pierzeja zachodnia

nr nieparzyste

pierzeja wschodnia

nr parzyste

Piotrkowska_138-140

Piotrkowska 138-140

nr hip. 547 (do 1850 r. – nr 68)

nr hip. 548 (do 1850 r. – nr 67)

 

Pod koniec lat 60-tych XIX w. nieruchomość 547 (Piotrkowska 138) należała do Wilhelma Bocksleitnera, a 548 (Piotrkowska 140) do Reinholda Fröhnela.

Na początku lat 80-tych Bocksleitner wykupił grunt działki.

1880 - "O wykupie czynszów przez Wilhelma Bocksleitnera z gruntu nr 547 w mieście Łodzi". [zobacz]

Posesja pod numerem 138, wchłonięta później przez przedsiębiorstwo Franciszka Ramischa, należała na przełomie lat 80-tych i 90-tych XIX w. do Wilhelma Hannemana.

Dokument archiwalny:

1890 – „Obudowie przez Wilhelma Hannemana dwupiętrowej, murowanej oficyny pod numerem 547 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi”. [zobacz]

W 1893 r. teren obydwu posesji, przy Piotrkowskiej 138 i 140, należał już do Franciszka Ramischa.

Dwa pierwotne drewniaki frontowe (zdjęcie w galerii) zostały wyburzone po I wojnie światowej. W ich miejscu stanął parkan.

 

Franciszek Ramisch (1856-1932), syn Jana Ramischa, rozpoczął działalność pod obecnym numerem 140, gdzie w 1879 r. prowadził ręczną tkalnię wyrobów bawełnianych.

Kilka lat wcześniej, przy dzisiejszej Piotrkowskiej 144, brat przyrodni Franciszka, Edward Ramisch, uruchomił ręczną tkalnię chust wełnianych i kortów. Tkalnia Edwarda Ramischa istniała już w 1877 r.

W 1889 r. przy Piotrkowskiej 140 uruchomiono maszynę parową i na 64 krosnach mechanicznych pracowało 70 robotników.  W latach 90-tych XIX w., po dokupieniu sąsiednich parceli, przedsiębiorstwo Franciszka Ramischa wypełniło obszar pomiędzy Piotrkowską 138-140, Dziką/Mikołajewską (dz. Sienkiewicza) i Ewangelicką (dz. Roosevelta). W 1897 r. pracowało tutaj 227, a w 1905 r. już 452 robotników.

Rekwizycje Niemieckie w czasie I wojny światowej przyniosły spustoszenie w parku maszyn, ale firma przetrwała. W 1924 r. utworzono spółkę akcyjną, która prowadziła działalność do wybuchu II wojny. Z tego okresy pochodzą zdjęcia przedsiębiorstwa Ramischów, będące w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Łodzi.

Ramischowie udostępnili na swoim terenie lokale dla utworzonego w 1929 r. Zrzeszenia Producentów Przędzy Bawełnianej w Polsce. W zrzeszeniu zasiadali znani łódzcy przemysłowcy, miedzy innymi, Gustaw Geyer, Stefan Osser, Arno Kindermann, Paweł Biedermann, Aleksander Piwkowski, Leon Albrecht.

 

Dokumenty archiwalne:

1889 – „ Projekt budowy dwupiętrowej tkalni, kotłowni, komina i parterowej szopy na nieruchomości Ramischa pod numerem 548 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi”. [zobacz]

1893 - „Oświetlenie elektryczne w fabryce Franciszka Ramischa w Łodzi". [zobacz]

1898 – „Projekt dobudowy murowanego, trzypiętrowego budynku fabrycznego, dobudowy murowanej, parterowej kotłowni, budowy murowanej, parterowej ślusarni, murowanej parterowej oranżerii, murowanych parterowych magazynów i murowanej parterowej stróżówki, ambulatorium i stołówki na nieruchomości Franciszka Ramischa pod numerami 547, 548 przy ulicy Piotrkowskiej i pod numerem 550cde przy ulicy Ewangelickiej w mieście Łodzi”. [zobacz]

1911 – „Projekt na budowę przez firmę "Franciszek Ramisch" murowanej, dwupiętrowej oficyny, nadbudowę pierwszych pięter nad parterowymi magazynami z ich przebudową pod numerem 548-550 przy ulicach Piotrkowskiej i Ewangelickiej w mieście Łodzi”. [zobacz]

 

Ogłoszenia prasowe:

  • Rajmund Jakubek Fabryka wag
27 marca 2015

Zostań PATRONEM piotrkowska-nr

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

piotrkowska-nr.pl

© Wszystkie prawa zastrzeżone