pierzeja zachodnia

nr nieparzyste

pierzeja wschodnia

nr parzyste

Piotrkowska_48

Piotrkowska 48

nr hip. 262 (do 1850 r. - nr 192)

 

Przynajmniej od końca lat 60-tych XIX w. posesja należała do Szymona Heymanna i Józefa Landau

Kamienica frontowa stała już w 1873 r.

W 1880 r. Heymann i Landau wykupili grunt działki.

1880 - "O wykupie czynszów przez Szymona Heimana i Józefa Landaua z gruntu nr 192/262 w mieście Łodzi". [zobacz]

Prawdopodobnie po wykupieniu gruntu, na początku lat 80-tych XIX w., posesja przeszła w ręce Rudolfa Kindlera (zobacz poniżej). Przedsiębiorstwo Kindlera, Towarzystwo Akcyjne Wyrobów Półwełnianych Rudolfa Kindlera, było w posiadaniu nieruchomości jeszcze w latach 20-tych XX w.

 

Rudolf Kindler (1819-1893), syn majstra piekarskiego, urodził się w Stawiszynie k. Kalisza. Praca w zakładach włókienniczych Kalisza i Zgierza pozwoliła mu na zebranie doświadczenia zawodowego. W 1848 r. przybył do Pabianic, gdzie objął stanowisko kierownika farbiarni z zakładach Beniamina Krusche. W 1859 r. rozpoczął własną produkcję, opartą o kilkadziesiąt ręcznych krosien. Firma nad rzeką Dobrzynką dynamicznie się rozwijała i już w 1879 r. zatrudniała 650 robotników. W 1888 r. przedsiębiorstwo przekształcono w spółkę akcyjną o kapitale zakładowym 1 mln rubli.  Po rozbudowie zakładów na przełomie XIX i XX w., firma dysponowała tkalnią, czesalnią, przędzalnią wełny i bawełny, farbiarnią, wykańczalnią i warsztatami reparacyjnymi. W 1913 r. Towarzystwo Akcyjne R. Kindlera zajmowało pierwsze miejsce w przemyśle wełnianym w Królestwie Polskim.

Ważną rolę w rozwoju wełnianego potentata z Pabianic odegrali synowie Rudolfa Kindlera – Juliusz (1843-1902), Ludwik (1846-1892) i Oskar (1856-1918).

Po ciężkich latach I wojny światowej, utracie rosyjskich rynków zbytu i zadłużeniu na rynku angielskim, przedsiębiorstwo Kindlerów nie odzyskał już wcześniejszej formy. Nie bez znaczenia była śmierć, w 1918 r., Oskara Kindlera, ważnej postaci w funkcjonowaniu rodzinnej spółki. Do upadku pabianickich zakładów przyłożył rękę również Naum Eitingon, którego firma „specjalizowała się” w przejmowaniu będących w kłopotach przedsiębiorstw. Ogłoszenie upadłości nastąpiło w 1925 r.

 

Dokumenty archiwalne:

1894 – „O budowie przez Rudolfa Kindlera murowanego, dwupiętrowego i podpiwniczonego budynku z poddaszem oraz takiej samej oficyny na magazyn i kantor pod numerem 48/262 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi”. [zobacz]

1903 – „O dobudowie przez firmę "R. Kindlera" do istniejącej oficyny nowej części tejże, pod numerem 48/262 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi”. [zobacz]

 

Ogłoszenia prasowe:

  • A. J. Tyber Główny skład papieru, materiałów piśmiennych i rysunkowych
  • Ludwik Fischer Księgarnia
  • S. Barciński i S-ka Skład fabryki wyrobów wełnianych i półwełnianych
  • Tow. Akc. Wyrobów Półwełnianych „R. Kindler” w Pabianicach Skład fabryczny
  • A. I. Reismann Fabryka wyrobów wełnianych
  • D. Sumerei i S-ka Hurtowy skład rękawiczek, pończoch i krepy żałobnej
  • Samuel Turner i S-ka Skład wyrobów bawełnianych
  • Samuel Spiro Fabryka towarów wełnianych i półwełnianych

26 marca 2015

Zostań PATRONEM piotrkowska-nr

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

piotrkowska-nr.pl

© Wszystkie prawa zastrzeżone