pierzeja wschodnia

nr parzyste

 1. Rewolucji (2-12)
  1. Piotrkowska 2
  2. Piotrkowska 4
  3. Piotrkowska 6
  4. Piotrkowska 8
  5. Piotrkowska 10
  6. Piotrkowska 12
 2. Jaracza (14-32)
  1. Piotrkowska 14
  2. Piotrkowska 16
  3. Piotrkowska 18
  4. Piotrkowska 20
  5. Piotrkowska 22
  6. Piotrkowska 24
  7. Piotrkowska 26
  8. Piotrkowska 28
  9. Piotrkowska 30/32
 3. Narutowicza (34-52)
  1. Piotrkowska 34
  2. Piotrkowska 36
  3. Piotrkowska 38
  4. Piotrkowska 40
  5. Piotrkowska 42
  6. Piotrkowska 44
  7. Piotrkowska 46
  8. Piotrkowska 48
  9. Piotrkowska 50
  10. Piotrkowska 52
 4. Traugutta (54-70)
  1. Piotrkowska 54
  2. Piotrkowska 56
  3. Piotrkowska 58
  4. Piotrkowska 60
  5. Piotrkowska 62
  6. Piotrkowska 64
  7. Piotrkowska 66
  8. Piotrkowska 68
  9. Piotrkowska 70
 5. Moniuszki (72-74)
  1. Piotrkowska 72
  2. Piotrkowska 74
 6. Tuwima (76-98)
  1. Piotrkowska 76
  2. Piotrkowska 78
  3. Piotrkowska 80
  4. Piotrkowska 82
  5. Piotrkowska 84
  6. Piotrkowska 86
  7. Piotrkowska 88
  8. Piotrkowska 90
  9. Piotrkowska 92
  10. Piotrkowska 94
  11. Piotrkowska 96
  12. Piotrkowska 98
 7. Nawrot (100-124)
  1. Piotrkowska 100
  2. Piotrkowska 100a
  3. Piotrkowska 102
  4. Piotrkowska 102a
  5. Piotrkowska 104
  6. Piotrkowska 104a
  7. Piotrkowska 106
  8. Piotrkowska 108
  9. Piotrkowska 110
  10. Piotrkowska 112
  11. Piotrkowska 114
  12. Piotrkowska 116
  13. Piotrkowska 118
  14. Piotrkowska 120
  15. Piotrkowska 122
  16. Piotrkowska 124
 8. Roosevelta (126-144)
  1. Piotrkowska 126
  2. Piotrkowska 128
  3. Piotrkowska 130
  4. Piotrkowska 132
  5. Piotrkowska 134
  6. Piotrkowska 136
  7. Piotrkowska 138/140
  8. Piotrkowska 142
  9. Piotrkowska 144
 9. Piłsudskiego (146-160)
  1. Piotrkowska 146
  2. Piotrkowska 148
  3. Piotrkowska 150
  4. Piotrkowska 152
  5. Piotrkowska 154
  6. Piotrkowska 156
  7. Piotrkowska 158
  8. Piotrkowska 160
 10. Wigury (162-196)
  1. Piotrkowska 162
  2. Piotrkowska 164
  3. Piotrkowska 166
  4. Piotrkowska 168
  5. Piotrkowska 170
  6. Piotrkowska 172
  7. Piotrkowska 174
  8. Piotrkowska 176
  9. Piotrkowska 178
  10. Piotrkowska 180
  11. Piotrkowska 182
  12. Piotrkowska 184
  13. Piotrkowska 186
  14. Piotrkowska 188
  15. Piotrkowska 190
  16. Piotrkowska 192
  17. Piotrkowska 194
  18. Piotrkowska 196
 11. Brzeźna (198-232)
  1. Piotrkowska 198
  2. Piotrkowska 200
  3. Piotrkowska 202
  4. Piotrkowska 204
  5. Piotrkowska 206
  6. Piotrkowska 208
  7. Piotrkowska 210
  8. Piotrkowska 212
  9. Piotrkowska 214
  10. Piotrkowska 216
  11. Piotrkowska 218
  12. Piotrkowska 220
  13. Piotrkowska 222
  14. Piotrkowska 224/226
