1. Próchnika (1-11)
  1. Piotrkowska 1
  2. Piotrkowska 3
  3. Piotrkowska 5
  4. Piotrkowska 7
  5. Piotrkowska 9
  6. Piotrkowska 11
 2. Więckowskiego (13-27)
  1. Piotrkowska 13
  2. Piotrkowska 15
  3. Piotrkowska 17
  4. Piotrkowska 19
  5. Piotrkowska 21
  6. Piotrkowska 23
  7. Piotrkowska 25
  8. Piotrkowska 27
 3. Zielona (29-45)
  1. Piotrkowska 29
  2. Piotrkowska 31
  3. Piotrkowska 33
  4. Piotrkowska 35
  5. Piotrkowska 37
  6. Piotrkowska 39
  7. Piotrkowska 41
  8. Piotrkowska 43
  9. Piotrkowska 45
 4. 6 Sierpnia (47-63)
  1. Piotrkowska 47
  2. Piotrkowska 49
  3. Piotrkowska 51
  4. Piotrkowska 53
  5. Piotrkowska 55
  6. Piotrkowska 57
  7. Piotrkowska 59
  8. Piotrkowska 61
  9. Piotrkowska 63
 5. A. Struga (65-95)
  1. Piotrkowska 65
  2. Piotrkowska 67
  3. Piotrkowska 69
  4. Piotrkowska 71
  5. Piotrkowska 73
  6. Piotrkowska 75
  7. Piotrkowska 77
  8. Piotrkowska 79
  9. Piotrkowska 81
  10. Piotrkowska 83
  11. Piotrkowska 85
  12. Piotrkowska 87
  13. Piotrkowska 89
  14. Piotrkowska 91
  15. Piotrkowska 93
  16. Piotrkowska 95
 6. Zamenhofa (97-127)
  1. Piotrkowska 97
  2. Piotrkowska 99
  3. Piotrkowska 101
  4. Piotrkowska 103
  5. Piotrkowska 105
  6. Piotrkowska 107
  7. Piotrkowska 109
  8. Piotrkowska 111
  9. Piotrkowska 113
  10. Piotrkowska 115
  11. Piotrkowska 117
  12. Piotrkowska 119
  13. Piotrkowska 121
  14. Piotrkowska 123
  15. Piotrkowska 125
  16. Piotrkowska 127
 7. Mickiewicza (129-163)
  1. Piotrkowska 129
  2. Piotrkowska 131
  3. Piotrkowska 133
  4. Piotrkowska 135
  5. Piotrkowska 137
  6. Piotrkowska 139
  7. Piotrkowska 141
  8. Piotrkowska 143
  9. Piotrkowska 145
  10. Piotrkowska 147
  11. Piotrkowska 149
  12. Piotrkowska 151
  13. Piotrkowska 153
  14. Piotrkowska 155
  15. Piotrkowska 157
  16. Piotrkowska 159
  17. Piotrkowska 161
  18. Piotrkowska 163
 8. Żwirki (165-193)
  1. Piotrkowska 165
  2. Piotrkowska 167
  3. Piotrkowska 169
  4. Piotrkowska 171
  5. Piotrkowska 173
  6. Piotrkowska 175
  7. Piotrkowska 175a
  8. Piotrkowska 177
  9. Piotrkowska 179
  10. Piotrkowska 181
  11. Piotrkowska 183
  12. Piotrkowska 185
  13. Piotrkowska 187
  14. Piotrkowska 189
  15. Piotrkowska 191
  16. Piotrkowska 193
 9. Radwańska (195-225)
  1. Piotrkowska 195
  2. Piotrkowska 197
  3. Piotrkowska 199
  4. Piotrkowska 201
  5. Piotrkowska 203/205
  6. Piotrkowska 207
  7. Piotrkowska 209
  8. Piotrkowska 211
  9. Piotrkowska 213
  10. Piotrkowska 215
  11. Piotrkowska 217
  12. Piotrkowska 219
  13. Piotrkowska 221
  14. Piotrkowska 223
  15. Piotrkowska 225
 1. Rewolucji (2-12)
  1. Piotrkowska 2
