1. Próchnika (1-11)
  1. Piotrkowska 1
  2. Piotrkowska 3
  3. Piotrkowska 5
  4. Piotrkowska 7
  5. Piotrkowska 9
  6. Piotrkowska 11
 2. Więckowskiego (13-27)
  1. Piotrkowska 13
  2. Piotrkowska 15
  3. Piotrkowska 17
  4. Piotrkowska 19
  5. Piotrkowska 21
  6. Piotrkowska 23
  7. Piotrkowska 25
  8. Piotrkowska 27
 3. Zielona (29-45)
  1. Piotrkowska 29
  2. Piotrkowska 31
  3. Piotrkowska 33
  4. Piotrkowska 35
  5. Piotrkowska 37
  6. Piotrkowska 39
  7. Piotrkowska 41
  8. Piotrkowska 43
  9. Piotrkowska 45
 4. 6 Sierpnia (47-63)
  1. Piotrkowska 47
  2. Piotrkowska 49
  3. Piotrkowska 51
  4. Piotrkowska 53
  5. Piotrkowska 55
  6. Piotrkowska 57
  7. Piotrkowska 59
  8. Piotrkowska 61
  9. Piotrkowska 63
 5. A. Struga (65-95)
  1. Piotrkowska 65
  2. Piotrkowska 67
  3. Piotrkowska 69
  4. Piotrkowska 71
  5. Piotrkowska 73
  6. Piotrkowska 75
  7. Piotrkowska 77
  8. Piotrkowska 79
  9. Piotrkowska 81
  10. Piotrkowska 83
  11. Piotrkowska 85
  12. Piotrkowska 87
  13. Piotrkowska 89
  14. Piotrkowska 91
  15. Piotrkowska 93
  16. Piotrkowska 95
 6. Zamenhofa (97-127)
  1. Piotrkowska 97
  2. Piotrkowska 99
  3. Piotrkowska 101
  4. Piotrkowska 103
  5. Piotrkowska 105
  6. Piotrkowska 107
  7. Piotrkowska 109
  8. Piotrkowska 111
  9. Piotrkowska 113
  10. Piotrkowska 115
  11. Piotrkowska 117
  12. Piotrkowska 119
  13. Piotrkowska 121
  14. Piotrkowska 123
  15. Piotrkowska 125
  16. Piotrkowska 127
 7. Mickiewicza (129-163)
  1. Piotrkowska 129
  2. Piotrkowska 131
  3. Piotrkowska 133
  4. Piotrkowska 135
  5. Piotrkowska 137
  6. Piotrkowska 139
  7. Piotrkowska 141
  8. Piotrkowska 143
  9. Piotrkowska 145
  10. Piotrkowska 147
  11. Piotrkowska 149
  12. Piotrkowska 151
  13. Piotrkowska 153
  14. Piotrkowska 155
  15. Piotrkowska 157
  16. Piotrkowska 159
  17. Piotrkowska 161
  18. Piotrkowska 163
 8. Żwirki (165-193)
  1. Piotrkowska 165
  2. Piotrkowska 167
  3. Piotrkowska 169
  4. Piotrkowska 171
  5. Piotrkowska 173
  6. Piotrkowska 175
  7. Piotrkowska 175a
  8. Piotrkowska 177
  9. Piotrkowska 179
  10. Piotrkowska 181
  11. Piotrkowska 183
  12. Piotrkowska 185
  13. Piotrkowska 187
  14. Piotrkowska 189
  15. Piotrkowska 191
  16. Piotrkowska 193
 9. Radwańska (195-225)
  1. Piotrkowska 195
  2. Piotrkowska 197
  3. Piotrkowska 199
  4. Piotrkowska 201
  5. Piotrkowska 203/205
  6. Piotrkowska 207
  7. Piotrkowska 209
  8. Piotrkowska 211
  9. Piotrkowska 213
  10. Piotrkowska 215
  11. Piotrkowska 217
  12. Piotrkowska 219
  13. Piotrkowska 221
  14. Piotrkowska 223
  15. Piotrkowska 225
 1. Rewolucji (2-12)
  1. Piotrkowska 2
