pierzeja zachodnia

nr nieparzyste

pierzeja wschodnia

nr parzyste

Piotrkowska_65

Piotrkowska 65

nr hip. 777 (do 1850 r. - 125)

 

W latach 50-tych XIX w. parterowy, czteroizbowy dom drewniany, z 6 oknami frontowymi, był własnością tkacza, również nakładcy, Ernsta Rettiga. W podwórzu Rettig zbudował parterową, drewnianą oficynę "fabryczną", z 1 izbą i 7 oknami. W tym czasie posesję zamieszkiwało pięciu tkaczy, którzy pracowali początkowo dla Schindlera, później dla Rettiga.

 

Kalendarz Petersilge na rok 1870, opisujący stan z ok. 1868 r., podaje Juliusza Wergau jako właściciela nieruchomości.

W tym samym czasie, pod koniec lat 60-tych, do Wergau należała również posesja przy Piotrkowskiej 56. Można przypuszczać, że poniższy dokument, dotyczący wykupu gruntu działki, odnosi się do Piotrkowskiej 65.

1872-1874 - "O wykupie czynszów przez spadkobierców Wergau w mieście Łodzi". [zobacz]

 

Kamienica narożna istniała już w 1870 r.

 

W latach 70-tych XIX w., w podwórzu posesji należącej już do Szaji Rosenblatta, funkcjonowała duża przędzalnia wełny. W latach późniejszych, po uruchomieniu produkcji na Karola 36 (dz. Żwirki), mieścił się pod tym adresem skład nowej fabryki. Taryfa domów z 1920 r. podaje nadal Rosenblattów  jako właścicieli nieruchomości.

 

W kamienicy Szaji Rosenblatta, z wejściem na narożniku Piotrkowskiej i Benedykta (dz. 6 Sierpnia), działał skład win i towarów kolonialnych "A. Stępkowski". Była to filia sklepu Antoniego Stępkowskiego na pl. Teatralnym w Warszawie.

 

W okresie międzywojennym działał pod tym adresem skład fabryki Chila Majera Pika. Produkcja była zlokalizowana pod obecnym adresem Karolewskiej 38/40.

Obiekty fabryczne przy Szosie Karolewskiej 816 (dz. Karolewska 38/40), ówczesnej drodze prowadzącej do wsi Karolew w gminie Brus, zostały zbudowane na początku lat 90-tych XIX w. przez Leona Plihala i Włodzimierza Matiatko.

Na początku drugiej dekady XX w. nieruchomość przeszła w ręce Stanisława Findeisena.

1913 - "Projekt budowy murowanego, parterowego magazynu surowców i murowanej, parterowej wiaty na nieruchomości Stanisława Findeisena pod numerem 816 s,t,u,w,y,x,z i policyjnym 44 przy ulicy Karolewskiej w mieście Łodzi". [zobacz]

Po I wojnie światowej fabrykę przy Karolewskiej kupił Chil Majer Pik. Przy produkcji materiałów na damskie suknie i palta pracowało w połowie lat 30-tych 200 robotników (MA).  Przedsiębiorstwo Ch. M. Pika funkcjonowało do wybuchu II wojny światowej.

 

Szaja Rosenblatt (1841 – 1921) pochodził z chasydzkiej rodziny z Przedborza. Jego ojciec, Dawid, przyjechał do Łodzi pod koniec lat 30-tych XIX w. Był kupcem i prowadził skład przędzy na Starym Rynku.

Kariera przemysłowa Szaji Rosenblatta, który dołączył do grona największych łódzkich fabrykantów, zaczęła nabierać rozpędu pod koniec lat 80-tych XIX w. W latach 1888-89 Rosenblatt kupił rozległe tereny w kwartale obecnych ulic: Gdańska, Radwańska, al. Politechniki, Żwirki. Pod ówczesnym adresem Karola 36 (dz. Żwirki 36) wystawiono obiekty przemysłowe zapewniające pełny ciąg technologiczny: przędzalnię i tkalnię bawełny, bielnik, czesalnię, farbiarnię, snowalnię, wilkownię i wykończalnię (MA). Wzniesiono również ambulatorium, stołówkę dla pracowników i dom dla dyrektora. Już w 1892 r. utworzono spółkę akcyjną. W 1897 r. pracowało 480 krosien mechanicznych i 9462 wrzeciona. Siłę zapewniały 2 motory parowe o mocy 300 KM. Zatrudnionych było 780 robotników. W latach późniejszych, do I wojny światowej, produkcja i zatrudnienie znacznie wzrosło. W okresie niepodległej Polski, po stratach wyniesionych z I wojny i utracie rosyjskiego rynku zbytu, przedsiębiorstwo nie odzyskało już dawnej kondycji.

 

MA (materiały archiwalne) - zobacz

 

Dokument archiwalny:

1895 – „O zatwierdzeniu projektu na wymianę okien i drzwi w domu Szaji Rosenblatta pod numerem 65/777”. [zobacz]

 

Ogłoszenia prasowe:

  • Grzegorz Russot Skład wyrobów kamgarnowych fabryk R. Eberling i W. G. Wahlmann w Zgierzu
  • Szaja Rosenblatt Skład fabryczny
  • Hurowicz i Syn Skład sukna i kortów
  • „Madame Gustave” Magazyn mód
  • Symcha Reisman Skład wyrobów tabacznych
  • A. Stępkowski Skład win i towarów kolonialnych
  • Józef W. Reisman Skład cygar i towarów tabacznych
  • Endweiss i Kott Skład płótna jarosławskiego i bielizny
  • M. Littauer Kantor wymiany
  • Ch. M. Pik Fabryka wyrobów wełnianych damskich
29 marca 2015

Zostań PATRONEM piotrkowska-nr

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

piotrkowska-nr.pl

© Wszystkie prawa zastrzeżone