1. Próchnika (1-11)
  1. Piotrkowska 1
  2. Piotrkowska 3
  3. Piotrkowska 5
  4. Piotrkowska 7
  5. Piotrkowska 9
  6. Piotrkowska 11
 2. Więckowskiego (13-27)
  1. Piotrkowska 13
  2. Piotrkowska 15
  3. Piotrkowska 17
  4. Piotrkowska 19
  5. Piotrkowska 21
  6. Piotrkowska 23
  7. Piotrkowska 25
  8. Piotrkowska 27
 3. Zielona (29-45)
  1. Piotrkowska 29
  2. Piotrkowska 31
  3. Piotrkowska 33
  4. Piotrkowska 35
  5. Piotrkowska 37
  6. Piotrkowska 39
  7. Piotrkowska 41
  8. Piotrkowska 43
  9. Piotrkowska 45
 4. 6 Sierpnia (47-63)
  1. Piotrkowska 47
  2. Piotrkowska 49
  3. Piotrkowska 51
  4. Piotrkowska 53
  5. Piotrkowska 55
  6. Piotrkowska 57
  7. Piotrkowska 59
  8. Piotrkowska 61
  9. Piotrkowska 63
 5. A. Struga (65-95)
  1. Piotrkowska 65
  2. Piotrkowska 67
  3. Piotrkowska 69
  4. Piotrkowska 71
  5. Piotrkowska 73
  6. Piotrkowska 75
  7. Piotrkowska 77
  8. Piotrkowska 79
  9. Piotrkowska 81
  10. Piotrkowska 83
  11. Piotrkowska 85
  12. Piotrkowska 87
  13. Piotrkowska 89
  14. Piotrkowska 91
  15. Piotrkowska 93
  16. Piotrkowska 95
 6. Zamenhofa (97-127)
  1. Piotrkowska 97
  2. Piotrkowska 99
  3. Piotrkowska 101
  4. Piotrkowska 103
  5. Piotrkowska 105
  6. Piotrkowska 107
  7. Piotrkowska 109
  8. Piotrkowska 111
  9. Piotrkowska 113
  10. Piotrkowska 115
  11. Piotrkowska 117
  12. Piotrkowska 119
  13. Piotrkowska 121
  14. Piotrkowska 123
  15. Piotrkowska 125
  16. Piotrkowska 127
 7. Mickiewicza (129-163)
  1. Piotrkowska 129
  2. Piotrkowska 131
  3. Piotrkowska 133
  4. Piotrkowska 135
  5. Piotrkowska 137
  6. Piotrkowska 139
  7. Piotrkowska 141
  8. Piotrkowska 143
  9. Piotrkowska 145
  10. Piotrkowska 147
  11. Piotrkowska 149
  12. Piotrkowska 151
  13. Piotrkowska 153
  14. Piotrkowska 155
  15. Piotrkowska 157
  16. Piotrkowska 159
  17. Piotrkowska 161
  18. Piotrkowska 163
 8. Żwirki (165-193)
  1. Piotrkowska 165
  2. Piotrkowska 167
  3. Piotrkowska 169
  4. Piotrkowska 171
  5. Piotrkowska 173
  6. Piotrkowska 175
  7. Piotrkowska 175a
  8. Piotrkowska 177
  9. Piotrkowska 179
  10. Piotrkowska 181
  11. Piotrkowska 183
  12. Piotrkowska 185
  13. Piotrkowska 187
  14. Piotrkowska 189
  15. Piotrkowska 191
  16. Piotrkowska 193
 9. Radwańska (195-225)
  1. Piotrkowska 195
  2. Piotrkowska 197
  3. Piotrkowska 199
  4. Piotrkowska 201
  5. Piotrkowska 203/205
  6. Piotrkowska 207
  7. Piotrkowska 209
  8. Piotrkowska 211
  9. Piotrkowska 213
  10. Piotrkowska 215
  11. Piotrkowska 217
  12. Piotrkowska 219
  13. Piotrkowska 221
  14. Piotrkowska 223
  15. Piotrkowska 225
 1. Rewolucji (2-12)
  1. Piotrkowska 2