  15. Piotrkowska 228
  16. Piotrkowska 230/232
 1. Próchnika (1-11)
  1. Piotrkowska 1
  2. Piotrkowska 3
  3. Piotrkowska 5
  4. Piotrkowska 7
  5. Piotrkowska 9
  6. Piotrkowska 11
 2. Więckowskiego (13-27)
  1. Piotrkowska 13
  2. Piotrkowska 15
  3. Piotrkowska 17
  4. Piotrkowska 19
  5. Piotrkowska 21
  6. Piotrkowska 23
  7. Piotrkowska 25
  8. Piotrkowska 27
 3. Zielona (29-45)
  1. Piotrkowska 29
  2. Piotrkowska 31
  3. Piotrkowska 33
  4. Piotrkowska 35
  5. Piotrkowska 37
  6. Piotrkowska 39
  7. Piotrkowska 41
  8. Piotrkowska 43
  9. Piotrkowska 45
 4. 6 Sierpnia (47-63)
  1. Piotrkowska 47
  2. Piotrkowska 49
  3. Piotrkowska 51
  4. Piotrkowska 53
  5. Piotrkowska 55
  6. Piotrkowska 57
  7. Piotrkowska 59
  8. Piotrkowska 61
  9. Piotrkowska 63
 5. A. Struga (65-95)
  1. Piotrkowska 65
  2. Piotrkowska 67
  3. Piotrkowska 69
  4. Piotrkowska 71
  5. Piotrkowska 73
  6. Piotrkowska 75
  7. Piotrkowska 77
  8. Piotrkowska 79
  9. Piotrkowska 81
  10. Piotrkowska 83
  11. Piotrkowska 85
  12. Piotrkowska 87
  13. Piotrkowska 89
  14. Piotrkowska 91
  15. Piotrkowska 93
  16. Piotrkowska 95
 6. Zamenhofa (97-127)
  1. Piotrkowska 97
  2. Piotrkowska 99
  3. Piotrkowska 101
  4. Piotrkowska 103
  5. Piotrkowska 105
  6. Piotrkowska 107
  7. Piotrkowska 109
  8. Piotrkowska 111
  9. Piotrkowska 113
  10. Piotrkowska 115
  11. Piotrkowska 117
  12. Piotrkowska 119
  13. Piotrkowska 121
  14. Piotrkowska 123
  15. Piotrkowska 125
  16. Piotrkowska 127
 7. Mickiewicza (129-163)
  1. Piotrkowska 129
  2. Piotrkowska 131
  3. Piotrkowska 133
  4. Piotrkowska 135
  5. Piotrkowska 137
  6. Piotrkowska 139
  7. Piotrkowska 141
  8. Piotrkowska 143
  9. Piotrkowska 145
  10. Piotrkowska 147
  11. Piotrkowska 149
  12. Piotrkowska 151
  13. Piotrkowska 153
  14. Piotrkowska 155
  15. Piotrkowska 157
  16. Piotrkowska 159
  17. Piotrkowska 161
  18. Piotrkowska 163
 8. Żwirki (165-193)
  1. Piotrkowska 165
  2. Piotrkowska 167
  3. Piotrkowska 169
  4. Piotrkowska 171
  5. Piotrkowska 173
  6. Piotrkowska 175
  7. Piotrkowska 175a
  8. Piotrkowska 177
  9. Piotrkowska 179
  10. Piotrkowska 181
  11. Piotrkowska 183
  12. Piotrkowska 185
  13. Piotrkowska 187
  14. Piotrkowska 189
  15. Piotrkowska 191
  16. Piotrkowska 193
 9. Radwańska (195-225)
  1. Piotrkowska 195
  2. Piotrkowska 197
  3. Piotrkowska 199
  4. Piotrkowska 201
  5. Piotrkowska 203/205
  6. Piotrkowska 207
  7. Piotrkowska 209
  8. Piotrkowska 211
  9. Piotrkowska 213
  10. Piotrkowska 215
  11. Piotrkowska 217
  12. Piotrkowska 219
  13. Piotrkowska 221
  14. Piotrkowska 223
  15. Piotrkowska 225