  2. Piotrkowska 4
  3. Piotrkowska 6
  4. Piotrkowska 8
  5. Piotrkowska 10
  6. Piotrkowska 12
 2. Jaracza (14-32)
  1. Piotrkowska 14
  2. Piotrkowska 16
  3. Piotrkowska 18
  4. Piotrkowska 20
  5. Piotrkowska 22
  6. Piotrkowska 24
  7. Piotrkowska 26
  8. Piotrkowska 28
  9. Piotrkowska 30/32
 3. Narutowicza (34-52)
  1. Piotrkowska 34
  2. Piotrkowska 36
  3. Piotrkowska 38
  4. Piotrkowska 40
  5. Piotrkowska 42
  6. Piotrkowska 44
  7. Piotrkowska 46
  8. Piotrkowska 48
  9. Piotrkowska 50
  10. Piotrkowska 52
 4. Traugutta (54-70)
  1. Piotrkowska 54
  2. Piotrkowska 56
  3. Piotrkowska 58
  4. Piotrkowska 60
  5. Piotrkowska 62
  6. Piotrkowska 64
  7. Piotrkowska 66
  8. Piotrkowska 68
  9. Piotrkowska 70
 5. Moniuszki (72-74)
  1. Piotrkowska 72
  2. Piotrkowska 74
 6. Tuwima (76-98)
  1. Piotrkowska 76
  2. Piotrkowska 78
  3. Piotrkowska 80
  4. Piotrkowska 82
  5. Piotrkowska 84
  6. Piotrkowska 86
  7. Piotrkowska 88
  8. Piotrkowska 90
  9. Piotrkowska 92
  10. Piotrkowska 94
  11. Piotrkowska 96
  12. Piotrkowska 98
 7. Nawrot (100-124)
  1. Piotrkowska 100
  2. Piotrkowska 100a
  3. Piotrkowska 102
  4. Piotrkowska 102a
  5. Piotrkowska 104
  6. Piotrkowska 104a
  7. Piotrkowska 106
  8. Piotrkowska 108
  9. Piotrkowska 110
  10. Piotrkowska 112
  11. Piotrkowska 114
  12. Piotrkowska 116
  13. Piotrkowska 118
  14. Piotrkowska 120
  15. Piotrkowska 122
  16. Piotrkowska 124
 8. Roosevelta (126-144)
  1. Piotrkowska 126
  2. Piotrkowska 128
  3. Piotrkowska 130
  4. Piotrkowska 132
  5. Piotrkowska 134
  6. Piotrkowska 136
  7. Piotrkowska 138/140
  8. Piotrkowska 142
  9. Piotrkowska 144
 9. Piłsudskiego (146-160)
  1. Piotrkowska 146
  2. Piotrkowska 148
  3. Piotrkowska 150
  4. Piotrkowska 152
  5. Piotrkowska 154
  6. Piotrkowska 156
  7. Piotrkowska 158
  8. Piotrkowska 160
 10. Wigury (162-196)
  1. Piotrkowska 162
  2. Piotrkowska 164
  3. Piotrkowska 166
  4. Piotrkowska 168
  5. Piotrkowska 170
  6. Piotrkowska 172
  7. Piotrkowska 174
  8. Piotrkowska 176
  9. Piotrkowska 178
  10. Piotrkowska 180
  11. Piotrkowska 182
  12. Piotrkowska 184
  13. Piotrkowska 186
  14. Piotrkowska 188
  15. Piotrkowska 190
  16. Piotrkowska 192
  17. Piotrkowska 194
  18. Piotrkowska 196
 11. Brzeźna (198-232)
  1. Piotrkowska 198
  2. Piotrkowska 200
  3. Piotrkowska 202
  4. Piotrkowska 204
  5. Piotrkowska 206
  6. Piotrkowska 208
  7. Piotrkowska 210
  8. Piotrkowska 212
  9. Piotrkowska 214
  10. Piotrkowska 216
  11. Piotrkowska 218
  12. Piotrkowska 220
  13. Piotrkowska 222
  14. Piotrkowska 224/226
  15. Piotrkowska 228
  16. Piotrkowska 230/232

