pierzeja zachodnia

nr nieparzyste

pierzeja wschodnia

nr parzyste

Strona

główna

Kontakt

INDEKS

właściciele nieruchomości

INDEKS

przedsiębiorcy

Piotrkowska_228

Piotrkowska 228

nr hip. 590 (do 1850 r. – nr 23)

 

Przynajmniej od połowy lat 30-tych XIX w. nieruchomość nr 23 przy ulicy Piotrkowskiej (dz. Piotrkowska 228), ze stojącym na froncie murowanym domem rządowym, należała do Augusta Sänger, który uruchomił w podwórzu farbiarnię.

Na początku lat 50-tych, w miejscu pierwotnego domu rządowego, Sänger wystawił jednopiętrowy budynek mieszkalny. W tym czasie był to jeden z nielicznych jednopiętrowych obiektów mieszkalnych na Piotrkowskiej.

Pod koniec 60-tych Sänger był nadal właścicielem posesji.

Wygląd pierwotnej zabudowy tego odcinka ulicy Piotrkowskiej, z widocznym jeszcze piętrowym domem Sängera, przedstawia prezentowane zdjęcie - zobacz.

 

Przynajmniej od końca lat 70-tych XIX w. nieruchomość przy Piotrkowskiej 228 (również przy Piotrkowskiej 224 i 226) przeszła w ręce Augusta Härtiga, zajmującego się także profesją farbiarską.

1879-1880 - "O wykupie bezterminowych czynszów przez Augusta Härtiga z gruntu nr 25/589 w mieście Łodzi". [zobacz]

1880-1880 - "O wykupie czynszów przez Augusta Härtiga z gruntu nr 23-24/590 w mieście Łodzi". [zobacz]

 

W latach 80-tych Hartig sprzedał nieruchomość przy Piotrkowskiej 228, również Piotrkowskiej 224 i 226, Juliuszowi Heinzel, a sam przeniósł działalność bardziej na południe, za ulicę Brzeźną, gdzie na froncie Piotrkowskiej 236 wystawił luksusową rezydencję.

 

Pod koniec lat 90-tych XIX w. zabudowania fabryczne Towarzystwa Akcyjnego Manufaktur "Juliusz Heinzel" rozciągały się na odcinku Piotrkowskiej 222-232 i zajmowały duży obszar, wyznaczony ulicą Piotrkowską, Brzeźną i Mikołajewską (dz. Sienkiewicza). Funkcjonujące tam farbiarnie, drukarnie i apretury zamykały ciąg technologiczny produkcji włókienniczej zlokalizowanej przy Piotrkowskiej 104

Fragment dawnej pierzei tego odcinka ulicy Piotrkowskiej, z widocznymi obiektami fabrycznymi w podwórzach posesji, prezentuje panorama z przełomu XIX i XX w.

 

W latach 30-tych XX w., po zakończeniu procesu upadłości przedsiębiorstwa rodziny Heinzel, obiekty fabryczne wyburzono i przygotowano rozległy teren, pomiędzy ulicą Piotrkowską, Brzeźną i Sienkiewicza, pod budownictwo mieszkaniowe.

Informację o zmianach w tej części Łodzi możemy znaleźć w czasopiśmie "Ilustracja Łódzka", z 1935 r. - zobacz. Z podobnego okresu pochodzi zdjęcie powstającej ulicy 10 Lutego, dające obraz wcześniejszego uprzemysłowienia tego terenu.

 

W 1936 r. zabudowania przy Piotrkowskiej 228 kupili na licytacji Amanda Mitkiewicz, Natalia Szwarc, oraz Witold i Juliusz Kwiram.

W 1937 r. rozebrano stary budynek piętrowy. Nowa, trzypiętrowa kamienica powstała w latach 1937-39. Autorem projektu był Radosław Hans.

 

28 marca 2015

Zostań PATRONEM piotrkowska-nr

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

piotrkowska-nr.pl

© Wszystkie prawa zastrzeżone