pierzeja zachodnia

nr nieparzyste

pierzeja wschodnia

nr parzyste

Piotrkowska_39

Piotrkowska 39

nr hip. 267 (do 1850 r. - 196)

 

Pierwsze zdjęcie w galerii przedstawia ReFotografię autorstwa Stefana Brajtera

 

Tereny leżące po zachodniej stronie ulicy Piotrkowskiej, pomiędzy obecną ulicą Więckowskiego, a Zieloną, należały jeszcze na początku lat 40-tych XIX w. do mieszkańców dawnej, rolniczej Łodzi. Pozostałością tego okresu jest ukośny przebieg działek, odpowiadający pierwotnemu przebiegowi parceli rolnych.

Nie później niż w drugiej połowie lat 40-tych działkę o nr 190, obejmującą późniejsze posesje Piotrkowskiej 35, 37 i 39, kupili członkowie rodziny Sperling.

Nieruchomości przy Piotrkowskiej 39 i 35 były w rękach Fryderyka Sperling, zaś nieruchomość przy Piotrkowskiej 37 należała do Gustawa Sperling.

 

Kontraktem z czerwca 1850 r. Fryderyk Sperling sprzedał nieruchomość przy Piotrkowskiej 39 małżonkom Krystynie i Henrykowi Heider, za kwotę 900 rubli. W 1867 r., po bezpotomnej śmierci żony i zrzeczeniu się spadku przez jej rodzeństwo, Henryk Heider stał się jedynym właścicielem.

 

Parterowy dom drewniany, stojący na froncie Piotrkowskiej 39, spłonął w 1874 r. Heider otrzymał odszkodowanie od Towarzystwa Ogniowego.

 

Na mocy kontraktu zawartego w styczniu 1875 r. Heider sprzedał nieruchomość właścicielowi cukierni, Józefowi Czapiewskiemu, za kwotę 12 tys. rubli.

Czapiewski wystawił wkrótce dwupiętrową kamienicę frontową.

 

Umową z grudnia 1890 r. Czapiewski sprzedał nieruchomość Chilowi Dawidowi Tempel.

Nowy właściciel przebudował kamienicę frontową, według projektu Gustawa Landau-Gutentegera z 1891 r. Projekt elewacji prezentuje trzecie zdjęcie w galerii.

 

Taryfy domów z lat 1897-1920 wymieniają następnych właścicieli:

 • Chaim Mendel Winter, później sukcesorzy (taryfy z lat 1897-1907),
 • Firma „Wilhelm Brass i S-wie” (taryfy z lat 1908-1911),
 • Bracia Wolf i Majer Eisner (taryfy z lat 1912-1920).

Ostatni z wymienionych właścicieli, Majer Eisner, był kupcem. W latach 20-tych okresu międzywojennego, w spółce z Szulimem Białerem, prowadził pod tym adresem dom handlowy, czyli firmę zajmującą się przedstawicielstwem i pośrednictwem handlowym. 

 

Na przełomie lat 80-tych i 90-tych XIX w. działała tutaj znana w Łodzi cukiernia A. Wüstehube.

 

W okresie pierwszej dekady XX w. Antoni Grudziński prowadził przy Piotrkowskiej 39 szkołę muzyczną.

 

Pod tym adresem mieściło się przedstawicielstwo Niemiecko-Rosyjskiego Towarzystwa Transportów i Żeglugi, prowadzone przez Zygmunta Teemana (Teemanna), który do 1922 r. również mieszkał przy Piotrkowskiej 39.

W latach 1922-25 Teeman zbudował dwa obiekty na pustej działce przy ulicy Wólczańskiej 17. W domu wystawionym w głębi posesji, w latach 1922-23, Teeman zamieszkał z żoną Ewą, poślubioną w 1920 r. Drugi obiekt, frontowy, zbudowany w okresie 1923-25, pełnił rolę siedziby łódzkiego oddziału Międzynarodowego Towarzystwa Transportu i Żeglugi „Mitranza”, którego Teeman był w tym czasie dyrektorem.

Niezabudowana parcela przy Wólczańskiej 17 należała wcześniej do Edwarda Hentschel (przez krótki czas, przed sprzedażą Teemanowi, właścicielem był Izaak Bornstein), właściciela fabryki przy Wólczańskiej 12.

 

Archiwalne dokumenty budowlane:

1891 – „Zdjęty z natury plan przeprowadzonych samowolnie [robót] na nieruchomości pod numerem 267 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi w murowanym, dwupiętrowym domu należącym do Dawida Tempela”. [zobacz]

1899 – „Projekt przebudowy parteru domu frontowego właściciela Chaima Mendla Wintera na nieruchomości pod numerem 267/39 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi”. [zobacz]

1911 – „Projekt przebudowy sklepu z przeróbką okien wystawowych na nieruchomości braci Wolfa i Majera Eisner pod numerem 267/39 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi”. [zobacz]

 

Ogłoszenia prasowe:

 • A. Wüstehube Cukiernia
 • Sucher Lewkowicz Magazyn okryć damskich
 • W. Madler Fabryka wyrobów rękawicznych
 • Adolf Rosenthal Towary galanteryjne
 • Izydor Littauer Skład tiulów, koronek i wstążek
 • Szapsia Gecht Skład towarów manufakturowych
 • H. Jelin Skład towarów tabacznych
 • Lange i Szmulowicz Fabryka wyrobów kamgarnowych i szewiotów
 • Antoni Grudziński Szkoła muzyczna
 • Józef Pankowski Fabryka gorsetów
 • Ch. D. Jankielowicz Zakład introligatorski
 • S. Budzyner Fabryka wyrobów wełnianych
 • Tow. Akc. Zakładów Bawełnianych Karola Scheiblera Skład fabryczny
 • Zygmunt Teeman Przedstawicielstwo Niemiecko-Rosyjskiego Towarzystwa Transportów i Żeglugi
 • Mieczyslaw Weinberg Biuro próśb i tłomaczeń
 • „Wulkan” Skład fabryczny wyrobów metalowych i emaliowanych

 

28 marca 2015

Zostań PATRONEM piotrkowska-nr

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

piotrkowska-nr.pl

© Wszystkie prawa zastrzeżone