1. Próchnika (1-11)
  1. Piotrkowska 1
  2. Piotrkowska 3
  3. Piotrkowska 5
  4. Piotrkowska 7
  5. Piotrkowska 9
  6. Piotrkowska 11
 2. Więckowskiego (13-27)
  1. Piotrkowska 13
  2. Piotrkowska 15
  3. Piotrkowska 17
  4. Piotrkowska 19
  5. Piotrkowska 21
  6. Piotrkowska 23
  7. Piotrkowska 25
  8. Piotrkowska 27
 3. Zielona (29-45)
  1. Piotrkowska 29
  2. Piotrkowska 31
  3. Piotrkowska 33
  4. Piotrkowska 35
  5. Piotrkowska 37
  6. Piotrkowska 39
  7. Piotrkowska 41
  8. Piotrkowska 43
  9. Piotrkowska 45
 4. 6 Sierpnia (47-63)
  1. Piotrkowska 47
  2. Piotrkowska 49
  3. Piotrkowska 51
  4. Piotrkowska 53
  5. Piotrkowska 55
  6. Piotrkowska 57
  7. Piotrkowska 59
  8. Piotrkowska 61
  9. Piotrkowska 63
 5. A. Struga (65-95)
  1. Piotrkowska 65
  2. Piotrkowska 67
  3. Piotrkowska 69
  4. Piotrkowska 71
  5. Piotrkowska 73
  6. Piotrkowska 75
  7. Piotrkowska 77
  8. Piotrkowska 79
  9. Piotrkowska 81
  10. Piotrkowska 83
  11. Piotrkowska 85
  12. Piotrkowska 87
  13. Piotrkowska 89
  14. Piotrkowska 91
  15. Piotrkowska 93
  16. Piotrkowska 95
 6. Zamenhofa (97-127)
  1. Piotrkowska 97
  2. Piotrkowska 99
  3. Piotrkowska 101
  4. Piotrkowska 103
  5. Piotrkowska 105
  6. Piotrkowska 107
  7. Piotrkowska 109
  8. Piotrkowska 111
  9. Piotrkowska 113
  10. Piotrkowska 115
  11. Piotrkowska 117
  12. Piotrkowska 119
  13. Piotrkowska 121
  14. Piotrkowska 123
  15. Piotrkowska 125
  16. Piotrkowska 127
 7. Mickiewicza (129-163)
  1. Piotrkowska 129
  2. Piotrkowska 131
  3. Piotrkowska 133
  4. Piotrkowska 135
  5. Piotrkowska 137
  6. Piotrkowska 139
  7. Piotrkowska 141
  8. Piotrkowska 143
  9. Piotrkowska 145
  10. Piotrkowska 147
  11. Piotrkowska 149
  12. Piotrkowska 151
  13. Piotrkowska 153
  14. Piotrkowska 155
  15. Piotrkowska 157
  16. Piotrkowska 159
  17. Piotrkowska 161
  18. Piotrkowska 163
 8. Żwirki (165-193)
  1. Piotrkowska 165
  2. Piotrkowska 167
  3. Piotrkowska 169
  4. Piotrkowska 171
  5. Piotrkowska 173
  6. Piotrkowska 175
  7. Piotrkowska 175a
  8. Piotrkowska 177
  9. Piotrkowska 179
  10. Piotrkowska 181
  11. Piotrkowska 183
  12. Piotrkowska 185
  13. Piotrkowska 187
  14. Piotrkowska 189
  15. Piotrkowska 191
  16. Piotrkowska 193
 9. Radwańska (195-225)
  1. Piotrkowska 195
  2. Piotrkowska 197
  3. Piotrkowska 199
  4. Piotrkowska 201
  5. Piotrkowska 203/205
  6. Piotrkowska 207
  7. Piotrkowska 209
  8. Piotrkowska 211
  9. Piotrkowska 213
  10. Piotrkowska 215
  11. Piotrkowska 217
  12. Piotrkowska 219
  13. Piotrkowska 221
  14. Piotrkowska 223
  15. Piotrkowska 225
 1. Rewolucji (2-12)
  1. Piotrkowska 2
