pierzeja zachodnia

nr nieparzyste

pierzeja wschodnia

nr parzyste

Piotrkowska_22

Piotrkowska 22

nr hip. 256a (do 1850 r. – nr 186)

 

Jeszcze w latach lat 50-tych XIX w. parcela o nr hip. 256 (pierwotnie nr 186) obejmowała dwie obecne posesje, a po środku szerokiej działki stał parterowy dom drewniany. Podział, zachowany do dnia dzisiejszego, dokonał się nie później niż w latach 60-tych XIX w. Północna część nieruchomości przyjęła numer hip. 256a (dz. Piotrkowska 22), zaś południowa pozostała przy nr hip. 256 (dz. Piotrkowska 24).

Fragment planu z 1849 r., autorstwa Józefa Lenartowskiego, z naniesioną przeze mnie historią numeracji ulicy Piotrkowskiej na odcinku Rewolucji/Próchnika - Narutowicza/Zielona, obrazuje przemiany jakie dokonały się w tej części ulicy - zobacz. Naniesiona historia numeracji pomija fragment Piotrkowskiej, od obecnej Więckowskiego, do Zielonej. Trwające do lat 50-tych XIX w. trudności z wykupieniem tych terenów od mieszczan Starego Miasta, i co za tym idzie, brak wytyczonych parceli na planie Lenartowskiego, uniemożliwia mi, na obecnym etapie, odniesienie się do tego fragmentu ulicy.

W miejscu drewnianego domu, po podzieleniu nieruchomości, wystawiono dwie kamienice. Frontowe obiekty murowane są już widoczne na planie z 1873 r., autorstwa Rudolfa Micińskiego - zobacz.

 

Pod koniec lat 60-tych XIX w. podzielona posesja przy Piotrkowskiej 256 należała do przedstawicieli tej samej rodziny. Część północna, obecnie Piotrkowska 22 należała do Krystiana (Christiana) Bechtolda, zaś południowa, obecnie Piotrkowska 24, do Henryka (Heinricha) Bechtolda. 

Taryfa domów z 1920 r. wymienia nadal rodzinę Bechtoldów (sukcesorów Hermana Bechtolda) jako właścicieli nieruchomości przy Piotrkowskiej 22.

Jednopiętrowy budynek frontowy zamierzano podwyższyć w latach 90-tych XIX w. o jedno piętro. Projekt z 1893 r. (drugie zdjęcie w galerii), autorstwa Ignacego Stebelskiego, nie został jednak nigdy zrealizowany.

 

Być może do przedstawicieli tej samej rodziny należała posesja przy Piotrkowskiej 142., z zarejestrowaną tam fabryką wyrobów bawełnianych, oraz nieruchomości przy Piotrkowskiej 132 i Piotrkowskiej 152. Do wyjaśnienia.

 

Pod koniec XIX w. mieściło się tutaj przedstawicielstwo znanej firmy „Singer”, oferujące maszyny do szycia i haftów artystycznych. W latach późniejszych oferowano maszyny do szycia innej, równie uznanej marki "PFAFF".

 

W latach 20-tych okresu międzywojennego funkcjonowało pod tym adresem kino „Arkadia”.

 

W latach 80-tych XIX w. Herman Bechtold, w spółce z Albinem Augustem Seilerem, otworzył parową farbiarnię przędzy wełnianej i bawełnianej. Zakład, funkcjonujący pod szyldem "Bechtold i Seiler", był zlokalizowany u zbiegu ówczesnej ulicy Benedykta i Leszno, obecnie 6 Sierpnia 65, róg Żeligowskiego.

1888 - "O zatwierdzeniu planu budowy przez Hermana Bechtolda i Alwina Seilera w mieście Łodzi [na rogu] ulic św. Benedykta i Leszno pod numerami 789ii, 789kk, 789rr, 789hh parterowej stajni, szopy i piętrowej oficyny". [zobacz]

W 1893 r. przy farbowaniu przędzy pracowało tam 35 robotników. Przedsiębiorstwo przetrwało trudny okres I wojny światowej. W 1930 r. zatrudniało 70 robotników, 2 urzędników i 3 osoby personelu technicznego, a roczna wartość sprzedaży wynosiła 520 tys. zł (MA).

Warto nadmienić, iż do Albina Seilera należała kamienica przy ulicy Mikołajewskiej 53 (dz. Sienkiewicza 53).

 

MA (materiały archiwalne) - zobacz

 

Dokumenty archiwalne:

1893 – „Projekt nadbudowy drugiego piętra w piętrowym domu [frontowym] i oficynie, budowy dwupiętrowej oficyny na nieruchomości Henryka Bechtolda pod numerem 256a przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi”. [zobacz]

 

Ogłoszenia prasowe:

  • W. Pinkus Skład bielizny
  • „SINGER” Magazyn maszyn do szycia
  • B-cia M. i Z. Strauch Fabryka wyrobów wełnianych
  • B. Pomorski i S-ka Magazyn maszyn do szycia „PFAFF”
  • Marek Joskowicz Pracownia haftów ręcznych i maszynowych
  • Birz i b-cia Kaufman Dom ekspedycyjno-handlowy
  • Kino "Arkadia"
  • Wolf Lichtensztein Fabryka wyrobów włókienniczych
  • A. Birke Fabryka wyrobów bawełnianych
26 marca 2015

Zostań PATRONEM piotrkowska-nr

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

piotrkowska-nr.pl

© Wszystkie prawa zastrzeżone