pierzeja zachodnia

nr nieparzyste

pierzeja wschodnia

nr parzyste

Strona

główna

Kontakt

INDEKS

właściciele nieruchomości

INDEKS

przedsiębiorcy

Piotrkowska_170

Piotrkowska 170

nr hip. 563 (do 1850 r. – nr 52)

 

Na mocy Protokołu Deklaracyjnego, spisanego w maju 1832 r., plac nr 52 przy ulicy Piotrkowskiej (dz. Piotrkowska 170) objął tkacz przybyły z Saksonii, Jan Gottlieb Boten.

Nowy właściciel zobowiązał się do utrzymywania w ciągłym ruchu fabryki bawełniano płucienniczej, składającej się z 3 warsztatów, przy której 2 czeladzi użytych będzie, oraz do wystawienia domu drewnianego gontami krytego.

Boten nie dotrzymał przyrzeczenia i nie zbudował domu frontowego.

 

Stosownie do protokołu z listopada 1838 r. i maja 1839 r., Boten sprzedał nieruchomość Janowi Beniaminowi Michel. W dokumencie z 1839 r. Magistrat uczynił zastrzeżenie następującej treści:

Pan Jan Beniamin Michel, zgodnie do zadeklarowania jego w dniu 25 listopada 1838 r., obowiązany jest na nabytym placu, jeszcze w roku bieżącym, wystawić dom massiv murowany pod dachówką, takowy w Towarzystwie Ogniowym zabezpieczyć i w niem fabrykę tkanin bawełnianych w ciągłym utrzymywać ruchu.

Michel dotrzymał słowa i wybudował frontowy dom murowany.

 

Prawdopodobnie na początku lat 40-tych Michel sprzedał nieruchomość Janowi Herldt.

 

Przynajmniej od połowy lat 50-tych nieruchomość była w rękach Augusta Bittner.

W podaniu do Magistratu, w kwietniu 1855 r., Bittner tak pisał:

Mając zamiar poza domem moim, pod N 503 przy ulicy Piotrkowskiej położonym, wystawić oficynę massiv murowaną wynoszącą długości 11 łokci*, szeroką 8 łokci, wysoką 10 łokci [obiekt jednopiętrowy], dachówką krytą, upraszam przeto Wielmożnego Prezydenta o udzielenie mi na ten cel stosownego pozwolenia.

* - 1 łokieć = 0,576 m

W latach 60-tych posesja należała do wdowy po Auguście, Marii Bittner, a pod koniec lat 80-tych do jej sukcesorów.

 

Na początku lat 90-tych XIX w. nieruchomość przeszła w ręce małżonków Lidii i Moritza (Maurycego) Bauer, którzy wykupili grunt działki.

1895-1998 - "O wykupie czynszu przez Lidię Bauer z gruntu nr 52/563 w mieście Łodzi". [zobacz]

W tym czasie, w podwórzu Piotrkowskiej 170, funkcjonowała fabryka maszyn i odlewnia żeliwa (gisernia) "Wilhelm Walter i S-ka". Na przełomie XIX i XX w. przedsiębiorstwo metalowe należało już do Moritza Bauera.

W pierwszych latach XX w. rodzina Bauer weszła w posiadanie nieruchomości przy Piotrkowskiej 172, później również przy Piotrkowskiej 168.

Przedsiębiorstwo Bauerów funkcjonowało do wybuchu II wojny światowej. W latach 30-tych XX w. było kierowane przez syna założyciela, Ryszarda Maurycego Bauera. W tym czasie zakład zajmował obszar 10 tys. m²  i zatrudniał ok. 100 osób. W 1936 r. "Fabryka Maszyn i Odlewnia Żelaza Maurycy Bauer" zdobyła brązowy medal na wystawie przemysłu metalowego i elektrotechnicznego w Warszawie.

 

Archiwalne dokumenty budowlane:

1895 – „O zatwierdzeniu projektu budowy przez Wilhelma Waltera ślusarni, kuźni, odlewni, stolarni i magazynu z kantorem pod numerem 170/563 w Łodzi”. [zobacz]

1899 – „Projekt dobudowy parterowej, murowanej ślusarni, rozbudowa istniejącego warsztatu ślusarskiego, nadbudowa poddasza w parterowej ślusarni, budowa parterowych wozowni i stajni na nieruchomości Bauera pod numerem 563 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi”. [zobacz]

1910 – „Projekt dobudowy murowanej, piętrowej ślusarni z poddaszem i parterowego magazynu form na nieruchomości Maurycego Bauera pod numerami 562, 563/168, 170 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi”. [zobacz]

 

Ogłoszenia prasowe:

  • Wilhelm Walter i S-ka Gisernia żelaza i fabryka maszyn
  • Maurycy Bauer Fabryka maszyn i odlewnia żelaza

 

 

Odlewnie żelaza (żeliwa) na Piotrkowskiej

Z ulicą Piotrkowską, co dla wielu może wydawać się dziwne, są związane dzieje kilku odlewni żeliwa.

Największa, Józefa Johna, posługująca się najczęściej adresem Piotrkowskiej 219, zajmowała parcele 217-221, kończące się na ulicy Wólczańskiej.

Najstarsza, położona przy Piotrkowskiej 26, została założona przez Karola Söderströma na początku lat 50-tych XIX w.

Pod tym adresem, Piotrkowskiej 170, w latach 90-tych XIX w. funkcjonowała odlewnia żeliwa (gisernia) i fabryka maszyn "Wilhelm Walter i S-ka". Kalendarz „Łodzianin”, z 1997 r., podaję liczbę 65 robotników zatrudnionych w zakładzie Waltera. Na przełomie XIX i XX w. przedsiębiorstwo przeszło w ręce Moritza (Maurycego) Bauera. Firma funkcjonowała do wybuchu II wojny światowej.

 

Warto w tym miejscu wspomnieć o odlewni „FERRUM”, działającej nieprzerwanie od pierwszej dekady XX w., do wybuchu II wojny światowej, zlokalizowanej na ulicy Widzewskiej 115 (późniejsza Kilińskiego 121). Firma (spółka) na Widzewskiej/Kilińskiego była własnością Edmunda Bauera i Reinholda Reinowskiego, później Edmunda Bauera i Alfonsa Weidmanna.

Wcześniejsze losy nieruchomości przy Widzewskiej 115 (hip.1095) były związane z rodziną o tym samym nazwisku, choć prowadzona tam działalność nie miała nic wspólnego z branżą metalową. Od drugiej połowy lat 80-ych XIX w., na posesji należącej do małżeństwa Pauli i Henryka Bauer, funkcjonował niewielki browar.

 

Na koniec, chyba trochę zapomniana, odlewnia żeliwa i fabryka maszyn Diesner i Vorberg przy Piotrkowskiej 225. Zakład został zlikwidowany na początku lat 90-tych XIX w.

 

27 marca 2015

Zostań PATRONEM piotrkowska-nr

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

piotrkowska-nr.pl

© Wszystkie prawa zastrzeżone