1. Próchnika (1-11)
  1. Piotrkowska 1
  2. Piotrkowska 3
  3. Piotrkowska 5
  4. Piotrkowska 7
  5. Piotrkowska 9
  6. Piotrkowska 11
 2. Więckowskiego (13-27)
  1. Piotrkowska 13
  2. Piotrkowska 15
  3. Piotrkowska 17
  4. Piotrkowska 19
  5. Piotrkowska 21
  6. Piotrkowska 23
  7. Piotrkowska 25
  8. Piotrkowska 27
 3. Zielona (29-45)
  1. Piotrkowska 29
  2. Piotrkowska 31
  3. Piotrkowska 33
  4. Piotrkowska 35
  5. Piotrkowska 37
  6. Piotrkowska 39
  7. Piotrkowska 41
  8. Piotrkowska 43
  9. Piotrkowska 45
 4. 6 Sierpnia (47-63)
  1. Piotrkowska 47
  2. Piotrkowska 49
  3. Piotrkowska 51
  4. Piotrkowska 53
  5. Piotrkowska 55
  6. Piotrkowska 57
  7. Piotrkowska 59
  8. Piotrkowska 61
  9. Piotrkowska 63
 5. A. Struga (65-95)
  1. Piotrkowska 65
  2. Piotrkowska 67
  3. Piotrkowska 69
  4. Piotrkowska 71
  5. Piotrkowska 73
  6. Piotrkowska 75
  7. Piotrkowska 77
  8. Piotrkowska 79
  9. Piotrkowska 81
  10. Piotrkowska 83
  11. Piotrkowska 85
  12. Piotrkowska 87
  13. Piotrkowska 89
  14. Piotrkowska 91
  15. Piotrkowska 93
  16. Piotrkowska 95
 6. Zamenhofa (97-127)
  1. Piotrkowska 97
  2. Piotrkowska 99
  3. Piotrkowska 101
  4. Piotrkowska 103
  5. Piotrkowska 105
  6. Piotrkowska 107
  7. Piotrkowska 109
  8. Piotrkowska 111
  9. Piotrkowska 113
  10. Piotrkowska 115
  11. Piotrkowska 117
  12. Piotrkowska 119
  13. Piotrkowska 121
  14. Piotrkowska 123
  15. Piotrkowska 125
  16. Piotrkowska 127
 7. Mickiewicza (129-163)
  1. Piotrkowska 129
  2. Piotrkowska 131
  3. Piotrkowska 133
  4. Piotrkowska 135
  5. Piotrkowska 137
  6. Piotrkowska 139
  7. Piotrkowska 141
  8. Piotrkowska 143
  9. Piotrkowska 145
  10. Piotrkowska 147
  11. Piotrkowska 149
  12. Piotrkowska 151
  13. Piotrkowska 153
  14. Piotrkowska 155
  15. Piotrkowska 157
  16. Piotrkowska 159
  17. Piotrkowska 161
  18. Piotrkowska 163
 8. Żwirki (165-193)
  1. Piotrkowska 165
  2. Piotrkowska 167
  3. Piotrkowska 169
  4. Piotrkowska 171
  5. Piotrkowska 173
  6. Piotrkowska 175
  7. Piotrkowska 175a
  8. Piotrkowska 177
  9. Piotrkowska 179
  10. Piotrkowska 181
  11. Piotrkowska 183
  12. Piotrkowska 185
  13. Piotrkowska 187
  14. Piotrkowska 189
  15. Piotrkowska 191
  16. Piotrkowska 193
 9. Radwańska (195-225)
  1. Piotrkowska 195
  2. Piotrkowska 197
  3. Piotrkowska 199
  4. Piotrkowska 201
  5. Piotrkowska 203/205
  6. Piotrkowska 207
  7. Piotrkowska 209
  8. Piotrkowska 211
  9. Piotrkowska 213
  10. Piotrkowska 215
  11. Piotrkowska 217
  12. Piotrkowska 219
  13. Piotrkowska 221
  14. Piotrkowska 223
  15. Piotrkowska 225
 1. Rewolucji (2-12)
  1. Piotrkowska 2
