pierzeja zachodnia

nr nieparzyste

pierzeja wschodnia

nr parzyste

Strona

główna

Kontakt

INDEKS

właściciele nieruchomości

INDEKS

przedsiębiorcy

Piotrkowska_214

Piotrkowska 214

nr hip. 584 (do 1850 r. – nr 30)

 

Na mocy kontraktu, potwierdzonego przez Rząd Gubernialny Mazowiecki w listopadzie 1838 r., nieruchomość nr 30 przy ulicy Piotrkowskiej (dz. Piotrkowska 214), ze stojącym na froncie murowanym domem rządowym, należała do Gottlieba Lebeltt.

 

Stosownie do protokołu spisanego w łódzkim Magistracie, w marcu 1842 r., Lebeltt sprzedał nieruchomość kowalowi, Krzysztofowi Eisbrener.

 

Zgodnie z umową kupna-sprzedaży, sporządzoną we wrześniu 1846 r., małżonkowie Elżbieta i Krzysztof Eisbrener sprzedali nieruchomość tkaczowi, Gottliebowi Taubner, za summę dobrowolnie między sobą umówioną i ugodzoną rubli srebrem 570 (3800 złp).

W latach 1845-1849 Gottlieb Taubner piastował funkcję starszego Zgromadzenia Majstrów Tkackich.

Posesja pozostawała własnością Taubnera jeszcze pod koniec lat 60-tych.

 

Począwszy od 70-tych posesja przy Piotrkowskiej 214, a także dwie sąsiednie działki, przy Piotrkowskiej 212 i 216, należały do Polaka, Aleksandra Skrudzińskiego. Mechaniczna farbiarnia i apretura Skrudzińskiego jest dobrze widoczna na widokówce z przełomu XIX i XX w.

 

Nieruchomości przy Piotrkowskiej 212-216, wystawione w latach 1901-05 na publiczne licytacje, kupił Jakub Wojdysławski.

Taryfa domów z 1920 r. wymienia Towarzystwo Akcyjne "Jakub Wojdysławski" jako właściciela nieruchomości przy Piotrkowskiej 212-216.

 

Archiwalne dokumenty bydowlane:

1889 – „O budowie przez Aleksandra Skrudzińskiego murowanego, parterowego magazynu z poddaszem i ponownej budowie parterowego magazynu pod numerami 583, 584 i 585 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi”.[zobacz]

1891 – „ O budowie przez Aleksandra Skrudzińskiego dwupiętrowego magazynu z wykańczalnią, dobudowie piętrowej oficyny i instalacji filtrów w budynku przeznaczonego na magazyn, w którym obecnie znajduje się farbiarnia na nieruchomości No 583, 584, 585 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi”. [zobacz]

1893 – „O zatwierdzeniu planu na budowę przez Aleksandra Skrudzińskiego parterowej stajni, wozowni i ślusarni i dobudowę nowych części do wykańczalni i farbiarni pod numerami 583, 584 i 585 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi”. [zobacz]

 

Ogłoszenia prasowe:

  • Aleksander Skrudziński Farbiernia i apretura
  • Jakób Wojdysławski Tow. Akc. Przemysłowe Jakóba Wojdysławskiego
  • Dawid Góralski Farbiarnia i wykończalnia
28 marca 2015

Zostań PATRONEM piotrkowska-nr

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

piotrkowska-nr.pl

© Wszystkie prawa zastrzeżone