pierzeja zachodnia

nr nieparzyste

pierzeja wschodnia

nr parzyste

Strona

główna

Kontakt

INDEKS

właściciele nieruchomości

INDEKS

przedsiębiorcy

Piotrkowska_224-226

Piotrkowska 224/226

nr hip. 589 (do 1850 r. – nr 25-24)

 

Piotrkowska 224

Przynajmniej od lat 40-tych XIX w., nieruchomości o nr 26 i 25 przy ulicy Piotrkowskiej (dz. Piotrkowska 222 i 224), ze stojącymi na froncie dwoma murowanymi domami rządowymi, należały do kupca, Fryderyka Wilhelma Sommerfeld. Żoną Fryderyka Wilhelma była Joanna Krystyna Haussmann (ślub 1830 akt 55), córka Gottlieba Haussmann.

Dwa lata po śmierci Fryderyka Wilhelma (zm. 1848 akt 182), Joanna Krystyna wyszła powtórnie za mąż, za Roberta Buhle.

 

Na mocy dwóch kontraktów, spisanych w łódzkim Magistracie 14 kwietnia 1869 r., sukcesorzy Fryderyka Wilhelma Sommerfeld sprzedali nieruchomości przy Piotrkowskiej 222 i 224 Juliuszowi Bredschneider.

 

Piotrkowska 226

Przynajmniej od początku lat  40-tych XIX w. nieruchomość o nr 24 przy ulicy Piotrkowskiej (dz. Piotrkowska 226) należała do Karola Heinrich.

 

W 1843 r. Heinrich sprzedał nieruchomość farbiarzowi, Augustowi Sänger, w którego rękach, przynajmniej od połowy lat 30-tych, była sąsiednia posesja, przy Piotrkowskiej 228.

Pod koniec lat 60-tych Sänger był nadal właścicielem posesji przy Piotrkowskiej 226 i 228.

 

Piotrkowska 224/226

Przynajmniej od końca lat 70-tych nieruchomość przy Piotrkowskiej 224, wraz z sąsiednimi, przy Piotrkowskiej 226 i 228, należały do farbiarza, Augusta Härtig.

1879-1880 - "O wykupie bezterminowych czynszów przez Augusta Härtiga z gruntu nr 25/589 w mieście Łodzi". [zobacz]

1880-1880 - "O wykupie czynszów przez Augusta Härtiga z gruntu nr 23-24/590 w mieście Łodzi". [zobacz]

 

W latach 80-tych Hartig sprzedał nieruchomości przy Piotrkowskiej 224, 226 i 228, Juliuszowi Heinzel, a sam przeniósł działalność bardziej na południe, za ulicę Brzeźną, gdzie na froncie Piotrkowskiej 236 wystawił luksusową rezydencję.

 

Pod koniec lat 90-tych XIX w. zabudowania fabryczne Towarzystwa Akcyjnego Manufaktur "Juliusz Heinzel" rozciągały się na odcinku Piotrkowskiej 222-232 i zajmowały duży obszar, wyznaczony ulicą Piotrkowską, Brzeźną i Mikołajewską (dz. Sienkiewicza). Funkcjonujące tam farbiarnie, drukarnie i apretury zamykały ciąg technologiczny produkcji włókienniczej zlokalizowanej przy Piotrkowskiej 104

Dawny frontowy dom mieszkalny przy Piotrkowskiej 224, stojący już na froncie przedsiębiorstwa J. Heinzel, przedstawia prezentowane zdjęcie

Fragment dawnej pierzei tego odcinka ulicy Piotrkowskiej, z widocznymi obiektami fabrycznymi w podwórzach posesji, prezentuje również panorama z przełomu XIX i XX w.

 

W latach 30-tych XX w., po zakończeniu procesu upadłości przedsiębiorstwa rodziny Heinzel, obiekty fabryczne wyburzono i przygotowano rozległy teren, pomiędzy ulicą Piotrkowską, Brzeźną i Sienkiewicza, pod budownictwo mieszkaniowe.

