pierzeja zachodnia

nr nieparzyste

pierzeja wschodnia

nr parzyste

Piotrkowska_225

Piotrkowska 225 (właściwie 225/227)

nr hip. 697 (do 1850 r. – ½ 209 i 210)

 

W historii posesji Piotrkowskiej 225 cofnijmy się do jej początków. W maju 1826 r. Gottlieb Hausman podpisał Protokoł Deklaracyjny, na mocy którego objął dwa place Nº 209 i 210, z obowiązkiem pobudowania na jednym w przeciągu najdalej lat 2 na drugim zaś w przeciągu lat 4, dwóch domów drewnianych. Na mocy Protokołu Deklaracyjnego z listopada 1826 r. Hausman objął trzeci plac, Nº 208, z przeznaczeniem na wjazd na teren połączonych posesji. Wymienione powyżej parcele nr 208, 209 i 210, kończące się pierwotnie na ulicy Wólczańskiej, to obecne posesje Piotrkowskiej 223 i 225.

W przeciągu następnych dwóch lat, zgodnie ze złożonym przyrzeczeniem, Hausman wystawił drewniany dom narożny na działce nr 210, u zbiegu Piotrkowskiej i Radwańskiej. Informację o istnieniu domu Hausmana zawiera Protokoł Deklaracyjny Johana Gothelfa Eiserta z 1828 r., w którym podpisany zobowiązuje się do pobudowania w przeciągu najdalej lat dwóch na obranym jako wyżej placu [Nº 211] domu drewnianego w taki sposób jak dom drewniany Hausmana tkacza jest wystawiony.

Jak rozwijała się dalej historia Piotrkowskiej 225?

Na podstawie planu Józefa Lenartowskiego z 1849 r., jak i planów Rudolfa Micińskiego z 1873 r. i 1877 r., można  stwierdzić, że drugi dom drewniany, na froncie działki nr 209, nie został zbudowany.

Istotna zmiana miała miejsce prawdopodobnie na przełomie lat 40-tych i 50-tych XIX w. Trzy posesje, nr 208, 209 i 210, połączone przez Hausmana w 1826 r., zostały podzielone na dwie części. Zgodnie z nową numeracją hipoteczną, wprowadzoną na początku lat 50-tych XIX w., północna część przyjęła nr hip. 698 (dz. Piotrkowska 223), zaś część południowa nr hip. 697 (dz. Piotrkowska 225).

 

Na początku lat 60-tych XIX w. właścicielem posesji przy Piotrkowskiej 225 był farbiarz Gustaw Reichelt. W czasie zamieszek spowodowanych tzw. "buntem tkaczy", 10 września 1861 r., podłożono ogień pod stodołę stojącą w podwórzu nieruchomości.

 

Pod koniec lat 60-tych XIX w. posesja należała do Juliusza Schmidta. Na początku lat 80-tych Schmidt wykupił grunt działki.

1881-1882 - "O wykupie czynszów przez Juliusza Schmidta z gruntu dawny nr 210 i 209, obecny nr 697 w mieście Łodzi". [zobacz]

W 1881 r. Schmidt przedstawił do zatwierdzenia projekt budowy jednopiętrowej kamienicy narożnej, z przylegającą prawą oficyną. Autorem projektu był Edward Creutzburg. Z nieznanych mi jeszcze przyczyn wystawiono tylko północny fragment kamienicy, z elewacją trzyosiową, oraz przyległą oficynę. Południową, narożną część obszaru frontowego zajmował nadal parterowy dom drewniany, wystawiony jeszcze przez Hausmana. Taki stan zabudowy frontowej utrzymywał się do 1898 r.

Kamienica w przewidzianym kształcie nie powstała, ale w podwórzu posesji, w parterowym obiekcie stojącym wzdłuż ulicy Radwańskiej (w dzisiejszym obszarze "plomby" przy Radwańskiej 1), funkcjonowała odlewnia żelaza (gisernia) i fabryka maszyn "Diesner i Vorberg". Istnieje prawdopodobny związek firmy "Diesner i Vorberg" z postacią Alojzego Diesnera, pod koniec lat 60-tych XIX w. właściciela posesji przy Piotrkowskiej 219, dołączonej w następnych latach do rozwijającego się przedsiębiorstwa Józefa Johna. Zobacz również "Odlewnie żelaza na Piotrkowskiej". Na przełomie lat 80-tych i 90-tych XIX w. miejsce odlewni zajął jednopiętrowy dom mieszkalny.

