pierzeja zachodnia

nr nieparzyste

pierzeja wschodnia

nr parzyste

Piotrkowska_84

Piotrkowska 84

nr hip. 518 (do 1850 r. – nr 98)

 

Posesja była przez długi czas w posiadaniu rodziny Jarzębowskich. Już w latach 60-tych XIX w. mieszkał tutaj, w parterowym, drewnianym domu frontowym, Jan Jarzębowski, w latach 1862-69 Starszy Zgromadzenia Majstrów Tkackich. W połowie lat 70-tych Jarzębowski wykupił grunt działki.

1875-1876 - "O wykupie czynszów przez Jana Jarzębowskiego z gruntu pod nr 98/518 w mieście Łodzi". [zobacz]

Warto w tym miejscu nadmienić, że Jan Jarzębowski był jednym ze współtwórców Łódzkiej Straży Ochotniczej Ogniowej. We wrześniu 1875 r. został wybrany na członka pierwszego zarządu ŁSOO, obok Ludwika Grohmana, Leopolda Zonera, Roberta Moenke, Fedora Rudzińskiego, Edwarda Berndta, Emila Seeligera i Gustawa Petera. Tradycja pożarnicza był kontynuowana w następnym pokoleniu - w latach 20-tych XX w. syn Jana, Juliusz Jarzębowski, pełnił funkcje Prezesa ŁSOO.

Taryfa domów z 1920 r. wymienia nadal rodzinę Jarzębowskich jako właścicieli nieruchomości.

Kamienica została zbudowana w 1892 r.

 

Przez pewien czas wynajmował tutaj mieszkanie wybitny łódzki lekarz i społecznik, dr Karol Jonszer.

 

Adolf Butschkat prowadził pod tym adresem znany w Łodzi skład obić papierowych i obrazów. Drugi, równie znany łódzki sklep tej branży, był własnością Karola Hartmana i mieścił się w pałacu Scheiblera, pod adresem Zawadzkiej 1 (dz. Próchnika).

 

Dokumanty archiwalne:

1893 – „O zatwierdzeniu zdjętego z natury rysunku technicznego [obiektów] wybudowanych przez Oswalda Jakuba Jarzębskiego niezgodnie z planem budowy murowanego trzypiętrowego domu i takich samych dwóch oficyn oraz przebudowy piętrowej oficyny pod numerem 518 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi, zatwierdzonym przez Rząd Gubernialny 5 maja 1892 roku”.[zobacz]

1903 – „O nadbudowie przez Oswalda Jarzębowskiego pierwszego i drugiego piętra nad istniejącą murowaną, parterową oficyną pod numerem 84/518 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi”.[zobacz]

 

Ogłoszenia prasowe:

 • W. Müller Zakład jubilerski
 • „Francoise” I. Więckowska Skład Warszawskiej Fabryki Gorsetów
 • S. Altman Skład papieru i materiałów piśmiennych
 • B-cia Altman Skład papieru i materiałów piśmiennych
 • E. Adam (daw. L. Siebeneichen) Skład naczyń kuchennych
 • Ernest Kamps Skład urządzeń mieszkaniowych
 • Mleczarnia Ziemiańska
 • Michał Reitberger Kantor pośrednictwa
 • Aleksander Gersdorf Biuro konsulenta prawnego
 • „Westa” Bank Wzajemnych Ubezpieczeń
 • Maria Wesołek Szkoła koedukacyjna

 

26 marca 2015

Zostań PATRONEM piotrkowska-nr

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

piotrkowska-nr.pl

© Wszystkie prawa zastrzeżone