Informację o zmianach w tej części Łodzi możemy znaleźć w czasopiśmie "Ilustracja Łódzka", z 1935 r. - zobacz. Z podobnego okresu pochodzi zdjęcie powstającej ulicy 10 Lutego, dające obraz wcześniejszego uprzemysłowienia tego terenu.

 

Obecna kamienica została wybudowana w latach 1935-37 dla małżeństwa Stanisławy i Kazimierza Monitz. Autorem projektu był Henryk Lewinson. Obiekt posiadał 12 mieszkań.

Spółka Bertholda Bluma i Kazimierza Monitza rozpoczęła działalność w 1902 r. Skład produktów chemicznych funkcjonował przez kilkanaście lat przy Piotrkowskiej 112 (MA). Od 1921 r., po śmierci wspólnika w 1920 r. (MA), firmę „Blum i Monitz Przetwory Chemiczne” prowadził samodzielnie Kazimierz Monitz (MA). W 1937 r. przedsiębiorstwo obchodziło 35-lecie istnienia, o czym możemy przeczytać w "Ilustrowanej Republice" (MA).

W latach 1919-22 Monitz wystawił przy ulicy Pustej/Wigury 30 parterową willę, gdzie ulokował siedzibę firmy. W 1928 r. obiekt powiększono o piętro i taras.

W 2000 r. willę odzyskali spadkobiercy rodziny Monitz, jednak historia nie doczekała się szczęśliwego zakończenia. W 2005 r. willa przeszła w ręce nowego właściciela, który wyburzył ją w 2009 r. Zdjęcia tego ładnego domu możemy dzisiaj podziwiać już tylko na fotografiach.

Kazimierz Monitz był również wspólnikiem, obok Karola Wihelma Herbsta, w przedsiębiorstwie Zakłady Garbarskie "Ursus" Sp. z o.o., zlokalizowanych na ulicy Długosza 27/31 (MA). Warto dodać, że K. W. Herbst był w latach 20-tych XX w. prokurentem w firmie "Blum i Monitz Przetwory Chemiczne".

Przynajmniej od drugiej połowy lat 30-tych XX w. do małżeństwa Monitz należała także nieruchomość przy Piotrkowskiej 104a, gdzie ok. 1937 r. właściciele przebudowali dom frontowy.

 

MA (materiały archiwalne) - zobacz

 

Archiwalne dokumenty budowlane:

1887-88 - "O budowie przez Juliusza Heinzla dwóch, murowanych magazynów - dwupiętrowego i piętrowego, dobudowie parterowych: drapalni, suszarni, ślusarni, czesalni i pomieszczenia filtru, pod numerami 589 i 590 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi". [zobacz]

1892 - "O zatwierdzeniu planu na budowę stajni, wozowni, wiaty, magazynu drewna farbiarskiego, kuźni, ślusarni i stolarni na nieruchomości Towarzystwa Akcyjnego Manufaktur Juliusza Heinzla pod numerem 588 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi". [zobacz]

1898 - "Projekt budowy budynku z dachem szedowym - suchej apretury, dobudowy kotłowni, przebudowy pomieszczenia maszyny parowej na nieruchomości fabrycznej J. Heinzla pod numerami 588-593 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi". [zobacz]

1899 - "Projekt budowy murowanej, trzypiętrowej tkalni, murowanego szedu, parterowego magazynu i ustępów, a także projekt zamienny maszynowni i kotłowni oraz projekt dwupiętrowej, podpiwniczonej oficyny mieszkalnej z poddaszem i parterową stróżówką na nieruchomości fabrycznej Towarzystwa Akcyjnego Manufaktur Juliusza Heinzla pod numerami 588-593 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi". [zobacz]

 

Ogłoszenia prasowe:

  • Blum i Monitz (wł. Kazimierz Monitz) Przetwory chemiczne
28 marca 2015

Zostań PATRONEM piotrkowska-nr

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

piotrkowska-nr.pl

© Wszystkie prawa zastrzeżone