  2. Piotrkowska 4
  3. Piotrkowska 6
  4. Piotrkowska 8
  5. Piotrkowska 10
  6. Piotrkowska 12
 2. Jaracza (14-32)
  1. Piotrkowska 14
  2. Piotrkowska 16
  3. Piotrkowska 18
  4. Piotrkowska 20
  5. Piotrkowska 22
  6. Piotrkowska 24
  7. Piotrkowska 26
  8. Piotrkowska 28
  9. Piotrkowska 30/32
 3. Narutowicza (34-52)
  1. Piotrkowska 34
  2. Piotrkowska 36
  3. Piotrkowska 38
  4. Piotrkowska 40
  5. Piotrkowska 42
  6. Piotrkowska 44
  7. Piotrkowska 46
  8. Piotrkowska 48
  9. Piotrkowska 50
  10. Piotrkowska 52
 4. Traugutta (54-70)
  1. Piotrkowska 54
  2. Piotrkowska 56
  3. Piotrkowska 58
  4. Piotrkowska 60
  5. Piotrkowska 62
  6. Piotrkowska 64
  7. Piotrkowska 66
  8. Piotrkowska 68
  9. Piotrkowska 70
 5. Moniuszki (72-74)
  1. Piotrkowska 72
  2. Piotrkowska 74
 6. Tuwima (76-98)
  1. Piotrkowska 76
  2. Piotrkowska 78
  3. Piotrkowska 80
  4. Piotrkowska 82
  5. Piotrkowska 84
  6. Piotrkowska 86
  7. Piotrkowska 88
  8. Piotrkowska 90
  9. Piotrkowska 92
  10. Piotrkowska 94
  11. Piotrkowska 96
  12. Piotrkowska 98
 7. Nawrot (100-124)
  1. Piotrkowska 100
  2. Piotrkowska 100a
  3. Piotrkowska 102
  4. Piotrkowska 102a
  5. Piotrkowska 104
  6. Piotrkowska 104a
  7. Piotrkowska 106
  8. Piotrkowska 108
  9. Piotrkowska 110
  10. Piotrkowska 112
  11. Piotrkowska 114
  12. Piotrkowska 116
  13. Piotrkowska 118
  14. Piotrkowska 120
  15. Piotrkowska 122
  16. Piotrkowska 124
 8. Roosevelta (126-144)
  1. Piotrkowska 126
  2. Piotrkowska 128
  3. Piotrkowska 130
  4. Piotrkowska 132
  5. Piotrkowska 134
  6. Piotrkowska 136
  7. Piotrkowska 138/140
  8. Piotrkowska 142
  9. Piotrkowska 144
 9. Piłsudskiego (146-160)
  1. Piotrkowska 146
  2. Piotrkowska 148
  3. Piotrkowska 150
  4. Piotrkowska 152
  5. Piotrkowska 154
  6. Piotrkowska 156
  7. Piotrkowska 158
  8. Piotrkowska 160
 10. Wigury (162-196)
  1. Piotrkowska 162
  2. Piotrkowska 164
  3. Piotrkowska 166
  4. Piotrkowska 168
  5. Piotrkowska 170
  6. Piotrkowska 172
  7. Piotrkowska 174
  8. Piotrkowska 176
  9. Piotrkowska 178
  10. Piotrkowska 180
  11. Piotrkowska 182
  12. Piotrkowska 184
  13. Piotrkowska 186
  14. Piotrkowska 188
  15. Piotrkowska 190
  16. Piotrkowska 192
  17. Piotrkowska 194
  18. Piotrkowska 196
 11. Brzeźna (198-232)
  1. Piotrkowska 198
  2. Piotrkowska 200
  3. Piotrkowska 202
  4. Piotrkowska 204
  5. Piotrkowska 206
  6. Piotrkowska 208
  7. Piotrkowska 210
  8. Piotrkowska 212
  9. Piotrkowska 214
  10. Piotrkowska 216
  11. Piotrkowska 218
  12. Piotrkowska 220
  13. Piotrkowska 222
  14. Piotrkowska 224/226
  15. Piotrkowska 228
  16. Piotrkowska 230/232

