pierzeja zachodnia

nr nieparzyste

pierzeja wschodnia

nr parzyste

Strona

główna

Kontakt

INDEKS

właściciele nieruchomości

INDEKS

przedsiębiorcy

Piotrkowska_17

Piotrkowska 17

nr hip. 275 (do 1850 r. - 202)

 

Pierwszym (pierwiastkowym) posiadaczem placu o nr 202 przy ulicy Piotrkowskiej (dz. Piotrkowska 17) był Wilhelm Berendt, który sprzedał nieruchomość bez zatwierdzenia Rządu Fryderykowi Tym.

 

Kontraktem z września 1831 r. Tym sprzedał nieruchomość Marcinowi Kares.

Na froncie stał w tym czasie dom drewniany mieszkalny pod dachówką, mający długości łokci* 32, szerokości łokci 20, a wysokości łokci 5 nowej miary polskiej.

* - 1 łokieć = 0,576 m

 

W latach 40-tych właścicielem nieruchomości był prawdopodobnie Wilhelm Nayman, do którego należała również sąsiednia posesja, przy Piotrkowskiej 19-21.

 

We wrześniu 1851 r. nieruchomość kupił Ludwik Gutsche, który umową ze stycznia 1859 r. przekazał ją swojej żonie, Beacie Luizie Gutsche.

 

Kontraktem z października 1864 r. Beata Gutsche sprzedała nieruchomość Krystianowi Krauss.

W 1867 r. Krauss złożył dokumenty dotyczące wystawienia dwupiętrowej kamienicy frontowej.

Nie dotarłem jeszcze do dokumentów potwierdzających rok wystawienia kamienicy Kraussa, ale gdyby przyjąć datę ok. 1868 r., to byłby to ówcześnie największy budynek mieszkalny na Piotrkowskiej.

 

Przynajmniej od lat 80-tych XIX w. nieruchomość, sięgająca do ulicy Zachodniej 52 (dz. Zachodnia 66), należała do bogatego kupca, Chaima Bławata, który prowadził pod tym adresem skład przędzy wełnianej.

1888 - "O budowie przez Chaima Bławata dwóch rzędów murowanych, parterowych jatek mięsnych pod numerem 275a przy ulicy Zachodniej w mieście Łodzi". [zobacz]

Historia jatek Bławata nie była długa.

1890 - "Projekt przebudowy przez Chaima Bławata dwóch rzędów murowanych, parterowych hal rzeźniczych na pomieszczenia mieszkalne i fabryczne na nieruchomości numer 275a przy ulicy Zachodniej w mieście Łodzi". [zobacz]

W 1892 r. Bławat wystawił kamienicę frontową przy Zachodniej 52 i tym samym zamknął okazały kwartał swojej nieruchomości.

1892 - "O zatwierdzeniu planu budowy przez Chaima Bławata, w mieście Łodzi, przy ulicy Zachodniej pod numerem 275a, trzypiętrowego, murowanego domu z takimi samymi oficynami". [zobacz

Podwyższenie budynku frontowego przy Piotrkowskiej 17 miało miejsce w 1896 r.

 

Na przełomie XIX i XX w. nieruchomość przeszła w ręce Tadeusza i Konstantego Wernera, oraz Bronisława Zielińskiego. Taki stan własności miał miejsce jeszcze 20 lat później.

W latach 1903-04 przeprowadzono elektryfikację budynków przy Piotrkowskiej 17.

1903/04 - "O oświetleniu budynków Tadeusza Wernera w mieście Łodzi". [zobacz]

 

Warto zwrócić uwagę, iż posesja przy Piotrkowskiej 17 nie została podzielona i zachowała się do dzisiaj w pierwotnej szerokości. Stanowi obecnie jedyny przykład szerokich działek przy Piotrkowskiej (poza parcelami narożnymi pod nr 27 i 30-32), wytyczonych podczas regulacji osady sukienniczej Nowe Miasto.

 

Przy Piotrkowskiej 17, w latach 70-tych XIX w., funkcjonowała księgarnia (skład papieru, książek i nut), później również wydawnictwo, Cezara Richtera (1846-1905). W 1882 r., po sprzedaży lokalu Ludwikowi Fischer, który otworzył tutaj swoją pierwszą księgarnię, Richter przeniósł na krótko działalność na ulicę Południową (dz. Rewolucji 1905 r.), a potem do domu własnego, przy Cegielnianej 2-4 (dz. Więckowskiego 31).

Rozpoczęta przez Richtera działalność wydawnicza zaowocowała wydaniem w 1880 r. niemieckojęzycznego kalendarza „Lodzer Haus und Familien Kalender”. Od 1889 r., nakładem wydawnictwa Richtera, ukazywał się polskojęzyczny kalendarz "Łodzianin", a w 1893 r. wydano dwujęzyczny przewodnik po Łodzi "Führer durch Lodz. Putevoditel po Łodzi".

 

Posesja przy Piotrkowskiej 17 jest związana z „Dziennikiem Łódzkim”, pierwszą łódzką gazetą wydawaną w języku polskim. W okresie 3 lat, od lipca 1885 r. do lipca 1888 r., redakcja, administracja i drukarnia „Dziennika Łódzkiego” mieściły się w pomieszczeniach „Hotelu Hamburskiego”, funkcjonującego pod tym adresem.

 

W drugiej połowie lat 80-tych XIX w. działał tutaj zakład ślusarsko mechaniczny Kazimierza Żukowskiego.

