pierzeja zachodnia

nr nieparzyste

pierzeja wschodnia

nr parzyste

Strona

główna

Kontakt

Piotrkowska_201

Piotrkowska 201

nr hip. 709 (do 1850 r. - 196)

 

Na mocy Protokołu Deklaracyjnego z października 1834 r. plac nr 196 (dz. Piotrkowska 201) objął tkacz przybyły z Saksonii, Gottlieb Benich. Nowy właściciel zobowiązał się do utrzymywania w ciągłym ruchu fabryki wyrobów bawełnianych składającej się z 2 warsztatów przy których 2 czeladzi użytych będzie, oraz do pobudowania w przeciągu najdalej lat 2 na obranym jako wyżej placu domu drewnianego za otrzymaniem bezpłatnie z lasów rządowych potrzebnego na ten cel drzewa.

 

Kontraktem z marca 1842 r. Benich sprzedał nieruchomość Johanowi Desselberger. W tym czasie na froncie Piotrkowskiej stał dom drewniany kryty gontem, o długości 26 łokci, szerokości 14 łokci i wysokości 4 łokci. Kupujący przyjął na siebie spłatę kwoty 400 złp, pozostałej po pożyczce (500 złp) zaciągniętej przez sprzedającego.

W maju 1854 r. Pan Jan wystąpił z podaniem do Magistratu o pozwolenie na przebudowę okna frontowego na drzwi, celem utworzenia sklepu.

W 1860 r. Desselberger ustawił w podwórzu młyn parowy, kupiony od Leonarda Fessler. Młyn został zbudowany przez Fesslera w 1853 r., na jego ówczesnej posesji przy Piotrkowskiej 268. Był wtedy pierwszym młynem parowym w Łodzi.

 

W latach 70-tych XIX w. właścicielem dwóch posesji, przy Piotrkowskiej 201 i 199, był Wolf Neufeld. W drugiej połowie lat 70-tych Neufeld wykupił grunt działki.

1877-1878 - "O wykupie czynszów przez Wolfa Neufelda z gruntu nr 709 i 710 w mieście Łodzi". [zobacz]

W oficynach funkcjonowała fabryka przędzy wełnianej Józefa Rundsteina, którego wspólnikiem był wtedy jeszcze kupiec, później przemysłowiec, Hugo Wulffsohn.

 

W latach 80-tych XIX w. obie nieruchomości (Piotrkowska 201-209) były w rękach Marcina Laski, później jego sukcesorów.

Kolejnym właścicielem dwóch posesji, począwszy od lat 90-tych XIX w., był Uriasz Schlossberg, który zmodernizował i rozbudował oficyny fabryczne. Taryfa domów z 1920 r. wymienia sukcesorów Schlossberga jako współwłaścicieli.

 

Na froncie Piotrkowskiej stał do końca parterowy dom drewniany. Fragment drewniaka przy Piotrkowskiej 201 przedstawia drugie zdjęcie w galerii. 

Obecny budynek frontowy został wystawiony po II wojnie.

 

MA (materiały archiwalne) - zobacz

 

Dokument archiwalny:

1902 – „Projekt poszerzenia i nadbudowy murowanej, dwupiętrowej przędzalni, budowy murowanej, dwupiętrowej klatki schodowej i parterowego pomieszczenia maszyny - wilka na nieruchomości Uriasza Schlossberga pod numerami 709 i 710 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi”. [zobacz]

 

Ogłoszenia prasowe:

  • U. Schlossberg Przędzalnia odpadków bawełnianych
  • B-cia Kloss Zakład blacharski i instalacyjny
31 marca 2015

Zostań PATRONEM piotrkowska-nr

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

piotrkowska-nr.pl

© Wszystkie prawa zastrzeżone