pierzeja zachodnia

nr nieparzyste

pierzeja wschodnia

nr parzyste

Strona

główna

Kontakt

INDEKS

właściciele nieruchomości

INDEKS

przedsiębiorcy

Piotrkowska_84

Piotrkowska 84

nr hip. 518 (do 1850 r. – nr 98)

 

Przynajmniej od lat 50-tych XIX w. nieruchomość przy obecnej Piotrkowskiej 84 należała do Ignacego Balle, ojca Józefa i Wilhelma Balle.

Na froncie Piotrkowskiej stał parterowy dom drewniany.

 

Stosownie do umowy kupna-sprzedaży, zawartej w lipcu 1863 r., sukcesorzy Ignacego Balle sprzedali nieruchomość Janowi Jarzębowskiemu.

W połowie lat 70-tych Jarzębowski wykupił grunt działki.

1875-1876 - "O wykupie czynszów przez Jana Jarzębowskiego z gruntu pod nr 98/518 w mieście Łodzi". [zobacz]

Kamienica frontowa została zbudowana w 1892 r.

Jan Jarzębowski, w latach 1862-69 starszy Zgromadzenia Majstrów Tkackich, był jednym ze współtwórców Łódzkiej Straży Ochotniczej Ogniowej. We wrześniu 1875 r. został wybrany na członka pierwszego zarządu ŁSOO, obok Ludwika Grohmana, Leopolda Zonera, Roberta Moenke, Fedora Rudzińskiego, Edwarda Berndta, Emila Seeligera i Gustawa Petera. Tradycja pożarnicza był kontynuowana w następnym pokoleniu - w latach 20-tych XX w. syn Jana, Juliusz Jarzębowski, pełnił funkcje Prezesa ŁSOO.

Od ok. 1902 r. właścicielem nieruchomości był Oswald Jakub Jarzębowski, później jego sukcesorzy.

 

Przez pewien czas wynajmował tutaj mieszkanie wybitny łódzki lekarz i społecznik, dr Karol Jonszer.

 

Adolf Butschkat prowadził pod tym adresem znany w Łodzi skład obić papierowych i obrazów. Drugi, równie znany łódzki sklep tej branży, był własnością Karola Hartmana i mieścił się w pałacu Scheiblera, pod adresem Zawadzkiej 1 (dz. Próchnika).

 

Archiwalne dokumenty budowlane:

1893 – „O zatwierdzeniu zdjętego z natury rysunku technicznego [obiektów] wybudowanych przez Oswalda Jakuba Jarzębskiego niezgodnie z planem budowy murowanego trzypiętrowego domu i takich samych dwóch oficyn oraz przebudowy piętrowej oficyny pod numerem 518 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi, zatwierdzonym przez Rząd Gubernialny 5 maja 1892 roku”.[zobacz]

1903 – „O nadbudowie przez Oswalda Jarzębowskiego pierwszego i drugiego piętra nad istniejącą murowaną, parterową oficyną pod numerem 84/518 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi”.[zobacz]

 

Ogłoszenia prasowe:

 • W. Müller Zakład jubilerski
 • „Francoise” I. Więckowska Skład Warszawskiej Fabryki Gorsetów
 • S. Altman Skład papieru i materiałów piśmiennych
 • B-cia Altman Skład papieru i materiałów piśmiennych
 • E. Adam (daw. L. Siebeneichen) Skład naczyń kuchennych
 • Ernest Kamps Skład urządzeń mieszkaniowych
 • Mleczarnia Ziemiańska
 • Michał Reitberger Kantor pośrednictwa
 • Aleksander Gersdorf Biuro konsulenta prawnego
 • „Westa” Bank Wzajemnych Ubezpieczeń
 • Maria Wesołek Szkoła koedukacyjna

 

26 marca 2015

Zostań PATRONEM piotrkowska-nr

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

piotrkowska-nr.pl

© Wszystkie prawa zastrzeżone