 

Pod koniec XIX i na początku XX w., przy Piotrkowskiej 17 mieściło się wiele firm i instytucji, między innymi:

 • Hotel Hamburski”, który później przyjął nazwę „Imperial”.
 • prywatna szkoła (czteroklasowa) Janiny Tymienieckiej.
 • kinoIllusion”. Lokal nie należał do komfortowych. W pomieszczeniu kinowym, na klepisku zamiast podłogi, widzowie siedzieli na drewnianych ławkach i oglądali filmy wyświetlane na prześcieradle.

 

PODWÓRKA ULICY PIOTRKOWSKIEJ - Piotrkowska 17

ReFotografia autorstwa Stefana Brajtera, z widocznym jeszcze fragmentem budynku oficyny centralnej - zobacz

Projekt "Łódzkie podwórka 360 stopni", autorstwa Daniela Świrko - zobacz

Z posesją, a dokładnie podwórkiem Piotrkowskiej 17, jest związana postać wybitnego łódzkiego fotografa, Eliasza Stummana. W latach 1902-03, w centralnej części podwórka, wystawiono jednopiętrowy budynek, z przeznaczeniem na zakład fotograficzny. Nowe, jak się okazało ostatnie atelier (wcześniejsze przy Piotrkowskiej 20 i 24), nie służyło długo nowemu właścicielowi. Eliasz Stumman zmarł w 1903 r.

Centralną oficynę wyburzono. Po dawnym atelier pozostały jedynie fundamenty, tworzące dzisiaj obrys budynku

 

Dokumenty archiwalne:

1887 – „Zdjęty z natury plan parterowego, drewnianego budynku z pomieszczeniami żydowskiego domu modlitwy, ślusarni oraz magazynu na nieruchomości pana Chaima Bławata pod numerem 275 przy ulicy Piotrkowskiej i pod numerem 275a przy ulicy Zachodniej w mieście Łodzi”. [zobacz]

1892 – „O zatwierdzeniu planu budowy przez Chaima Bławata drzwi sklepowych w murowanym, dwupiętrowym domu pod numerem 275 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi”. [zobacz]

1896 – „O nadbudowie przez Chaima Bławata trzeciego piętra na istniejącym dwupiętrowym domem numer 17/275 przy ulicy Piotrkowskiej w Łodzi”. [zobacz]

1899 – „Projekt przebudowy trzypiętrowych schodów i balkonów narożnych w trzypiętrowej oficynie na nieruchomości właściciela Tadeusza Wernera pod numerami 17/275 i 52/275aprzy ulicach Piotrkowskiej i Zachodniej w mieście Łodzi”. [zobacz]

1902-03 - "O budowie przez Tadeusza Wernera murowanego, piętrowego domu w podwórzu pod numerem 17/275 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi". [zobacz]

 

Informacje otrzymane od Gościa piotrkowskiej-nr

Z posesją na Piotrkowskiej 17 (wcześniej Piotrkowskiej 41) jest związana ciekawa postać L. K. Weissa - jubilera, zegarmistrza i (!) architekta.

L. K. Weiss (po wyjeździe z Polski i osiedleniu się na terenach przyszłego państwa Izrael, posługiwał się imionami Akiva Arye) był z zawodu jubilerem i zegarmistrzem. W ostatnich latach przed wyjazdem, ok. 1903-06 r., prowadził swój zakład (i być może mieszkał) pod adresem Piotrkowskiej 17. Niezależnie od swojej podstawowej pracy, uczył się projektowania i budowy domów i fabryk. Pragnieniem Weissa było tworzenie zrębów nowej ojczyzny, Izraela. Swoje marzenia zaczął realizować od 1906 r., kiedy opuścił Łódź i wyjechał do Palestyny.

Akiva Arye Weiss odegrał kluczową rolę w procesie powstawania Tel Awiwu, przyszłej stolicy kraju – zobacz.

informacje nadesłane przezP. P.

 

Ogłoszenia prasowe:

 • Izydor Littauer Skład tiulów, koronek i wstążek
 • S. Goldrath Skład bielizny męzkiej i krawatów
 • K. Żukowski Zakład ślusarsko-mechaniczny
 • Józef Rutenberg Zakład jubilerski i zegarmistrzowski
 • Hotel Hamburski
 • Jakób Lasse Magazyn obuwia
 • S. Strakun Księgarnia i czytelnia
 • W. J. Bromberg Magazyn gotowych ubiorów
 • H. Izraelowicz Sprzedaż ryb świeżych
 • Józef Szczeciński Magazyn towarów bławatnych
 • Stanisław Czyżowski Magazyn materiałów piśmiennych i kancelaryjnych
 • L. Meyerowicz Skład jarosławski
 • M. W. Wischniak Skład materyj jedwabnych, pluszu, aksamitu i kołder
 • American Photographer Zakład fotograficzny
 • Oskar Guhl Cukiernia
 • „Illusion” Teatr, kinematograf
 • Towarzystwo Wzajemnego Kredytu
 • Bornstein i Grossbard Dom agenturowo-komisowy
 • Hotel „Imperial” Skład mebli przy hotelu
 • S. Domański i S-ka Biuro instalacyjno techniczne
 • Bank Ziemi Polskiej w Lublinie oddział w Łodzi
 • Józef Zydler i S-ka Towarzystwo handlowo-przemysłowe
 • Bank Przemysłowców w Poznaniu oddział w Łodzi
 • L. K. Weiss Zakład jubilerski
 • H. Kohn Fabryka wyrobów dzianych
 • R. Zomerfeld Przemysł bawełniany
28 marca 2015

Zostań PATRONEM piotrkowska-nr

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

piotrkowska-nr.pl

© Wszystkie prawa zastrzeżone