1. Próchnika (1-11)
  1. Piotrkowska 1
  2. Piotrkowska 3
  3. Piotrkowska 5
  4. Piotrkowska 7
  5. Piotrkowska 9
  6. Piotrkowska 11
 2. Więckowskiego (13-27)
  1. Piotrkowska 13
  2. Piotrkowska 15
  3. Piotrkowska 17
  4. Piotrkowska 19
  5. Piotrkowska 21
  6. Piotrkowska 23
  7. Piotrkowska 25
  8. Piotrkowska 27
 3. Zielona (29-45)
  1. Piotrkowska 29
  2. Piotrkowska 31
  3. Piotrkowska 33
  4. Piotrkowska 35
  5. Piotrkowska 37
  6. Piotrkowska 39
  7. Piotrkowska 41
  8. Piotrkowska 43
  9. Piotrkowska 45
 4. 6 Sierpnia (47-63)
  1. Piotrkowska 47
  2. Piotrkowska 49
  3. Piotrkowska 51
  4. Piotrkowska 53
  5. Piotrkowska 55
  6. Piotrkowska 57
  7. Piotrkowska 59
  8. Piotrkowska 61
  9. Piotrkowska 63
 5. A. Struga (65-95)
  1. Piotrkowska 65
  2. Piotrkowska 67
  3. Piotrkowska 69
  4. Piotrkowska 71
  5. Piotrkowska 73
  6. Piotrkowska 75
  7. Piotrkowska 77
  8. Piotrkowska 79
  9. Piotrkowska 81
  10. Piotrkowska 83
  11. Piotrkowska 85
  12. Piotrkowska 87
  13. Piotrkowska 89
  14. Piotrkowska 91
  15. Piotrkowska 93
  16. Piotrkowska 95
 6. Zamenhofa (97-127)
  1. Piotrkowska 97
  2. Piotrkowska 99
  3. Piotrkowska 101
  4. Piotrkowska 103
  5. Piotrkowska 105
  6. Piotrkowska 107
  7. Piotrkowska 109
  8. Piotrkowska 111
  9. Piotrkowska 113
  10. Piotrkowska 115
  11. Piotrkowska 117
  12. Piotrkowska 119
  13. Piotrkowska 121
  14. Piotrkowska 123
  15. Piotrkowska 125
  16. Piotrkowska 127
 7. Mickiewicza (129-163)
  1. Piotrkowska 129
  2. Piotrkowska 131
  3. Piotrkowska 133
  4. Piotrkowska 135
  5. Piotrkowska 137
  6. Piotrkowska 139
  7. Piotrkowska 141
  8. Piotrkowska 143
  9. Piotrkowska 145
  10. Piotrkowska 147
  11. Piotrkowska 149
  12. Piotrkowska 151
  13. Piotrkowska 153
  14. Piotrkowska 155
  15. Piotrkowska 157
  16. Piotrkowska 159
  17. Piotrkowska 161
  18. Piotrkowska 163
 8. Żwirki (165-193)
  1. Piotrkowska 165
  2. Piotrkowska 167
  3. Piotrkowska 169
  4. Piotrkowska 171
  5. Piotrkowska 173
  6. Piotrkowska 175
  7. Piotrkowska 175a
  8. Piotrkowska 177
  9. Piotrkowska 179
  10. Piotrkowska 181
  11. Piotrkowska 183
  12. Piotrkowska 185
  13. Piotrkowska 187
  14. Piotrkowska 189
  15. Piotrkowska 191
  16. Piotrkowska 193
 9. Radwańska (195-225)
  1. Piotrkowska 195
  2. Piotrkowska 197
  3. Piotrkowska 199
  4. Piotrkowska 201
  5. Piotrkowska 203/205
  6. Piotrkowska 207
  7. Piotrkowska 209
  8. Piotrkowska 211
  9. Piotrkowska 213
  10. Piotrkowska 215
  11. Piotrkowska 217
  12. Piotrkowska 219
  13. Piotrkowska 221
  14. Piotrkowska 223
  15. Piotrkowska 225
 1. Rewolucji (2-12)
  1. Piotrkowska 2
  2. Piotrkowska 4
  3. Piotrkowska 6
  4. Piotrkowska 8
  5. Piotrkowska 10
  6. Piotrkowska 12
 2. Jaracza (14-32)
  1. Piotrkowska 14
  2. Piotrkowska 16
  3. Piotrkowska 18
  4. Piotrkowska 20
  5. Piotrkowska 22
  6. Piotrkowska 24
  7. Piotrkowska 26
  8. Piotrkowska 28
  9. Piotrkowska 30/32
 3. Narutowicza (34-52)
  1. Piotrkowska 34
  2. Piotrkowska 36
  3. Piotrkowska 38
  4. Piotrkowska 40
  5. Piotrkowska 42
  6. Piotrkowska 44
  7. Piotrkowska 46
  8. Piotrkowska 48
  9. Piotrkowska 50
  10. Piotrkowska 52
 4. Traugutta (54-70)
  1. Piotrkowska 54
  2. Piotrkowska 56
  3. Piotrkowska 58
  4. Piotrkowska 60
  5. Piotrkowska 62
  6. Piotrkowska 64
  7. Piotrkowska 66
  8. Piotrkowska 68
  9. Piotrkowska 70
 5. Moniuszki (72-74)
  1. Piotrkowska 72
  2. Piotrkowska 74
 6. Tuwima (76-98)
  1. Piotrkowska 76
  2. Piotrkowska 78
  3. Piotrkowska 80
  4. Piotrkowska 82
  5. Piotrkowska 84
  6. Piotrkowska 86
  7. Piotrkowska 88
  8. Piotrkowska 90
  9. Piotrkowska 92
  10. Piotrkowska 94
  11. Piotrkowska 96
  12. Piotrkowska 98
 7. Nawrot (100-124)
  1. Piotrkowska 100
  2. Piotrkowska 100a
  3. Piotrkowska 102
  4. Piotrkowska 102a
  5. Piotrkowska 104
  6. Piotrkowska 104a
  7. Piotrkowska 106
  8. Piotrkowska 108
  9. Piotrkowska 110
  10. Piotrkowska 112
  11. Piotrkowska 114
  12. Piotrkowska 116
  13. Piotrkowska 118
  14. Piotrkowska 120
  15. Piotrkowska 122
  16. Piotrkowska 124
 8. Roosevelta (126-144)
  1. Piotrkowska 126
  2. Piotrkowska 128
  3. Piotrkowska 130
  4. Piotrkowska 132
  5. Piotrkowska 134
  6. Piotrkowska 136
  7. Piotrkowska 138/140
  8. Piotrkowska 142
  9. Piotrkowska 144
 9. Piłsudskiego (146-160)
  1. Piotrkowska 146
  2. Piotrkowska 148
  3. Piotrkowska 150
  4. Piotrkowska 152
  5. Piotrkowska 154
  6. Piotrkowska 156
  7. Piotrkowska 158
  8. Piotrkowska 160
 10. Wigury (162-196)
  1. Piotrkowska 162
  2. Piotrkowska 164
  3. Piotrkowska 166
  4. Piotrkowska 168
  5. Piotrkowska 170
  6. Piotrkowska 172
  7. Piotrkowska 174
  8. Piotrkowska 176
  9. Piotrkowska 178
  10. Piotrkowska 180
  11. Piotrkowska 182
  12. Piotrkowska 184
  13. Piotrkowska 186
  14. Piotrkowska 188
  15. Piotrkowska 190
  16. Piotrkowska 192
  17. Piotrkowska 194
  18. Piotrkowska 196
 11. Brzeźna (198-232)
  1. Piotrkowska 198
  2. Piotrkowska 200
  3. Piotrkowska 202
  4. Piotrkowska 204
  5. Piotrkowska 206
  6. Piotrkowska 208
  7. Piotrkowska 210
  8. Piotrkowska 212
  9. Piotrkowska 214
  10. Piotrkowska 216
  11. Piotrkowska 218
  12. Piotrkowska 220
  13. Piotrkowska 222
  14. Piotrkowska 224/226
  15. Piotrkowska 228
  16. Piotrkowska 230/232