pierzeja zachodnia

nr nieparzyste

Piotrkowska 20

nr hip. 255b (do 1850 r. – nr 185)

 

Jeszcze w latach lat 50-tych XIX w. parcela o nr hip. 255 (pierwotnie nr 185) obejmowała dwie obecne posesje, a po środku szerokiej działki stał parterowy, sześcioizbowy dom drewniany należący w tym czasie do sukiennika, Beniamina Heidricha. Podział, zachowany do dnia dzisiejszego, dokonał się nie później niż w latach 60-tych XIX w. Południowa część nieruchomości przyjęła numer hip. 255b (dz. Piotrkowska 20), zaś północna pozostała przy nr hip. 255 (dz. Piotrkowska 18).

Fragment planu z 1849 r., autorstwa Józefa Lenartowskiego, z naniesioną przeze mnie historią numeracji ulicy Piotrkowskiej na odcinku Rewolucji/Próchnika - Narutowicza/Zielona, obrazuje przemiany jakie dokonały się w tej części ulicy - zobacz. Naniesiona historia numeracji pomija fragment Piotrkowskiej, od obecnej Więckowskiego, do Zielonej. Trwające do lat 50-tych XIX w. trudności z wykupieniem tych terenów od mieszczan Starego Miasta, i co za tym idzie, brak wytyczonych parceli na planie Lenartowskiego, uniemożliwia mi, na obecnym etapie, odniesienie się do tego fragmentu ulicy.

W miejscu drewnianego domu, po podzieleniu nieruchomości, wystawiono dwie kamienice. Frontowe obiekty murowane są już widoczne na planie z 1873 r., autorstwa Rudolfa Micińskiego - zobacz.

 

Pod koniec lat 60-tych XIX w. posesja przy Piotrkowskiej 255b należała do znanego w Łodzi młynarza, Andrzeja Jezierskiego i pozostawała w rękach rodziny Jezierskich do połowy lat 90-tych XIX w.

W drugiej połowie lat 90-tych XIX w. nieruchomość przeszła w ręce Jakub Szulima Goldmana. Taryfa domów z 1920 r. wymienia nadal rodzinę Goldmanów jako właścicieli.

 

Od ok. 1887 r. mieścił się tutaj zakład fotograficzny Eliasza Stummana, który działał wcześniej pod adresem Piotrkowskiej 24.

Dokument archiwalny:

1887 - "O budowie przez Antoniego Jezierskiego murowanej, piętrowej oficyny mieszkalnej z pomieszczeniem dla zakładu fotograficznego, pod numerem 255b przy ulicy Piotrkowskiej w Łodzi". [zobacz]

Ostatnie atelier E. Stumanna, w którym funkcjonował na krótko przed śmiercią (zmarł w 1903 r.), znajdowało się przy Piotrkowskiej 17.

 

Na początku XX w. w oficynach podwórza funkcjonowała fabryka wyrobów wełnianych Borysa Eitingona i M. Dynina. Pod tym adresem (również na Piotrkowskiej 24, 56, 86) rozpoczynali swoją łódzką przygodę bracia Eitingon, twórcy jednej z największych fortun międzywojennej Łodzi (zobacz poniżej).