  2. Piotrkowska 4
  3. Piotrkowska 6
  4. Piotrkowska 8
  5. Piotrkowska 10
  6. Piotrkowska 12
 2. Jaracza (14-32)
  1. Piotrkowska 14
  2. Piotrkowska 16
  3. Piotrkowska 18
  4. Piotrkowska 20
  5. Piotrkowska 22
  6. Piotrkowska 24
  7. Piotrkowska 26
  8. Piotrkowska 28
  9. Piotrkowska 30/32
 3. Narutowicza (34-52)
  1. Piotrkowska 34
  2. Piotrkowska 36
  3. Piotrkowska 38
  4. Piotrkowska 40
  5. Piotrkowska 42
  6. Piotrkowska 44
  7. Piotrkowska 46
  8. Piotrkowska 48
  9. Piotrkowska 50
  10. Piotrkowska 52
 4. Traugutta (54-70)
  1. Piotrkowska 54
  2. Piotrkowska 56
  3. Piotrkowska 58
  4. Piotrkowska 60
  5. Piotrkowska 62
  6. Piotrkowska 64
  7. Piotrkowska 66
  8. Piotrkowska 68
  9. Piotrkowska 70
 5. Moniuszki (72-74)
  1. Piotrkowska 72
  2. Piotrkowska 74
 6. Tuwima (76-98)
  1. Piotrkowska 76
  2. Piotrkowska 78
  3. Piotrkowska 80
  4. Piotrkowska 82
  5. Piotrkowska 84
  6. Piotrkowska 86
  7. Piotrkowska 88
  8. Piotrkowska 90
  9. Piotrkowska 92
  10. Piotrkowska 94
  11. Piotrkowska 96
  12. Piotrkowska 98
 7. Nawrot (100-124)
  1. Piotrkowska 100
  2. Piotrkowska 100a
  3. Piotrkowska 102
  4. Piotrkowska 102a
  5. Piotrkowska 104
  6. Piotrkowska 104a
  7. Piotrkowska 106
  8. Piotrkowska 108
  9. Piotrkowska 110
  10. Piotrkowska 112
  11. Piotrkowska 114
  12. Piotrkowska 116
  13. Piotrkowska 118
  14. Piotrkowska 120
  15. Piotrkowska 122
  16. Piotrkowska 124
 8. Roosevelta (126-144)
  1. Piotrkowska 126
  2. Piotrkowska 128
  3. Piotrkowska 130
  4. Piotrkowska 132
  5. Piotrkowska 134
  6. Piotrkowska 136
  7. Piotrkowska 138/140
  8. Piotrkowska 142
  9. Piotrkowska 144
 9. Piłsudskiego (146-160)
  1. Piotrkowska 146
  2. Piotrkowska 148
  3. Piotrkowska 150
  4. Piotrkowska 152
  5. Piotrkowska 154
  6. Piotrkowska 156
  7. Piotrkowska 158
  8. Piotrkowska 160
 10. Wigury (162-196)
  1. Piotrkowska 162
  2. Piotrkowska 164
  3. Piotrkowska 166
  4. Piotrkowska 168
  5. Piotrkowska 170
  6. Piotrkowska 172
  7. Piotrkowska 174
  8. Piotrkowska 176
  9. Piotrkowska 178
  10. Piotrkowska 180
  11. Piotrkowska 182
  12. Piotrkowska 184
  13. Piotrkowska 186
  14. Piotrkowska 188
  15. Piotrkowska 190
  16. Piotrkowska 192
  17. Piotrkowska 194
  18. Piotrkowska 196
 11. Brzeźna (198-232)
  1. Piotrkowska 198
  2. Piotrkowska 200
  3. Piotrkowska 202
  4. Piotrkowska 204
  5. Piotrkowska 206
  6. Piotrkowska 208
  7. Piotrkowska 210
  8. Piotrkowska 212
  9. Piotrkowska 214
  10. Piotrkowska 216
  11. Piotrkowska 218
  12. Piotrkowska 220
  13. Piotrkowska 222
  14. Piotrkowska 224/226
  15. Piotrkowska 228
  16. Piotrkowska 230/232