  2. Piotrkowska 4
  3. Piotrkowska 6
  4. Piotrkowska 8
  5. Piotrkowska 10
  6. Piotrkowska 12
 2. Jaracza (14-32)
  1. Piotrkowska 14
  2. Piotrkowska 16
  3. Piotrkowska 18
  4. Piotrkowska 20
  5. Piotrkowska 22
  6. Piotrkowska 24
  7. Piotrkowska 26
  8. Piotrkowska 28
  9. Piotrkowska 30/32
 3. Narutowicza (34-52)
  1. Piotrkowska 34
  2. Piotrkowska 36
  3. Piotrkowska 38
  4. Piotrkowska 40
  5. Piotrkowska 42
  6. Piotrkowska 44
  7. Piotrkowska 46
  8. Piotrkowska 48
  9. Piotrkowska 50
  10. Piotrkowska 52
 4. Traugutta (54-70)
  1. Piotrkowska 54
  2. Piotrkowska 56
  3. Piotrkowska 58
  4. Piotrkowska 60
  5. Piotrkowska 62
  6. Piotrkowska 64
  7. Piotrkowska 66
  8. Piotrkowska 68
  9. Piotrkowska 70
 5. Moniuszki (72-74)
  1. Piotrkowska 72
  2. Piotrkowska 74
 6. Tuwima (76-98)
  1. Piotrkowska 76
  2. Piotrkowska 78
  3. Piotrkowska 80
  4. Piotrkowska 82
  5. Piotrkowska 84
  6. Piotrkowska 86
  7. Piotrkowska 88
  8. Piotrkowska 90
  9. Piotrkowska 92
  10. Piotrkowska 94
  11. Piotrkowska 96
  12. Piotrkowska 98
 7. Nawrot (100-124)
  1. Piotrkowska 100
  2. Piotrkowska 100a
  3. Piotrkowska 102
  4. Piotrkowska 102a
  5. Piotrkowska 104
  6. Piotrkowska 104a
  7. Piotrkowska 106
  8. Piotrkowska 108
  9. Piotrkowska 110
  10. Piotrkowska 112
  11. Piotrkowska 114
  12. Piotrkowska 116
  13. Piotrkowska 118
  14. Piotrkowska 120
  15. Piotrkowska 122
  16. Piotrkowska 124
 8. Roosevelta (126-144)
  1. Piotrkowska 126
  2. Piotrkowska 128
  3. Piotrkowska 130
  4. Piotrkowska 132
  5. Piotrkowska 134
  6. Piotrkowska 136
  7. Piotrkowska 138/140
  8. Piotrkowska 142
  9. Piotrkowska 144
 9. Piłsudskiego (146-160)
  1. Piotrkowska 146
  2. Piotrkowska 148
  3. Piotrkowska 150
  4. Piotrkowska 152
  5. Piotrkowska 154
  6. Piotrkowska 156
  7. Piotrkowska 158
  8. Piotrkowska 160
 10. Wigury (162-196)
  1. Piotrkowska 162
  2. Piotrkowska 164
  3. Piotrkowska 166
  4. Piotrkowska 168
  5. Piotrkowska 170
  6. Piotrkowska 172
  7. Piotrkowska 174
  8. Piotrkowska 176
  9. Piotrkowska 178
  10. Piotrkowska 180
  11. Piotrkowska 182
  12. Piotrkowska 184
  13. Piotrkowska 186
  14. Piotrkowska 188
  15. Piotrkowska 190
  16. Piotrkowska 192
  17. Piotrkowska 194
  18. Piotrkowska 196
 11. Brzeźna (198-232)
  1. Piotrkowska 198
  2. Piotrkowska 200
  3. Piotrkowska 202
  4. Piotrkowska 204
  5. Piotrkowska 206
  6. Piotrkowska 208
  7. Piotrkowska 210
  8. Piotrkowska 212
  9. Piotrkowska 214
  10. Piotrkowska 216
  11. Piotrkowska 218
  12. Piotrkowska 220
  13. Piotrkowska 222
  14. Piotrkowska 224/226
  15. Piotrkowska 228
  16. Piotrkowska 230/232

