pierzeja zachodnia

nr nieparzyste

pierzeja wschodnia

nr parzyste

Strona

główna

Kontakt

INDEKS

właściciele nieruchomości

INDEKS

przedsiębiorcy

Piotrkowska_99

Piotrkowska 99

nr hip. 760 (do 1850 r. - 142)

 

Pierwsze zdjęcie w galerii przedstawia ReFotografię autorstwa Stefana Brajtera

 

Zgodnie z Protokołem Deklaracyjnym spisanym w lipcu 1834 r. plac nr 142 przy ulicy Piotrkowskiej (dz. Piotrkowska 99) objął tkacz przybyły z Czech, Gottfryd Stybner.

Nowy właściciel zobowiązał się do utrzymywania w ciągłym ruchu fabryki wyrobów bawełnianych, składającej się z 3 warsztatów, przy której 2 czeladzi użytych będzie, oraz do wystawienia domu drewnianego za otrzymaniem bezpłatnie z lasów rządowych potrzebnego na ten cel drzewa.

Trudno powiedzieć jak sprawa się miała z warsztatami, ale domu frontowego Pan Gottfryd nie wystawił.

 

Kontraktem zatwierdzonym przez Rząd Gubernialny Mazowiecki, w sierpniu 1842 r., nieruchomość kupił Leopold Hermann.

 

W sierpniu 1844 r. Hermann sprzedał nieruchomość sąsiadowi, właścicielowi posesji przy Piotrkowskiej 101, Fryderykowi Neumann.

W tym czasie front Piotrkowskiej 99 był nadal niezabudowany. Na posesji stał domek tylny drewniany mieszkalny pod gontami, mający długości łokci* 12, szerokości łokci 10, a wysokości łokci 3 nowej miary polskiej.

* - 1 łokieć = 0,576 m

W 1849 r. na froncie stał już dom murowany mieszkalny pod dachówką, mający długości łokci 31, szerokości łokci 20, a wysokości łokci 5 nowej miary polskiej. Wartym zauważenia jest fakt, iż dom Pana Fryderyka był pierwszym domem murowanym w zachodniej pierzei Piotrkowskiej, na odcinku pomiędzy obecną ulicą Andrzeja Struga, a Zamenhofa. Dom Neummana jest widoczny na drugim zdjęciu w galerii.

Po śmierci Fryderyka w 1862 r., nieruchomość przeszła w ręce wdowy Pauliny, oraz dzieci: Augusty, Fryderyka jr., Albiny, Józefiny, Emila, Idy i Roberta.

W listopadzie 1863 r., na skutek regulacji ulicy Andrzeja, działka Piotrkowskiej 99, sięgająca pierwotnie do ulicy Wólczańskiej, została podzielona. Z 338 prętów* pozostawiono 116 od strony Piotrkowskiej, a pozostałą część, 222 pręty, zabrano na utworzenie placów przy Andrzeja. Spadkobiercy Fryderyka Neumann otrzymali, w ramach zadośćuczynienia, 1 morgę gruntu (ogrodu) w innej części Łodzi.

* - 300 prętów = 1 morga = 0,5598 ha = 5598 m².

 

W styczniu 1869 r. nieruchomość kupi Karol Ebhardt.

Postać Karola Ebhardt była związana również z Piotrkowską 10, Piotrkowską 115, oraz Piotrkowską 165.

 

Kolejny właściciel, Robert Dems, wykupił pod koniec lat 70-tych grunt działki.

1879-1880 - "O wykupie bezterminowych czynszów przez Roberta Demsa z gruntu nr 142/760 w mieście Łodzi". [zobacz]

Robert Dems (Thems), ur. w 1843 r., był synem Roberta Dems seniora i Racheli Fröhnel. Żoną Roberta juniora była Paulina Missbach (akt 30), poślubiona w 1866 r. Siostra Roberta juniora, Augustyna, wyszła za mąż za Karola Bennich.

Osobę Roberta Dems, oraz jego wspólnika Leonarda Hirsekorn, wymienia informacja w "Dzienniku Łódzkim" z 1884 r. (MA). Dowiadujemy się z niej o upadłości firmy fabrycznej Dems-Hirsekorn, oraz o oddaniu wspólników pod dozór policyjny.

 

Przynajmniej od końca lat 80-tych XIX w. (być może wcześniej, po ogłoszeniu upadłości firmy Dems-Hirsekorn w 1884 r.) nieruchomość przeszła w ręce rodziny Goldblum.

Trzypiętrowa kamienica została wystawiona przez Szymona Goldbluma, według projektu z 1897 r. autorstwa Gustawa Landau-Gutentegera.

Szymon Goldblum, później jego sukcesorzy, prowadził skład wyrobów żelaznych. Reklamy prasowe podają rok 1854 jako datę założenia firmy.

W latach 20-tych okresu międzywojennego nieruchomość pozostawała w rękach rodziny Goldblum.

 

W latach 70-tych XIX w. mieściła się tutaj drukarnia Maurycego Dietricha.

 

Pod tym adresem, na początku XX w., miała swoją pracownię malarz, Ryszard Radwański.

 

W okresie międzywojenny funkcjonował przy Piotrkowskiej 99 znany w Łodzi skład Józefa Frageta, oferujący wyroby srebrne i platerowane. Wcześniej Fraget prowadził sklep przy Piotrkowskiej 69.

 

MA (materiały archiwalne) - zobacz

 

Archiwalne dokumenty budowlane:

1897 – „O budowie przez Szymona Goldbluma murowanego, trzypiętrowego domu z podobnymi oficynami pod numerem 760/99 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi”. [zobacz]

 

Ogłoszenia prasowe:

  • G. R. Biedermann Skład win krymskich z majątku „Chasta”
  • L. Kleinoth Magazyn ubiorów
  • Irena Gulewska „Sztuka” Skład obrazów, materiałów piśmiennych, przyborów malarskich
  • Józef Fraget Srebra i platery
  • S. Goldblum S-cy Skład wyrobów żelaznych i stalowych
30 marca 2015

Zostań PATRONEM piotrkowska-nr

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

piotrkowska-nr.pl

© Wszystkie prawa zastrzeżone