pierzeja zachodnia

nr nieparzyste

pierzeja wschodnia

nr parzyste

Piotrkowska_135

Piotrkowska 135

nr hip. 742 (do 1850 r. - 160)

 

Przynajmniej od końca lat 60-tych XIX w. posesja należała do Wilhelma Kerna. Poniższy dokument, odnoszący się do wykupu gruntu działki, wymienia Kerna jeszcze w 1876 r.

1876-1876 - "O wykupie czynszów przez Wilhelma Kerna z placu nr 160/742 w mieście Łodzi". [zobacz]

W rękach następnego właściciela, Karola Eiserta, później jego spadkobierców, nieruchomość przy Piotrkowskiej 135 pozostawała do zakończenia II wojny światowej.

Dwupiętrowa rezydencja frontowa została wzniesiona przez Karola Eiserta w 1886 r.  

 

Dokument archiwalny:

1901 – „Projekt przebudowy parteru w murowanej, trzypiętrowej oficynie na nieruchomości Karola Eiserta pod numerem 742 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi”. [zobacz]

 

W 1826 r. tkacz, Johan Gottlob Eisert (ur. 1784 r.), przybył z Saksonii do Królestwa Polskiego. W 1928 r., po krótkim pobycie w Pabianicach, kupił w Łodzi parcelę pod ówczesnym adresem Piotrkowskiej 211 (późniejszy nr hip. 696, dz. Piotrkowska 229, róg Radwańskiej). W latach 30-tych XIX w. posesję zajmował od frontu parterowy drewniak, a w podwórzu właściciel wystawił stodoły kryte słomą. W 1840 r., gdy dorósł syn Johana Gottloba, Johan Karol Gotthelf (ur. 1819 r.), przy Piotrkowskiej 211 stanął budynek farbiarni, wystawiony dzięki uzyskanej pożyczce rządowej.

 

Kalendarz Jana Petersilge na rok 1870, przedstawiający w większości dane z roku 1868, podaje trzy parcele będące własnością Gotthelfa Eiserta:

 • wymieniona powyżej Piotrkowska 696 (do roku 1850 nr 211),
 • ulica Wulczańska (jeszcze przez „u”) 853 – tyły parceli Piotrkowskiej 696,
 • ulica Główna 1263 - dz. al. Piłsudskiego, dokładnie po środku obecnego budynku Galerii Łódzkiej.

 

Można przypuszczać, że syn Johana Karola Gotthelfa, Karol Eisert (ur. 1845 r.), pierwszy urodzony w Łodzi przedstawiciel rodziny Eisertów, rozpoczynał działania zawodowe już z pewnym zapleczem. Wieść niesie, że wiano (500 rubli) jakie w 1864 r. wniosła Krystyna Paulina Guse, córka Marcina (Martina) Guse, stanowiło katalizator przyszłych działań Karola Eiserta. Czy i na ile tak faktycznie było, chyba się już nie dowiemy.  

Wiele źródeł podaje datę ślubu, czyli rok 1864, jako początek kariery przemysłowej Karola Eiserta. W tym właśnie roku miała powstać ręczna tkalnia na Piotrkowskiej 135, zatrudniająca 20 tkaczy przy 14 krosnach. Być może Eisert rozpoczynał swoją drogę zawodową przy Piotrkowskiej 135, ale nieruchomość, przynajmniej do 1876 r., należała do Wilhelma Kerna.

Karol Eisert umarł młodo, w wieku 45 lat, jednak zdążył rozwinąć dobrze prosperujące przedsiębiorstwo. Poza produkcją prowadzoną w rozbudowywanych obiektach przy Piotrkowskiej 135, gdzie w latach 90-tych XIX w. zatrudniano ponad 100 robotników, dalszych 200 pracowało w zakładach w Konstantynowie k. Łodzi.