 

Dokument archiwalny:

1894 – „O budowie przez Jakuba Szulima Goldmana dwu i trzypiętrowych oficyn mieszkalnych z poddaszem i piwnicami pod numerem 20/255b przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi”. [zobacz]

 

Naum i Borys Eitingon

Bracia bliźniacy, Naum i Borys Eitingon, urodzili się w Orle, na południowy zachód od Moskwy, w 1877 r. Pochodzili z zamożnej żydowskiej rodziny kupieckiej. Na przełomie XIX i XX w., w poszukiwaniu miejsca dla swoich działań, wyruszyli na zachód i osiedlili się w Łodzi. Pierwsza wojna światowa nadwątliła prowadzone interesy, które w tamtym okresie nie nabrały jeszcze większego rozmachu. Prawdziwy przełom nastąpił pod koniec I wojny, po nawiązaniu kontaktów z rodziną osiadłą w Stanach Zjednoczonych. Współpraca ze spółkami amerykańskich kuzynów skupiała się początkowo na handlu pierzem, skórami i futrami, ale raz pobudzony apetyt braci bliźniaków rósł. Przy wykorzystaniu dolarów zza oceanu, Naum i Borys rozpoczęli skupowanie, zawsze grubo poniżej rzeczywistej wartości, upadających przedsiębiorstw. W skład założonej w 1922 r. Włókienniczej Spółki Akcyjnej „N. Eitingon i Sp-ka” weszło kilka dużych łódzkich zakładów włókienniczych:

 • przedsiębiorstwo rodziny Richterów - jeden z najstarszych łódzkich zakładów, którego pierwsze obiekty, przy ulicy Placowej (dz. Skorupki), powstały na początku lat 40-tych XIX w.,
 • fabryka wyrobów wełnianych Ewalda Bormanna, zbudowana w 1885 r. na ówczesnej ulicy Dzikiej (dz. Sienkiewicza 82). Na przełomie XIX i XX w. kompleks przemysłowy został powiększony o fabrykę wyrobów dzierganych Winklera i Gaertnera,
 • kompleks przemysłowy na ulicy Juliusza (dz. Dowborczyków 30/34), gdzie funkcjonowała fabryka wyrobów wełnianych i szewiotowych Karola Bayerla i Wiktora Wolfa, dzierżawiona przez Ludwika Cukiera, oraz przędzalnia wełny zgrzebnej, a od 1909 r. również tkalnia Bera Wachsa,
 • fabryka bawełniana Jakuba Kestenberga na ulicy Targowej 22 (dz. Sterlinga 26), zbudowana ok. 1894 r. Ostateczne przejęcie przedsiębiorstwa przerwał wybuch II wojny.

W połowie lat 30-tych XX w. spółka Eitingonów zatrudniała 2700 robotników, 150 urzędników i 50 osób personelu technicznego. Produkowano szeroki asortyment tkanin wełnianych, bawełnianych, ze sztucznego jedwabiu, wyroby dziane i pończosznicze. W 1935 r. wartość sprzedaży zamknęła się kwotą 26 mln złp.

 

Ogłoszenia prasowe:

 • Max Monitz Dom agenturowy
 • I. Powirskier Dom agenturowo-komisowy
 • S. H. Danziger Skład win
 • S. Silberbaum Skład materiałów aptecznych, wód mineralnych i farb
 • F. Futerman Skład fabryki szmuklerskich dekoracyi
 • E. Modrow Fabryka lamp i wyrobów metalowych
 • E. Stumman Zakład fotograficzny
 • Jakób Felix Skład szkła taflowego
 • M. Sieradzki Skład futer i kapeluszy damskich
 • Feliks Frenkel Fabryka wyrobów wełnianych
 • B. Eitingon i M. Dynin Fabryka wyrobów wełnianych
 • B-cia Frenkel Fabryka wyrobów wełnianych
 • Moszenberg i Strykowski Fabryka ksiąg handlowych i mat. Piśmiennych
 • Leon Neumark Fabryka wyrobów wełnianych
 • M. Brauner Fabryka wyrobów włókienniczych

 


piotrkowska-nr.pl

© Wszystkie prawa zastrzeżone