pierzeja zachodnia

nr nieparzyste

pierzeja wschodnia

nr parzyste

Strona

główna

Kontakt

Piotrkowska_179

Piotrkowska 179

nr hip. 720 (do 1850 r. - 185)

 

Stosownie do  Protokołu Deklaracyjnego, zatwierdzonego w styczniu 1832 r., plac nr 185 przy ulicy Piotrkowskiej (dz. Piotrkowska 179) objął Franciszek Birke.

 

Na mocy protokołu sporządzonego w łódzkim Magistracie, we wrześniu 1856 r., Franciszek Birke sprzedał nieruchomość swojemu synowi, Franciszkowi Birke (juniorowi).

Na froncie Piotrkowskiej stał w tym czasie dom drewniany mieszkalny pod gontami mający długości łokci* 27, szerokości łokci 11, a wysokości łokci 4½ nowej miary polskiej.

* - 1 łokieć = 0,576 m

Posesja należała do Franciszka Birke jeszcze na początku lat 90-tych.

 

Kolejny właściciel, Ewald Kern, wykupił grunt działki.

 

1896-1898 - "O wykupie czynszu przez Ewalda Kerna z gruntu nr 185/720 w mieście Łodzi". [zobacz]

Piętrowa rezydencja Ewalda Kerna powstała ok. 1897 r.

 

Na narożnej działce, u zbiegu ulicy Karola i Długiej (dz. Żwirki 17 i Gdańskiej 149-145b), pod adresem Karola 17, powstała fabryka wyrobów metalowych Ewalda Kerna. Parcela była wcześniej własnością ojca Ewalda, Wilhelma Kerna, który podarował ją synowi w połowie lat 80-tych XIX w.

1887 - "Kopia planu (zdjętego z natury) fabryki wyrobów metalowych Ewalda Kerna pod numerem 843 na rogu ulic św. Karola i Długiej w mieście Łodzi z ukazaniem niektórych przeróbek i projektem budowy budynku gospodarczego". [zobacz]

Fabryka Ewalda Kerna wytwarzała krosna tkackie do produkcji wstążek, koła zębate, wały napędowe i inne elementy metalowe dla przemysłu włókienniczego. W 1896 r. zakład zatrudniał 170 robotników.

W 1902 r., na skutek kryzysu przełomu XIX i XX w., ogłoszono upadłość przedsiębiorstwa.

Zakłady przy Karola 17 przeszły w ręce Stanisława Jarocińskiego.

1910 - "Projekt budowy murowanej, piętrowej przędzalni, parterowej wiaty, parterowego ambulatorium, parterowego magazynu, piętrowej klatki schodowej, nadbudowy piętra na murowanej, parterowej z poddaszem tkalni, a także przebudowy istniejących zabudowań [oznaczonych] literami z, i, k, l celem urządzenia w nich przędzalni i tkalni na nieruchomości Jarocińskiego pod numerem 843kl/17 na rogu ulic Długiej i św. Karola w mieście Łodzi". [zobacz]

 

W 1903 r., na skutek kłopotów finansowych, Ewald Kern sprzedał nieruchomość przy Piotrkowskiej 179. Pałacyk kilkakrotnie zmieniał właścicieli. W 1930 r. posesja przeszła w ręce Powszechnego Towarzystwa Handlowo-Przemysłowego Freda Greenwooda (zobacz poniżej).

 

Archiwalne dokumenty budowlane:

1896 – „O budowie przez Ewalda Kerna murowanego, piętrowego domu, podobnej oficyny i piętrowego budynku gospodarczego pod numerem 191/720 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi”. {powinno być „… pod numerem 179/720} [zobacz]

 

Ogłoszenia prasowe:

  • Ewald Kern Fabryka maszyn, odlewnia żelaza i metalów
  • Powszechnego Towarzystwa Handlowo-Przemysłowego Freda Greenwooda Odlewnia żelaza, fabryka maszyn, warsztaty reperacyjne samochodów

 

Fryderyk (Fred) Greenwood

Stephen Greenwood, ojciec Freda Greenwooda, przybył do Łodzi w latach 70-tych XIX w. z okolic Bradford, w hrabstwie Yorkshire. W 1879 r. kupił parcele przy ulicy Dzikiej (później Mikołajewska, dz. Sienkiewicza).

Po wytyczeniu ulicy Orlej, ok. 1896 r., narożny teren Greenwooda przynależał do ulicy Mikołajewskiej 76-80 i Orlej (dz. Sienkiewicza 76-80 i Orla 2-8) – obecnie południowa część „Galerii Łodzkiej”.

Obiekty fabryczne powstałe w latach 1880-1895 obejmowały zarówno przędzalnie, tkalnię i apreturę wełny, jak i ślusarnię i odlewnię żelaza. Już na początku lat 90-tych XIX w. zrezygnowano z wytwarzania tkanin i przystosowano zakład do produkcji maszyn i przyborów dla potrzeb przemysłu włókienniczego.

W latach 20-tych okresu międzywojennego rozszerzono działalność o naprawę samochodów i reprezentację dużych firm przemysłu motoryzacyjnego.

W 1930 r. Greenwood zakończył działalność przy Orlej, a obiekty wydzierżawiono Fabryce Wyrobów Trykotowych „Femina”.

W latach 30-tych Fred Greenwood i jego synowie zajęli się wyłącznie działaniami handlowymi i reprezentacją innych przedsiębiorstw. Fred Greenwood pełnił przez 30 lat funkcję honorowego konsula Zjednoczonego Królestwa.

30 marca 2015

Zostań PATRONEM piotrkowska-nr

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

piotrkowska-nr.pl

© Wszystkie prawa zastrzeżone