Zgromadzony majątek, kolejne inwestycje i posagi małżonek pochodzących z najznamienitszych łódzkich rodzin fabrykanckich, pozwoliły następnemu pokoleniu Eisertów wstąpić w szeregi najbogatszych łódzkich przemysłowców.

 

Karol Rajmund Eisert (ur. 1865 r. - zm. 1938 r.) kupił w 1903 r. teren przemysłowy na ulicy Karola 19 (dz. Żwirki), należący wcześniej do Judela Lewina Bary. W okresie międzywojennym, w rozbudowywanym i modernizowanym kompleksie przemysłowym, rozciągającym się na dużej powierzchni, pomiędzy dzisiejszymi ulicami Żwirki, Żeromskiego i Gdańską, pracowało blisko 1000 robotników, a roczne obroty sięgały 10 mln złp.

 

Emil Eisert (ur. 1872 r. - zm. 1939 r.) stworzył samodzielne przedsiębiorstwo, którego współwłaścicielem był Ludwik Schweikert. Firma „Emil Eisert i S-ka” kupiła w 1906 r. dobrze prosperujące przedsiębiorstwo pasmanteryjne Rudolfa Kellera (zobacz poniżej), pod ówczesnym adresem Długiej 47 (dz. Gdańska 47-53). Po I wojnie światowej zakład rozbudowano i zmodernizowano. W 1936 r. wartość sprzedaży wynosiła 3,5 mln złp.

W rękach Emila Eiserta, do wybuchu II wojny, była również dawna willa Rudolfa Kellera, zbudowana w 1891 r. na terenie przyfabrycznym (dz. Gdańska 53). Obiekt istnieje (czy raczej niszczeje) do dzisiaj. Emil, po rozwodzie ze swoją pierwszą żoną, Jadwigą Neumann, córką warszawskiego przemysłowca, ożenił się w 1929 r. z Elizą Kindermann (z domu Feder, córką Henryka Federa), wdową po Leopoldzie Kindermannie. Nowi małżonkowie mieli do dyspozycji dwie wille - Emila przy ulicy Długiej i Elizy, przy Wólczańskiej 31.

 

Warto w tym miejscu wspomnieć o dalszych losach Rudolfa Kellera. Po sprzedaży przedsiębiorstwa przy ulicy Długiej, Keller kupił niedużą fabrykę farb anilinowych Petera Hasenclewera (Hasenclevera), położoną przy ówczesnej Szosie Pabianickiej (dz. ul. Pabianicka) w Rudzie Pabianickiej. Hasenclewer prowadził wcześniej produkcję chemikaliów na ulicy Podleśnej 813fg, róg Pańskiej (dz. pusty plac na rogu ul. M.Skłodowskiej-Curie i Żeromskiego).

Na terenie przyfabrycznym (w okresie międzywojennym ulica Staszica, dz. ul. Pabianicka 184) Keller wybudował willę. Obiekt stanął nieopodal domu Hasenclewera, wystawionego jeszcze w okresie funkcjonowania fabryki farbiarskiej.

Rozwój nowego przedsięwzięcia Kellera przerwał wybuch I wojny światowej. W 1920 r. Rudolf Keller sprzedał całość terenów przy ulicy Staszica Adolfowi Horakowi.

Nie można zapomnieć o jeszcze jednym dokonaniu Rudolfa Kellera, pałacu przy Piotrkowskiej 262/264., wystawionym na terenie należącym wcześniej do Teresy John, wdowy po Józefie John. Niewykończony jeszcze obiekt został sprzedany w 1912 r., za sumę 200 tys. rubli, małżeństwu Emmy i Roberta Schweikertów.

 

Ogłoszenia prasowe:

 • Karol Eisert Tkalnia kortów i wyrobów wełnianych
 • Ernst Feder Agentury wełny i przędzy kamgarnowej, maszyny i artykuły techniczne
 • A. Siemierkowski Wytwórnia deseni tkackich i papieru tkackiego
 • M. Frenkiel Fabryka pudełek tekturowych
30 marca 2015

Zostań PATRONEM piotrkowska-nr

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

piotrkowska-nr.pl

© Wszystkie prawa zastrzeżone