  2. Piotrkowska 4
  3. Piotrkowska 6
  4. Piotrkowska 8
  5. Piotrkowska 10
  6. Piotrkowska 12
 2. Jaracza (14-32)
  1. Piotrkowska 14
  2. Piotrkowska 16
  3. Piotrkowska 18
  4. Piotrkowska 20
  5. Piotrkowska 22
  6. Piotrkowska 24
  7. Piotrkowska 26
  8. Piotrkowska 28
  9. Piotrkowska 30/32
 3. Narutowicza (34-52)
  1. Piotrkowska 34
  2. Piotrkowska 36
  3. Piotrkowska 38
  4. Piotrkowska 40
  5. Piotrkowska 42
  6. Piotrkowska 44
  7. Piotrkowska 46
  8. Piotrkowska 48
  9. Piotrkowska 50
  10. Piotrkowska 52
 4. Traugutta (54-70)
  1. Piotrkowska 54
  2. Piotrkowska 56
  3. Piotrkowska 58
  4. Piotrkowska 60
  5. Piotrkowska 62
  6. Piotrkowska 64
  7. Piotrkowska 66
  8. Piotrkowska 68
  9. Piotrkowska 70
 5. Moniuszki (72-74)
  1. Piotrkowska 72
  2. Piotrkowska 74
 6. Tuwima (76-98)
  1. Piotrkowska 76
  2. Piotrkowska 78
  3. Piotrkowska 80
  4. Piotrkowska 82
  5. Piotrkowska 84
  6. Piotrkowska 86
  7. Piotrkowska 88
  8. Piotrkowska 90
  9. Piotrkowska 92
  10. Piotrkowska 94
  11. Piotrkowska 96
  12. Piotrkowska 98
 7. Nawrot (100-124)
  1. Piotrkowska 100
  2. Piotrkowska 100a
  3. Piotrkowska 102
  4. Piotrkowska 102a
  5. Piotrkowska 104
  6. Piotrkowska 104a
  7. Piotrkowska 106
  8. Piotrkowska 108
  9. Piotrkowska 110
  10. Piotrkowska 112
  11. Piotrkowska 114
  12. Piotrkowska 116
  13. Piotrkowska 118
  14. Piotrkowska 120
  15. Piotrkowska 122
  16. Piotrkowska 124
 8. Roosevelta (126-144)
  1. Piotrkowska 126
  2. Piotrkowska 128
  3. Piotrkowska 130
  4. Piotrkowska 132
  5. Piotrkowska 134
  6. Piotrkowska 136
  7. Piotrkowska 138/140
  8. Piotrkowska 142
  9. Piotrkowska 144
 9. Piłsudskiego (146-160)
  1. Piotrkowska 146
  2. Piotrkowska 148
  3. Piotrkowska 150
  4. Piotrkowska 152
  5. Piotrkowska 154
  6. Piotrkowska 156
  7. Piotrkowska 158
  8. Piotrkowska 160
 10. Wigury (162-196)
  1. Piotrkowska 162
  2. Piotrkowska 164
  3. Piotrkowska 166
  4. Piotrkowska 168
  5. Piotrkowska 170
  6. Piotrkowska 172
  7. Piotrkowska 174
  8. Piotrkowska 176
  9. Piotrkowska 178
  10. Piotrkowska 180
  11. Piotrkowska 182
  12. Piotrkowska 184
  13. Piotrkowska 186
  14. Piotrkowska 188
  15. Piotrkowska 190
  16. Piotrkowska 192
  17. Piotrkowska 194
  18. Piotrkowska 196
 11. Brzeźna (198-232)
  1. Piotrkowska 198
  2. Piotrkowska 200
  3. Piotrkowska 202
  4. Piotrkowska 204
  5. Piotrkowska 206
  6. Piotrkowska 208
  7. Piotrkowska 210
  8. Piotrkowska 212
  9. Piotrkowska 214
  10. Piotrkowska 216
  11. Piotrkowska 218
  12. Piotrkowska 220
  13. Piotrkowska 222
  14. Piotrkowska 224/226
  15. Piotrkowska 228
  16. Piotrkowska 230/232

