pierzeja zachodnia

nr nieparzyste

pierzeja wschodnia

nr parzyste

Piotrkowska_214

Piotrkowska 214

nr hip. 584 (do 1850 r. – nr 30)

 

Frontowy, murowany dom rządowy z lat 1825-26, został wyburzony po II wojnie.

W latach 60-tych XIX w. właścicielem dwóch posesji, Piotrkowskiej 214 i 216, był Gottlieb Taubner, który prowadził w podwórzu przędzalnię bawełny.

 

W latach 1872-92 polski przemysłowiec, Aleksander Skrudziński, kupił parcele przy Piotrkowskiej 212, 214 i 216. Rozbudował istniejącą farbiarnię i wzniósł nowe obiekty apretury, kotłowni i magazynów. Na terenie ciągnącym się do ulicy Dzikiej/Mikołajewskiej (dz. Sienkiewicza), Skrudziński prowadził farbiarnie i wykończalnię wyrobów wełnianych i bawełnianych. Po śmierci założyciela w 1897 r., firmą kierowała żona, Ida, syn Antoni i Otto Hässler. Pomimo starań, kondycja przedsiębiorstwa szybko spadała i na początku XX w. ogłoszono jego upadłość. W latach 1901-05 nieruchomości zostały sprzedane na publicznych licytacjach. Nowym właścicielem posesji przy Piotrkowskiej 212-216 został Jakób Wojdysławski.

Teren przedsiębiorstwa Aleksandra Skrudzińskiego jest dobrze widoczny na widokówce z przełomu XIX i XX w.

 

Dokumenty archiwalne:

1889 – „O budowie przez Aleksandra Skrudzińskiego murowanego, parterowego magazynu z poddaszem i ponownej budowie parterowego magazynu pod numerami 583, 584 i 585 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi”.[zobacz]

1891 – „ O budowie przez Aleksandra Skrudzińskiego dwupiętrowego magazynu z wykańczalnią, dobudowie piętrowej oficyny i instalacji filtrów w budynku przeznaczonego na magazyn, w którym obecnie znajduje się farbiarnia na nieruchomości No 583, 584, 585 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi”. [zobacz]

1893 – „O zatwierdzeniu planu na budowę przez Aleksandra Skrudzińskiego parterowej stajni, wozowni i ślusarni i dobudowę nowych części do wykańczalni i farbiarni pod numerami 583, 584 i 585 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi”. [zobacz]

 

Ogłoszenia prasowe:

  • Aleksander Skrudziński Farbiernia i apretura
  • Jakób Wojdysławski Tow. Akc. Przemysłowe Jakóba Wojdysławskiego
  • Dawid Góralski Farbiarnia i wykończalnia
28 marca 2015

Zostań PATRONEM piotrkowska-nr

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

piotrkowska-nr.pl

© Wszystkie prawa zastrzeżone