pierzeja zachodnia

nr nieparzyste

pierzeja wschodnia

nr parzyste

Piotrkowska_147

Piotrkowska 147

nr hip. 736 (do 1850 r. - 166)

 

Posesja pod adresem Piotrkowskiej 147 jest jednoznacznie kojarzona z rodziną Schweikertów. Faktycznie, w 1897 r. wzniesiono elegancką, trzypiętrową kamienicę dla małżeństwa Emmy (z domu Bennich, córki Karola Bennicha) i Roberta Schweikerta. Począwszy od lat 90-tych XIX w., do zakończenia II wojny światowej, nieruchomość przy Piotrkowskiej 147 pozostawała w rękach rodziny Schweikertów.

Wątpliwości dotyczą okresu wcześniejszego. Posesja, ze stojącym na froncie parterowym, przypuszczalnie murowanym domem i słabo zabudowanym podwórzem, nie należała do rodziny Schweikertów. To nie pod tym adresem, co sugeruje wiele współczesnych opracowań, rozpoczęła się ich droga do fortuny.

Kalendarz Petersilgego z 1870 r. (stan z końca lat 60-tych XIX w.) wymienia Johana Folkmanna jako właściciela parceli o nr hip. 736. Taryfa domów z 1888 r. podaje właściciela w osobie Johanna Bernharda, a zgodnie z taryfą na rok 1893 posesja należała do braci Kronman

 

Dokument archiwalny:

1896 – „O budowie przez Roberta Schweikerta trzypiętrowego, murowanego domu z mansardą, trzypiętrowej oficyny i posobnego łącznika (szyi) i piętrowego budynku gospodarczego pod numerem 147/556 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi”. [zobacz]

 

Ogłoszenia prasowe:

 • Reinhold Horn Księgarnia
 • Tow. Akc. Wyrobów Wełnianych F. Wilhelma Schweikerta Główny skład fabryczny
 • „Dak” Dom agenturowo-komisowy

 

Rodzina Schweikertów

Fryderyk Wilhelm Schweikert (1837-1902) pochodził z niemieckiej rodziny osiadłej na początku XIX w. w Starowej Górze k. Rzgowa. Młody Fryderyk, niechętny kowalskiej profesji ojca, zamieszkał początkowo w Pabianicach, gdzie uczył się zawodu tkacza w jednej z tamtejszych fabryk włókienniczych. W latach 60-tych XIX w., już z założoną rodziną, przeniósł się do Łodzi. Tyle o początkach, w oparciu o współczesne opracowania. Warto dodać, że kalendarz Jana Petersilge, przedstawiający stan na ok. 1868 r., nie wymienia nazwiska Schweikert wśród właścicieli łódzkich nieruchomości.

Prawdopodobnie w latach 70-tych XIX w. F. W. Schweikert wszedł w posiadanie nieruchomości o nr hip. 1285 przy ulicy Głównej (później Główna 18) -  wspomniany powyżej kalendarz J. Petersilge wymienia pod tym adresem Jakuba Wagnera jako właściciela. Na posesji w kształcie litery „L”, dochodzącej do ulicy Dzikiej 93 (dz. Sienkiewicza), stanęły murowane zabudowania fabryczne. Z informacji zawartych w kalendarzu „Łodzianin” na rok 1893, przy ręcznych warsztatach na Głównej 1285 pracowało 100 robotników.

Dokument archiwalny:

1888-89 - "O budowie przez Fryderyka Wilhelma Schweikerta dwóch murowanych dwupiętrowych z ustępami oficyn fabrycznych pod numerami 1285 i 556a przy ulicach Głównej i Dzikiej". [zobacz]

W latach 90-tych XIX  w. Schweikertowie przenieśli produkcję na Piotrkowską 56, a posesja przy Głównej 18 została sprzedana Antoniemu Kade i pozostawała jego własnością do wybuchu I wojny światowej. Z biegiem lat oficyny fabryczne przy Głównej 18 zostały zamienione na obiekty mieszkalne. Zabudowa dawnej posesji F. W. Schweikerta jest jeszcze widoczna na zdjęciach z lat 60-tych XX w., wykonanych na krótko przed całkowitym zniwelowaniem tego terenu - zobacz.

Dobra kondycja finansowa firmy na początku lat 90-tych XIX w., oraz potencjał i energia dorosłych synów F. W. Schweikerta, zaowocowały prawdziwą lawiną inwestycji.

