pierzeja zachodnia

nr nieparzyste

pierzeja wschodnia

nr parzyste

Piotrkowska_22

Piotrkowska 22

nr hip. 256a (do 1850 r. – nr 186)

 

Pierwotna, szeroka działka o nr 186, oznaczona od 1850 r. nr hip. 256, obejmowała obecną Piotrkowską 20 i 22. W centralnej części obszaru frontowego stał parterowy dom drewniany. Taki stan możemy zobaczyć na planie Józefa Lenartowskiego z 1849 r.

Na mocy kontraktu z sierpnia 1851 r. nieruchomość wieczysto czynszową o nr hip. 256 kupił Marcin Majer.

Kontraktem z lutego 1864 r. Majer sprzedał posesję, w jeszcze pierwotnej wielkości, siostrom Salomei i Matyldzie Bechtold. Wkrótce nieruchomość podzielono pomiędzy braci Bechtold. Część północna (Piotrkowska 22) przypadła Henrykowi Bechtold, zaś południowa (Piotrkowska 24) Krystianowi Bechtold.

Taryfa domów z 1920 r. wymienia nadal członków rodziny Bechtold jako właścicieli nieruchomości przy Piotrkowskiej 22.

 

W marcu 1865 r. bracia Bechtold złożyli deklarację budowy dwóch murowanych, piętrowych domów frontowych, z facjatą, krytych dachówką, długości 74 stóp*, szerokości 48 stóp i wysokości 31 stóp. W październiku tego samego roku deklaracje zostały zatwierdzone, z jednoczesnym zaleceniem ażeby budowle swoje w ścisłym zastosowaniu się do zatwierdzonych planów i przepisów policji budowniczej wykonali - aby schody z parteru aż do  facjatki urządzili ogniotrwałe i aby dach pokryto materiałem również ogniotrwałym - gdyż inaczej pociągnięci będą do odpowiedzialności prawem przepisanej.

* - 1 stopa = 0,3048 m

 

W latach 90-tych budynek zamierzano podwyższyć o jedno piętro, ale projekt z 1893 r. (drugie zdjęcie w galerii), autorstwa Ignacego Stebelskiego, nie został zrealizowany.

 

Być może do przedstawicieli tej samej rodziny należała posesja przy Piotrkowskiej 142., z zarejestrowaną tam fabryką wyrobów bawełnianych, oraz nieruchomości przy Piotrkowskiej 132 i Piotrkowskiej 152. Do wyjaśnienia.

 

W 1882 r. otworzył pod tym adresem aptekę Józef Göbel (Goebel). Była to ówcześnie piąta apteka w Łodzi. W 1887 r. Göbel przeniósł aptekę do Zgierza (MA), a lokal przy Piotrkowskiej 22 przejął Fryderyk Müller, później, w latach 1890-91, Maurycy Spokorny.

 

Pod koniec XIX w. mieściło się tutaj przedstawicielstwo znanej firmy „Singer”, oferujące maszyny do szycia i haftów artystycznych. W latach późniejszych oferowano maszyny do szycia innej, równie uznanej marki "PFAFF".

 

W latach 20-tych okresu międzywojennego funkcjonowało pod tym adresem kino „Arkadia”.

 

W latach 80-tych XIX w. Herman Bechtold, w spółce z Albinem Augustem Seilerem, otworzył parową farbiarnię przędzy wełnianej i bawełnianej. Zakład, funkcjonujący pod szyldem "Bechtold i Seiler", był zlokalizowany u zbiegu ówczesnej ulicy Benedykta i Leszno, obecnie 6 Sierpnia 65, róg Żeligowskiego.

1888 - "O zatwierdzeniu planu budowy przez Hermana Bechtolda i Alwina Seilera w mieście Łodzi [na rogu] ulic św. Benedykta i Leszno pod numerami 789ii, 789kk, 789rr, 789hh parterowej stajni, szopy i piętrowej oficyny". [zobacz]

W 1893 r. przy farbowaniu przędzy pracowało tam 35 robotników. Przedsiębiorstwo przetrwało trudny okres I wojny światowej. W 1930 r. zatrudniało 70 robotników, 2 urzędników i 3 osoby personelu technicznego, a roczna wartość sprzedaży wynosiła 520 tys. zł (MA).

Warto nadmienić, iż do Albina Seilera należała kamienica przy ulicy Mikołajewskiej 53 (dz. Sienkiewicza 53).

 

MA (materiały archiwalne) - zobacz

 

Dokumenty archiwalne:

1893 – „Projekt nadbudowy drugiego piętra w piętrowym domu [frontowym] i oficynie, budowy dwupiętrowej oficyny na nieruchomości Henryka Bechtolda pod numerem 256a przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi”. [zobacz]

 

Ogłoszenia prasowe:

  • W. Pinkus Skład bielizny
  • „SINGER” Magazyn maszyn do szycia
  • B-cia M. i Z. Strauch Fabryka wyrobów wełnianych
  • B. Pomorski i S-ka Magazyn maszyn do szycia „PFAFF”
  • Marek Joskowicz Pracownia haftów ręcznych i maszynowych
  • Birz i b-cia Kaufman Dom ekspedycyjno-handlowy
  • Kino "Arkadia"
  • Wolf Lichtensztein Fabryka wyrobów włókienniczych
  • A. Birke Fabryka wyrobów bawełnianych
26 marca 2015

Zostań PATRONEM piotrkowska-nr

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

piotrkowska-nr.pl

© Wszystkie prawa zastrzeżone