pierzeja zachodnia

nr nieparzyste

pierzeja wschodnia

nr parzyste

Piotrkowska_193

Piotrkowska 193

nr hip. 713 (do 1850 r. - 192)

 

Plan Józefa Lenartowskiego z 1849 r. pokazuje pod tym adresem frontowy dom murowany.  

W latach 40-tych XIX w. funkcjonował tutaj, w domu własnym, skład przędzy Ludwika Mamrotha (1800-1863), bogatego kupca z Kalisza.

W tym czasie tylko trzej Żydzi mieli prawo osiedlić się i prowadzić działalność poza rewirem wyznaczonym dla ludności starozakonnej, zamykającym się w granicach Starego Miasta. Poza wymienionym wyżej Mamrothem, był to Dawid Lande, drugi zamożny kaliszanin, oraz majster tkacki i farbiarski, Adolf Abram Likiernik. W połowie lat 40-tych XIX w., w podwórzu posesji Piotrkowskiej 193, będącej prawdopodobnie własnością Mamrotha, Likiernik zbudował budynek z muru pruskiego, w którym prowadził farbiarnię.    

 

Pod koniec lat 60-tych XIX w. posesja u zbiegu Piotrkowskiej i Karola (dz. Żwirki) należała do Marie Bittner.

 

W latach 70-tych XIX w. nieruchomość przeszła w ręce Teodora Rudzińskiego. Na przełomie lat 70-tych i 80-tych Rudziński wykupił grunt działki.

1879-1880 - "O wykupie bezterminowych czynszów przez Teodora Rudzińskiego z gruntu pod nr 192/713 w mieście Łodzi". [zobacz]

W opisie fotografii Eliasza Stummana z drugiej połowy lat 70-tych XIX w. (drugie zdjęcie w galerii), podany jest rok 1873 jako data wystawienia przez Rudzińskiego domu frontowego. Przy uwzględnieniu wspomnianego planu Lenartowskiego z 1849 r., z naniesionym domem murowanym, można przypuszczać, że Rudziński dokonał przebudowy pierwotnego obiektu.

W tylnej części działki, sięgającej do ulicy Wólczańskiej, w 1876 r. Rudziński wystawił mechaniczną przędzalnię wełny. Jednopiętrowy budynek, którego szczyt jest widoczny na prezentowanej w galerii fotografii Stummana, stanął pod późniejszym adresem Karola/Wigury 5, obecnie al. Kościuszki 121.

Posesja Rudzińskiego została zlicytowana w 1883 r. przez Towarzystwo Kredytowe Łódzkie za sumę 15 tys. rubli, o czym informuje "Dziennik Łódzki" w swoim drugim numerze, w styczniu 1884 r. (MA).

 

Kolejnym właścicielem nieruchomości przy Piotrkowskiej 193 został również przemysłowiec, Zygfryd Mannaberg, wspólnik Otto Goldammera.

Pod koniec lat 80-tych XIX w. fabryka przy Karola 5 była wykorzystywana (prawdopodobnie dzierżawiona) przez firmę "Getz, Schröder i S-ka”.

1888 - "Projekt budowy przez firmę "Goetz, Schröder i Spółka" murowanych, parterowych magazynów pod numerem 713c w mieście Łodzi". [zobacz]

Zamiar podwyższenia przędzalni w 1893 r. nie doszedł do skutku. Powodem mógł być groźny wypadek, jaki miał miejsce w kwietniu 1893 r., który pochłonął 3 ofiary śmiertelne i wielu rannych (MA).

 

Po śmierci Mannaberga właścicielem nieruchomości został jego zięć, Emil Haebler (zobacz poniżej).

W 1900 r. Heabler zamierzał przebudować dom frontowy przy Piotrkowskiej 193 i wystawić piętrowy budynek z dachem mansardowym (trzecie zdjęcie w galerii), ale projekt nie został zrealizowany.

 

Od 1910 r. nieruchomość, sięgająca nadal do ulicy Wólczańskiej, należała do Icka Majera Plucera vel Pilicera.

 

Zabudowania mieszkalnej części posesji przy Piotrkowskiej 193 zostały wyburzone w 1977 r. Dwa lata później, u zbiegu Piotrkowskiej i Żwirki, stanęła nowa "architektoniczna perełka". Proces odchodzenia XIX-wiecznej zabudowy zarejestrował na zdjęciach łódzki fotograf, R. Kasprowicz - zobacz.