pierzeja zachodnia

nr nieparzyste

pierzeja wschodnia

nr parzyste

Piotrkowska_91

Piotrkowska 91

nr hip. 764 (do 1850 r. - 138)

 

W latach 50-tych XIX w. posesja była własnością Ignacego Efenbergera.

W okresie 1853-58 wynajmował tutaj lokal Fryderyk Sellin (patrz poniżej). Przyszły założyciel Teatru Wielkiego na ulicy Konstantynowskiej, wystawiał u Efenbergera przedstawienia zespołów amatorskich. Dochody z występów przeznaczano na cele społeczne, przeważnie na miejski szpital św. Aleksandra.

W następnych latach posesja przeszła w ręce kupca, Karola Baucha.

 

W latach 70-tych XIX w. właścicielem nieruchomości został Ludwik Ranke. W 1877 r. uruchomił w domu frontowym ręczną tkalnię wyrobów wełnianych, wyposażoną w 7 krosien. W 1888 r. działalność została przeniesiona do nowej, trzypiętrowej tkalni w podwórzu. Produkcja odbywała się na 80 krosnach ręcznych, przy których pracowało nawet do 200 robotników.

Dalszy rozwój przedsiębiorstwa L. Ranke nie był możliwy na małej parceli w centrum miasta. Nowe obiekty fabryczne, początkowo farbiarnia i apretura, powstały poza ówczesnym obszarem Łodzi, przy ulicy Dąbrówki 19, później Dąbrowskiej 19 (dz. Dąbrowskiego, pomiędzy Podmiejską i Kilińskiego). W okresie międzywojennym, przy Dąbrowskiej 19 funkcjonowało zarówno przedsiębiorstwo założyciela, pod szyldem "Bracia Ranke", jak i inne podmioty, dzierżawiące powierzchnie przemysłowe. Ulokowała tam swoją produkcję, między innymi, firma "F. Jarisch", prowadzona przez synów Floriana Jarischa, Alfreda i Bruna. 

 

Od 1900 r. mieściła się pod tym adresem siedziba Towarzystwa Śpiewaczego „Lira”, zrzeszającego rzemieślników.

 

W 1911 r. dokonano przebudowy pierwotnego domu tkacza i przystosowano parterowy budynek do celów handlowych.

 

Przed I wojną Towarzystwo Kultury Polskiej utrzymywało tutaj czytelnię i bibliotekę publiczną.

 

Tkalnia na Piotrkowskiej 91 została zamknięta w 1915 r. Fabryczna oficyna przeszła w ręce drukarza, Zygmunta Terakowskiego. Od 1919 r. właścicielami drukarni zostali Bolesław Kotkowski (patrz poniżej) i Adolf Fronlich.

 

Materiały udostępnione przez Pana Pawła Nawrockiego.

Od grudnia 1926 r., w prawej części domu frontowego przy Piotrkowskiej 91, funkcjonował sklep żelazny Bolesława Jankowskiego – zobacz zdjęcia. Rozwój przedsiębiorstwa handlowego w następnych latach, pozwolił na otworzenie, w 1937 r., składu hurtowego przy ulicy Pierackiego 9 (dz. Roosevelta).

Z bogatym życiorysem założyciela sklepu żelaznego przy Piotrkowskiej 91, legionisty i konspiratora, można zapoznać się w opracowaniu Pana Pawła Nawrockiego, dostępnym w Kronice Miasta Łodzi – pobierz (.pdf).

Z Piotrkowską 91 związane były również losy brata Bolesława, Kazimierza Jankowskiego, który w latach 1917-19 terminował w drukarni Zygmunta Terakowskiego.

