pierzeja zachodnia

nr nieparzyste

pierzeja wschodnia

nr parzyste

Piotrkowska_199

Piotrkowska 199

nr hip. 710 (do 1850 r. - 195)

Pod koniec lat 60-tych XIX w. posesja należała do Johanny Diesner.

 

Począwszy od lat 70-tych XIX w., do przynajmniej lat 20-tych XX w., nieruchomość przy Piotrkowskiej 199 i sąsiednia, przy Piotrkowskiej 201, występowały jako całość. W latach 70-tych właścicielem obu działek był Wolf Neufeld, który w tym czasie wykupił ich grunt.

1877-1878 - "O wykupie czynszów przez Wolfa Neufelda z gruntu nr 709 i 710 w mieście Łodzi". [zobacz]

W latach 70-tych, w niedużych obiektach przemysłowych stojących w centralnej części podwórza, funkcjonowała przędzalnia wełny Józefa Rundsteina. Wspólnikiem Rundsteina był ówczesny kupiec, później znany łódzki przemysłowiec, Hugo Wulffsohn.

 

W latach 80-tych XIX w. posesja przy Piotrkowskiej 199 i 201 była w rękach Marcina Laski, potem jego sukcesorów.

 

Od początku lat 90-tych XIX w. obie nieruchomości należały do Uriasza Schlossberga. W podwórzu właściciel rozbudował obiekty fabryczne. Funkcjonowała tam wtedy przędzalnia wełny i odpadków bawełnianych. Nieruchomość pozostawała w rękach spadkobierców Schlossberga (Majer i Zelig Schlossberg, współwłasność z rodziną Frankel) jeszcze w latach 20-tych XX w.

 

W miejscu stojącego na froncie Piotrkowskiej 199 drewnianego domu parterowego, Uriasz Schlossberg wystawił w 1893 r. dwupiętrową kamienicę, z krótką, przyległą oficyną po stronie północnej. Pozostała część północnej oficyny, rozbudowanej w późniejszych latach, pełniła funkcję fabryczną (przędzalnia), podobnie jak starsze obiekty w centralnej części podwórza.

Kamienica frontowa, oraz długa oficyna w północnej części posesji przy Piotrkowskiej 199, stoją do dzisiaj. Wspomniana powyżej przędzalnia stanowiła tylko część (wschodnią) obecnej oficyny. Zachodni fragment został zbudowany ok. 1910 r. przez Arona Bialera i Wolfa Eisnera.

1910 - "Projekt na budowę przez Wolfa Eisnera i Arona Bialera murowanej, trzypiętrowej oficyny mieszkalnej pod numerem 199/710 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi." [zobacz]

Współwłasność z Wolfem Eisnerem sugeruje, że mamy do czynienia z Aronem, synem Tobiasza Bialera. W okresie międzywojennym przedstawiciele rodziny Eisnerów, razem z Tobiaszem i Aronem Bialerem, zasiadali w zarządzie "Łódzkiej Czesalni i Przędzalni Wełny Sp. Akc".

Nieprzypadkowa może być również lokalizacja. Tereny po przeciwnej stronie ulicy Piotrkowskiej, pod nr 212-216, zostały kupione na początku XX w. przez Jakóba Wojdysławskiego, ojca żony Arona Bialera, Rozy Wojdysławskiej.

Zachodnia część terenu połączonych posesji przy Piotrkowskiej 199 i 201, kończąca się na ulicy Wólczańskiej (dz. Wólczańska 158-160), była rozległa i zupełnie niezabudowana (MA). Być może docelowym planem Wolfa Eisnera i Arona Bialera było wystawienie obiektów fabrycznych. Jakiekolwiek nie były zamierzenia, to jeszcze na początku lat 60-tych XX w. na zachodniej części działki, poza wymienioną powyżej oficyną Eisnera i Bialera, stały tylko drewniane baraki (MA). Dzisiejszy obraz posesji, przeciętej al. Kościuszki i nowymi budynkami, możemy zobaczyć na Google Earth (MA).

Powyższy dokument budowlany z 1910 r. nie znajduje potwierdzenia w taryfach domów, które całą posesję (połączone posesje nr 199 i 201), zarówno od strony Piotrkowskiej, jak i Wólczańskiej, przypisują, do 1920 r. włącznie, Uriaszowi Schlossbergowi i jego sukcesorom. Do wyjaśnienia.

 

MA (materiały archiwalne) - zobacz

 

Dokumenty archiwalne:

1893 – „O zatwierdzeniu planu na budowę przez Uriasza Schlossberga dwupiętrowej przędzalni wełny , dwupiętrowego domu z oficynami, parterowej szopy i budynku gospodarczego pod numerami 709 i 710 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi”. [zobacz]

1898 – „O zmianach na parterze dwupiętrowego domu Uriasza Schossberga pod numerem 199 w mieście Łodzi”. [zobacz]

 

Ogłoszenia prasowe:

  • M. Müller Skład apteczny
31 marca 2015

Zostań PATRONEM piotrkowska-nr

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

piotrkowska-nr.pl

© Wszystkie prawa zastrzeżone