 

W drugiej połowie lat 90-tych XIX w. nieruchomość przeszła w ręce małżeństwa Müller.

W 1899 r. małżonkowie Müller zakończyli budowę trzypiętrowej kamienicy narożnej. Autorem projektu, podobnie jak w 1881 r., był Edward Creutzburg.

 

Na początku XX w. nieruchomość przeszła w ręce małżeństwa Marii i Andrzeja Lutrosińskich (zobacz poniżej). Księga adresowa z lat 1937-39 wymienia Marię Lutrosińską jako właścicielkę.

 

Archiwalne dokumenty budowlane:

1889 – „ Projekt budowy przez wdowę Emilię Schmidt murowanego, jednopiętrowego domu z poddaszem pod numerem 697 przy ulicy Brzeźnej w mieście Łodzi”.

[zobacz]

1898 - "Projekt budowy murowanego, trzypiętrowego, podpiwniczonego, frontowego domu mieszkalnego z poddaszem i takiej samej oficyny na nieruchomości Emila Millera, pod numerem 697/227, na rogu ulic: Piotrkowskiej i Radwańskiej w mieście Łodzi". [zobacz]

 

Ogłoszenia prasowe:

  • Diesner i Vorberg Odlewnia żelaza i fabryka maszyn
  • Józef Bachman Cukiernia
  • J. Kozłowski Magazyn maszyn do pisania, rowerów i samojazdów firmy „Orzeł”
  • A. Małybowski Cukiernia

 

 

Andrzej Lutrosiński, majster rzeźnicki, urodził się w 1862 r. w Stęczewie (MA). Żoną Pana Andrzeja była Maria (Marianna) Michalska, akt 500.

W latach 90-tych XIX w. Lutrosiński przewodniczył czeladzi rzeźniczej, o czym możemy przeczytać w informacji zamieszczonej w dzienniku "Rozwój" z 1899 r. (MA).

Ręczna wytwórnia wędlin Lutrosińskiego, funkcjonująca przy ówczesnej Przędzalnianej 64 (dz. Przędzalniana 68), został zmechanizowana na początku XX w.

1900-1901 - "Plan zdjęty z natury murowanego, parterowego budynku na nieruchomości Towarzystwa Akcyjnego Karola Scheiblera w mieście Łodzi, przy ulicy Przędzalnianej pod numerem 64/962, w którym Andrzej Lutrosiński chce urządzić mechaniczną masarnię, która zastąpi ręczną, wraz z instalacją silnika gazowego". [zobacz]

Przed I wojną światową sklep firmowy działał przy Przędzalnianej 14, później w domu własnym, przy Piotrkowskiej 225. Podręczny Rejestr Handlowy z 1926 r. wymienia sklep rzeźniczy Andrzeja Lutrosińskiego pod adresem Księży Młyn 14.

Zakład przy Przędzalnianej 64, prowadzony w latach 20-tych XX w. pod szyldem "Masarnia Poznańska", został zlikwidowany ok. 1930 r.

Profesję ojca kontynuował jego syn, Eugeniusz Lutrosiński, urodzony w Łodzi, w 1886 r. MA (żona Zofia Piestrzyńska, akt 332).

Poniższe dokumenty dają świadectwo działalności Eugeniusza Lutrosińskiego w okresie międzywojennym.

1927-1939 - "Wędliniarnia przy ul. Kątnej 54, właściciel Eugeniusz Lutrosiński, dzierżawca Józef Szadkowski". [zobacz]

1931 - "Sklep rzeźniczy przy ul. Pomorskiej 99, właściciel Eugeniusz Lutrosiński". [zobacz]

 

MA (materiały archiwalne) - zobacz

 

31 marca 2015

Zostań PATRONEM piotrkowska-nr

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

piotrkowska-nr.pl

© Wszystkie prawa zastrzeżone