 

Dokumenty archiwalne:

1888 – „O budowie przez Ludwika Ranke murowanej, trzypiętrowej tkalni celem umieszczenia w niej ręcznych warsztatów tkackich i murowanej częściowo trzypiętrowej, a częściowo piętrowej oficyny częściowo mieszkalnej, a częściowo z przeznaczeniem na umieszczenie ręcznych warsztatów tkackich oraz magazynu towarów pod numerem 764 przy ulicy Piotrkowskiej i Spacerowej w mieście Łodzi”. [zobacz]

1903 – „Projekt nadbudowy trzech pięter magazyny fabrycznego nad istniejącym parterowym budynkiem i budowy murowanych ustępów przy fabryce Rankego pod numerem 764/91 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi”. [zobacz]

1911 – „Projekt na przebudowę przez braci Ranke murowanego, parterowego domu i budowę okien wystawowych pod numerem 91/764 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi”. [zobacz]

 

Fryderyk Sellin (ur. 1831 r. - zm. 1914 r.) pochodził z Kalisza. W latach 40-tych XIX w. terminował w zawodzie cukiernika w Lublinie i Warszawie. Sellin przybył do Łodzi na początku lat 50-tych XIX w., a w 1853 r. otworzył swoją pierwszą cukiernię. Lokal mieścił się przy Piotrkowskiej 47, w parterowym, murowanym domu Jana Lebelta. Prawdziwą pasją Sellina był jednak zawsze teatr. Pierwsze występy trup amatorskich organizował już w latach 50-tych XIX w. pod tym adresem, w teatrze letnim nazywanym przez łodzian "Pod wiatrakiem", z powodu wiatraków stojących ówcześnie na tyłach sąsiednich posesji (Piotrkowska 93 i 95).

W pierwszej połowie lat 60-tych XIX w. Sellin zakupił nieruchomość przy ulicy Konstantynowskiej 14-16 (dz. Legionów 14-16). Na tyłach funkcjonującej już cukierni, w drewnianych zabudowaniach po byłej wojskowej ujeżdżalni koni, powstał teatr "Arkadia", w latach późniejszych przebudowany i przemianowany na "Apollo", z widownią na 800 miejsc.

Na przełomie XIX i XX w. ambicje teatralne Fryderyka Sellina nadal wykraczały poza poczynione inwestycje. 28 września 1901 r. miało miejsce uroczyste otwarcie Teatru Wielkiego, zbudowanego obok teatru "Apollo". Nowoczesny obiekt, wyposażony, między innymi, w oświetlenie elektryczne i centralne ogrzewanie, mógł pomieścić 1250 widzów. Otwarcie zaszczyciły swoją obecnością liczne znakomitości, wśród nich sam Henryk Sienkiewicz.

Łódzki Teatr Wielki okazał się dla Łodzi za wielki. Widownia, podobnie jak kasa właściciela, świeciła pustkami. W 1912 r. Fryderyk Sellin był zmuszony sprzedać cały teren przy Konstantynowskiej 14-16, razem z dwoma teatrami.

W czasie I wojny światowej Teatr Wielki pełnił rolę niemieckiego lazaretu, a 20 października 1920 r. doszczętnie spłonął w nieznanych okolicznościach. Teatr "Apollo", później pod nazwą "Popularny", funkcjonował jako kino do 1942 r., kiedy to również spłonął.

Działania Fryderyka Sellina na niwie kultury nie były jedynymi jakich się podejmował. W pierwszej połowie lat 90-tych XIX w., razem ze wspólnikiem, Józefem Rachalewskim, Sellin wybudował koszary przy ówcześnie nowo powstającym przedłużeniu ulicy Benedykta (dz. 6 Sierpnia 84-86) - więcej na KOSZARY ŁÓDZKIE. Liczne nieruchomości Fryderyka Sellina przy ulicy Benedykta dały początek potocznemu określeniu tego terenu jako "Zelinówka".