Na posesji kupionej przy Piotrkowskiej 56, z istniejącą już w podwórzu infrastrukturą fabryczną, w 1892 r. Fryderyk Wilhelm zamontował maszynę parową. Bez mała w tym samym czasie rozpoczęto produkcję na ulicy Wólczańskiej 215, gdzie, zgodnie z ówczesnym zwyczajem, stanęła również willa właściciela.

Drugie pokolenie łódzkich Schweikertów prężnie włączyło się do budowy rodzinnej fortuny. Synowie Fryderyka Wilhelma, Robert (ur. 1865) i Oskar (ur. 1867?), kontynuowali dzieło ojca, zaś trzeci syn, Ludwik (1863-1916), poszedł własną drogą. Działania Ludwika Schweikerta, absolwenta wydziału chemii na politechnice w Zurychu, dotyczyły zarówno przemysłu włókienniczego, jak i chemicznego. W spółce z Emilem Eisertem kupił zakłady pasmanteryjne Rudolfa Kellera przy ulicy Długiej 47. Druga spółka, z Robertem Resigerem (absolwentem tej samej uczelni), później z Emanuelem Fröhlichem, dała początek dużemu przedsiębiorstwu chemicznemu w Pabianicach i dzisiejszym zakładom POLFA.

 

Warto w tym miejscu wspomnieć o fabryce Augusta Hüffera przy ulicy Pustej 10 (dz. Wigury 10). Pod koniec pierwszej dekady XX w. obiekty fabryczne Hüffera przeszły w ręce Oskara Schweikerta. Trudno powiedzieć, czy była to próba samodzielnego działania Oskara, czy powiększanie możliwości produkcyjnych rodzinnej firmy. 

 

W okresie międzywojennym, po pokonaniu dużych problemów związanych ze stratami wyniesionymi z I wojny, przedsiębiorstwo na Wólczańskiej wróciło do dobrej kondycji. Na dokupionych parcelach  (dz. Wólczańska 223) rozszerzono asortyment produkcji o wyroby gumowe (kalosze, śniegowce, tenisówki). Rozbudowane zakłady Schweikertów zajęły duży obszar, rozciągający się pomiędzy obecnymi ulicami Wólczańską i al. Politechniki. Wymieniony teren nie zawierał działek pod obecnym adresem Wólczańskiej 219/221, gdzie od 1900 r. funkcjonowała nowoczesna fabryka Pawła Desurmonta.

 

Jeszcze lepiej, bo z małymi stratami po I wojnie, ruszyło w lata 20-te XX w. przedsiębiorstwo pasmanteryjne na Długiej/Gdańskiej, wraz z zakładami „Tasiemka” w Zduńskiej Woli. W tym czasie firma „Emil Eisert i bracia Schweikert” była reprezentowana przez trzecie pokolenie łódzkich Schweikertów, synów Ludwika, braci Kurta i Georga (Jerzego).

 

Osobny rozdział stanowią obiekty mieszkalne wzniesione przez członków rodziny Schweikertów.

Pochód rozpoczyna, chyba najskromniejsza, willa seniora, Fryderyka Wilhelma, zbudowana w 1893 r. na Wólczańskiej 215.

Kilka lat później powstała kamienica przy Piotrkowskiej 147 dla Roberta i Emmy.

W 1903 r. Oskar kupił willę na Wólczańskiej 211/213, zbudowaną ok. 1893 r. przez Dankmara Eichlera, który w głębi posesji prowadził fabrykę ekstraktu drzewnego i farb.

Przed wybuchem I wojny światowej, w okresie największego rozkwitu przedsiębiorstwa Schweikertów, powstała okazała kamienica przy Piotrkowskiej 56. W tym samym czasie Robert i Emma kupili niewykończony pałac przy  Piotrkowskiej 262/264, wystawiony przez Rudolfa Kellera.

Pozostaje jeszcze willa na ulicy Bednarskiej (dz. Bednarska 42), zbudowana prawdopodobnie przez Schweikertów (być może Ludwika) pod koniec XIX w.

 

30 marca 2015

Zostań PATRONEM piotrkowska-nr

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

piotrkowska-nr.pl

© Wszystkie prawa zastrzeżone