 

Dokumenty archiwalne:

1888 – „[Projekt] na budowę przez Zygfryda Mannaberga murowanego, parterowego, podpiwniczonego magazynu towarów pod numrem 713 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi”. [zobacz]

1893 – „O zatwierdzeniu planu budowy przez Zygfryda Mannaberga mechanicznej przędzalni wełny, nadbudowy drugiego piętra, budowy parterowej wilkowni, kotłowni, ustępów i instalacji kotłapod numerami 713 i 714 na rogu ulic: św. Karola i Wólczańskiej w mieście Łodzi”. [zobacz]

1900 – „O nadbudowie przez Emila Haeblera pierwszego piętra z mansardą nad istniejącym, murowanym, parterowym domem frontowym, pierwszego piętra nad dwiema parterowymi oficynami i dobudowie takowych, a także budowie murowanej, parterowej szopy i ustępów pod numerem 713 na rogu ulic Piotrkowskiej i św. Karola w mieście Łodzi”. [zobacz]

1900 - "O nadbudowie przez Emila Haeblera w mieście Łodzi drugiego piętra z poddaszem nad piętrową przędzalnią z poddaszem". [zobacz]

 

Ogłoszenia prasowe:

 • Lejbuś Percyk Sprzedaż ksiąg i materiałów piśmiennych
 • G. H. Szpiro "Szwajcaria" Mechaniczna fabryka pończoch

 

 

Emil Karol Haebler (właściwie Häbler)

Pochodzący z Saksonii Emil Haebler był rzutkim przedsiębiorcą. Jego działania były związane zarówno z produkcją drzewną (tartak i produkcja skrzyń), oraz hutami szkła („Kara” i „Hortensja”) w stolicy guberni, Piotrkowie, jak i składami węgla i produkcją włókienniczą w dynamicznie rozwijającej się Łodzi.

Produkcja przędzalni wełny przy Karola 5, odziedziczonej przez Haeblera po śmierci teścia, została przerwana w 1899 r., kiedy doszło do pożaru fabryki (MA). Haebler był podejrzewany o spowodowanie pożaru w celu uzyskania odszkodowania, ale nie zostało to udowodnione.

Po zakończeniu odbudowy w 1903 r., wraz z podwyższeniem przędzalni o jedno piętro, zakład został wydzierżawiony braciom Zapp (Emil, Otto i Alfons Zapp). Od 1910 r., kiedy fabryka przeszła w ręce Icka Majera Plucera, powierzchnie przemysłowe były nadal dzierżawione. W latach międzywojennych funkcjonowały tam, między innymi, przędzalnia i tkalnia bawełny synów Jakuba Steigerta, pod szyldem „B-cia Steigert i S-ka”, oraz fabryka pończoch "Szwajcaria" G. H. Szpiro. Dawną fabrykę przy Żwirki 5 możemy jeszcze obejrzeć na zdjęciach Wacława Kamińskiego z lat 60-tych XX w. (MA).

W 1897 r., w obszarze leżącym wtedy poza granicami Łodzi, później pod adresem ulicy Dąbrowskiej 23/27 (dz. ulica Dąbrowskiego, teren u zbiegu Dąbrowskiego i Kilińskiego) Emil Haebler rozpoczął budowę nowych obiektów przemysłowych. Stanęła tam okazała, nowoczesna fabryka (MA), w skład której wchodziły przędzalnia bawełny, niciarnia, apretura, farbiarnia i dom dla pracowników (kamienica istnieje do dzisiaj, pod adresem Dąbrowskiego 25).

W 1900 r. powstała "Belgijska Spółka Akcyjna Emil Haebler", z siedzibą w Brukseli.

W okresie międzywojennym przedsiębiorstwem kierowali synowie założyciela, Achim i Armin Haeblerowie. Krótką historię firmy Haeblerów przedstawia publikacja w wydawnictwie "Giewont", z 1928 r. (MA)

Bracia Achim i Armin,  pomimo tego, że byli synami Żydówki (Franciszki Mannaberg), należeli do NSDAP. Antypolska postawa i polaryzujące się nastroje przed wybuchem II wojny światowej, spowodowały ucieczkę braci Haeblerów z Łodzi w sierpniu 1939 r. 

 

MA (materiały archiwalne) - zobacz

 

30 marca 2015

Zostań PATRONEM piotrkowska-nr

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

piotrkowska-nr.pl

© Wszystkie prawa zastrzeżone