pierzeja zachodnia

nr nieparzyste

pierzeja wschodnia

nr parzyste

Piotrkowska_64

Piotrkowska 64

nr hip. 506 (do 1850 r. – nr 110)

 

Pierwsze zdjęcie w galerii przedstawia ReFotografię autorstwa Stefana Brajtera

 

Pod koniec lat 60-tych XIX w. posesja przy obecnej Piotrkowskiej 64, ze stojącym na froncie domem parterowym, należała do Ignacego Vogla - patrz poniżej.

Jak większość wąskich, ale długich działek przy ulicy Piotrkowskiej, parcela Piotrkowskiej 64 (nr hip. 506), kończąca się pierwotnie na ulicy Dzikiej (dz. Sienkiewicza), została podzielona. W latach 80-tych XIX w. właścicielem tylnej części działki, od strony ulicy Dzikiej (nr hip. 506a, dz. Sienkiewicza 9), był znany łódzki kupiec, Maurycy Sprzączkowski. Na froncie ulicy Dzikiej nowy właściciel wystawił dwupiętrową kamienicę, a w podwórzu (również na będącej jego własnością sąsiedniej posesji, przy dz. Sienkiewicza 11) obiekty przemysłowe pod dzierżawę.

 

Dwupiętrowa kamienica przy Piotrkowskiej 64 została wystawiona przez następnego właściciela, w 1873 r. Dom Wiślickiego jest dobrze widoczny na zdjęciu Eliasza Stummana, wykonanym jeszcze w latach 70-tych XIX w.

 

Taryfa domów na rok 1888 wymienia Karolinę Guse jako właścicielkę posesji. Czy Pani Karolina, to druga żona  Marcina Guse? Na razie pytanie bez odpowiedzi.

 

Począwszy od lat 90-tych XIX w., przynajmniej do lat 20-tych XX w., nieruchomość przy Piotrkowskiej 64 należała do kupca, właściciela składu przędzy, Pinkusa Menahema Lichtenberga . Pod koniec lat 90-tych XIX w., prawdopodobnie w związku z pogarszającym się stanem zdrowia Maurycego Sprzączkowskiego (zmarł w 1898 r.), również tylna część posesji Piotrkowskiej 64 (łącznie z sąsiednim terenem, przy obecnej Sienkiewicza 11) przeszła w ręce Lichtenberga. W ten sposób, po kilkudziesięciu latach, powrócił stan pierwotny. Nowy właściciel podwyższył o jedno piętro dawny dom Sprzączkowskiego (w 1897 r.), wybudował nowe oficyny, a obiekty fabryczne przystosował do warunków mieszkalnych.

Warto w tym miejscu nadmienić o jeszcze jednym budynku Pinkusa Lichtenberga, zbudowanym w 1912 r. Okazała, trzypiętrowa kamienica z dachem mansardowym, określana przez łodzian mianem "Palestyny", została wzniesiona przy ulicy Głównej 62 (dz. pas jezdni al. Piłsudskiego), na rogu z ulicą Targową. Współwłaścicielami "Palestyny" byli bracia Pinkusa, Hersz i Jakób Lichtenberg. Nieistniejący dzisiaj obiekt możemy zobaczyć na ReFotografii autorstwa Stefana Brajtera - zobacz

 

Dzisiejszy obraz posesji 506 bardzo się zmienił. Wyburzono większość oficyn, zarówno od strony ulicy Piotrkowskiej 64, jak i Sienkiewicza 9. Dokonane zmiany dobrze obrazuje zestawienie planu K. Jasińskiego, z 1917 r., z planem współczesnym - zobacz.

 

Nadbudowa trzeciego piętra kamienicy frontowej przy Piotrkowskiej 64 miała miejsce już po II wojnie światowej.

 

W książce Arnolda Mostowicza „Ballada o ślepym Maksie”, biuro podań należące do głównego bohatera mieściło się na Piotrkowskiej 64.

 

PODWÓRKA ULICY PIOTRKOWSKIEJ - Piotrkowska 64

Zdjęcie W. Pfeiffera z 1937 r., ze zbiorów Archiwum Państwowego w Łodzi, oraz zdjęcie współczesne z 2014 r. - zobacz 

 

Dokumenty archiwalne:

1891 – „Projekt otynkowania przez Pinkusa Lichtenberga frontowego domu, a także przebudowy poddasza oraz budowy dwóch murowanych, dwupiętrowych, podpiwniczonych oficyn mieszkalnych z poddaszem, pod numerem 506 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi”. [zobacz]

1892 – „Zdjęty z natury plan dwóch murowanych, trzypiętrowych, podpiwniczonych oficyn mieszkalnych, wybudowanych ze zmianami w stosunku do projektu zatwierdzonego przez Rząd Gubernialny Piotrkowski w 1892 r. projektu, na nieruchomości Pinkusa Lichtenberga pod numerem 506 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi”. [zobacz]

1893 – „Zdjęty z natury plan dwóch, dwupiętrowych oficyn i komórek wybudowanych niezgodnie z projektem No 3 zatwierdzonym przez Rząd Gubernialny Piotrkowski 9 września 1892 r. na nieruchomości Pinkusa Lichtenberga pod numerem 506 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi”. [zobacz]

1897 - "Projekt nadbudowy trzeciego piętra z poddaszem na istniejącym murowanym, dwupiętrowym domu mieszkalnym, a także projekt budowy dwóch murowanych trzypiętrowych z poddaszem i częściowo podpiwniczonych oficyn mieszkalnych, parterowej szopy i ustępów na nieruchomości Pinkusa E. Lichtenberga pod numerem 506a/9 przy ulicy Mikołajewskiej w mieście Łodzi" [zobacz]