 

Bolesław Kotkowski, działając poprzez utworzoną w styczniu 1923 r. spółkę akcyjną, w 1929 r. przeniósł drukarnię z Piotrkowskiej 91 na ulicę Dowborczyków 18. Drukarnia Kotkowskiego, wykorzystująca sprowadzone z Anglii nowoczesne maszyny "offsetowe", należała w okresie międzywojennym do największych przedsiębiorstw tej branży. W drugiej połowie lat 30-tych XX w. firma zatrudniała 180 robotników, pracujących na 6.500 m² powierzchni fabrycznych (MA). Krótki opis działalności przemysłowej Bolesława Kotkowskiego, w tym czasie związanej jeszcze z Piotrkowską 91, możemy znaleźć w publikacji zamieszczonej w wydawnictwie "Giewont" z 1928 r. (MA).

Obiekty fabryczne na Dowborczyków 18 (dawniej ulica Juliusza 21, nr hip. 1187a - nazwa ulicy od postaci Juliusza Zielke, właściciela fabryki wyrobów drzewnych, mieszczącej się przy Juliusza 32, nr hip. 1126a, obecnie Urząd Skarbowy przy Dowborczyków 9/11) zostały wzniesione przez Teodora Meyerhoffa na przestrzeni lat 80-tych i 90-tych XIX w. W tym czasie powstała dwupiętrowa przędzalnia, tkalnia, drobniejsze budynki przemysłowe i willa właściciela.

1887 - "O budowie przez Teodora Meyerhoffa murowanego, parterowego z poddaszem pomieszczenia wilkowni, ustępów, stajni i wozowni, a także drewnianej, piętrowej wiaty na murowanym fundamencie z murowaną ścianą ogniową (ogniomurem), pod numerem 1187a przy prywatnej ulicy w mieście Łodzi". [zobacz]

Na przełomie XIX i XX w., po pożarze jaki wybuchł w fabryce Meyerhoffa, nieruchomość przeszła w ręce Juliusza Triebe, udziałowca w fabryce kapeluszy przy ulicy Targowej 2.

1901 - "Projekt odbudowy po pożarze murowanej dwupiętrowej przędzalni wełny z nadbudowa poddasza i budowy dwupiętrowej przędzalni z poddaszem, w zamian byłej tkalni z odbudowa trzech murowanych schodów na nieruchomości należącej poprzednio do Teodora Karola Meyerhoffa, pod numerem 1189 przy ulicy Juliusza w mieście Łodzi, a teraz [należącej do] Juliusza Fryderyka Triebe, wedle aktu złożonego u notariusza Płacheckiego z 25 grudnia 1900 roku/7 stycznia 1901 roku, pod numerem 12296". [zobacz]

Pod koniec pierwszej dekady XX w. Triebe sprzedał posesję fabryczną braciom Zapp (Otto, Emil i Alfons Zapp) MA.

1910 - "Projekt budowy przez firmę Bracia Zapp murowanego, parterowego magazynu przędzy pod numerami 15/1187-1189 przy ulicach Juliusza i Targowej w mieście Łodzi". [zobacz]

Produkcję włókienniczą przy Dowborczyków 18 zakończył kolejny pożar, w grudniu 1926 r., który doszczętnie strawił budynek przędzalni (MA).

 

MA (materiały archiwalne) - zobacz

 

Ogłoszenia prasowe:

 • Ludwik Ranke Fabryka chustek i kortów
 • Arnekker i S-ka Skład wyrobów żelaznych, piece szamotowe
 • Bruno Landau Dom handlowo-ekspedycyjny
 • Stanisław Grochal Pracownia obuwia
 • „Union” Towarzystwo Ekspedycyjne
 • Jan Frykowski Biuro czasopism i ogłoszeń
29 marca 2015

Zostań PATRONEM piotrkowska-nr

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

piotrkowska-nr.pl

© Wszystkie prawa zastrzeżone