1902 - "Projekt budowy przez Pinkusa Lichtenberga w mieście Łodzi przy ulicy Mikołajewskiej pod numerem 9-11/506-507 dwóch murowanych, trzypiętrowych oficyn i nadbudowy trzeciego piętra na ścianach dwupiętrowej tkalni i jej przebudowy na oficynę mieszkalną". [zobacz]

 

Ignacy Vogel

Czym zajmował się Pan Vogel? Co było źródłem jego dochodów, które później przeznaczył na inwestycje w obszarze łódzkiej kultury? Odpowiedzią na te pytania mogą być materiały archiwalne dotyczące ... Pabianic. Dowiadujemy się z nich, że na początku lat 70-tych XIX w. w podłódzkiej miejscowości działali łódzcy nakładcy (zleceniodawcy, dla których pracowali, na domowych krosnach, pabianiccy tkacze), a wśród nich Ignacy Vogel, Wilhelm Kern, Juliusz Heinzel i Fryderyk Eisenbraun.

Pod koniec lat 60-tych XIX w. Ignacy Vogel (1831 – 1911) jest wymieniony jako właściciel trzech parceli: przy Piotrkowskiej 64, oraz Dzielnej 6 i 8 (dz. Narutowicza 8 i 10). Na wszystkich posesjach stały w tym czasie pierwotne, parterowe domy frontowe (parterowe domy przy Narutowicza 8-10 zostały wyburzone dopiero po II wojnie światowej). W latach 70-tych XIX w. Vogel dokupił następne dwie parcele: przy Dzielnej 14 (dz. Narutowicza 16) i Dzielnej 18 (dz. Narutowicza 20).

W 1876 r., w głębi posesji Dzielnej 18, Vogel otworzył salę taneczną. W 1882 r., po przeprowadzeniu prac remontowych, według projektu Otto Gehliga, miejsce sali tanecznej zajął teatr „Thalia”. Obiekt mieścił 800 osób, dla których przygotowano parter, amfiteatr i dwa balkony. Sufit przyozdobiono plafonem z namalowanymi wizerunkami wybitnych Niemców. Wyraźne zaznaczenie niemieckiego charakteru teatru nie przesądzało o repertuarze - na scenę „Thalii” wychodzili także wybitni Polacy, miedzy innymi Helena Modrzejewska, Gabriela Zapolska, Aleksander Zelwerowicz, Stanisław Miciński. Teatr funkcjonował nieprzerwanie 39 lat, do roku 1921, kiedy strawił go pożar. Po odbudowie obiektu nie przywrócono już funkcji teatru i na krótki czas uruchomiono powtórnie salę taneczną. Po kolejnej przebudowie, w 1925 r., uroczyście otwarto kino „Reduta”. Na przestrzeni lat kilkakrotnie przebudowywano i modernizowano budynek kina, oraz zmieniano jego nazwę - „Splendit” (od 1927 r.), „Roxy” (od 1933 r.), „Europa” (od 1934 r.), „Bałtyk” (od 1945 r.).

W latach 1884-87, na froncie posesji przy Dzielnej 18, Ignacy Vogel zbudował salę koncertową, określaną mianem Domu Koncertowego (Konzerthaus). Autorem projektu, tak jak w przypadku teatru „Thalia”, był Otto Gehlig.

Frontowy budynek Ignacego Vogla, pod współczesnym adresem Narutowicza 20, przetrwał do końca lat 90-tych XX w. Po II wojnie światowej służył Filharmonii Łódzkiej. W 2004 r. otworzono nowy gmach filharmonii, który zajął byłą posesję Vogla, oraz następną nieruchomość, przy Narutowicza 22.

 

Ogłoszenia prasowe:

 • L. Sachs Filia składu papieru
 • Michał Poncz Zakład optyczno-chirurgiczny
 • J. W. Pizdorowski Wyroby z pluszu
 • Ernestyna S. Rosen Magazyn mód
 • B-cia Rawscy Fabryka Wyrobów Kamgarnowych
 • Serejski i Birnstein Fabryka wyrobów wełnianych
 • Marya Bojanowska Kursy gry fortepianowej
 • Stein i Chmielnicki Wytłaczalnia – plakaty, etykiety, karty adresowe
 • „Stanisław” Magazyn bielizny własnego wyrobu
 • Tatarkowski, Alter i B-cia Feld Wyrób i sprzedaż towarów bawełnianych
 • M. Ch. Halpern Fabryka wyrobów bawełnianych
 • I. Rozen Fabryka wyrobów włókienniczych
 • A. Wajc Przemysł włókienniczy
26 marca 2015

Zostań PATRONEM piotrkowska-nr

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

piotrkowska-nr.pl

© Wszystkie prawa zastrzeżone