pierzeja zachodnia

nr nieparzyste

pierzeja wschodnia

nr parzyste

Piotrkowska_144

Piotrkowska 144

nr hip. 550 (do 1850 r. – nr 65)

 

Pod koniec lat 60-tych XIX w. nieruchomość należała do Johana Matza. W 1876 r. Matz rozpoczął proces wykupu gruntu działki i prawdopodobnie w tym okresie nieruchomość przeszła w ręce Edwarda Ramischa.

1876-1878 - "O wykupie czynszów przez Jana Matza z gruntu nr 65/550 w mieście Łodzi". [zobacz]

 

Edward Ramisch (1848-1904), syn Pawła Ramischa seniora, przyrodni brat Franciszka Ramischa, uruchomił w latach 70-tych XIX w. ręczną tkalnię chust wełnianych i kortów (w 1877 r. tkalnia już funkcjonowała), a od 1893 r. również niewielką przędzalnię. W 1896 r. pracowało pod tym adresem 50 robotników, w tym 30 tkaczy, przy rocznych obrotach firmy rzędu 50 tys. rubli.

Dwupiętrowa kamienica narożna powstała prawdopodobnie ok. połowy lat 80-tych XIX w., po zatwierdzeniu wytyczenia ulicy Ewangelickiej. Powstanie nowej ulicy, która zajęła południową część działki, spowodowało konieczność zmiany obiektów produkcyjnych. W 1888 r. wystawiono nową oficynę fabryczną wzdłuż ulicy Ewangelickiej.

1888 – „O budowie przez Edwarda Ramischa murowanej, dwupiętrowej oficyny fabrycznej pod numerem 550 przy nowo projektowanym zaułku i ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi”. [zobacz]

Oficyna fabryczna przy ulicy Ewangelickiej (dz. Roosevelta 2), z magazynami na parterze i ręcznymi warsztatami tkackimi na wyższych piętrach, funkcjonowała tylko 10 lat - w 1899 r. dokonano jej przebudowy na cele mieszkalne.

1899 - "O przebudowie przez Edwarda Ramischa w mieście Łodzi pod numerem 550 budynku fabrycznego na mieszkalny". [zobacz]

1899 - "O budowie przez Edwarda Ramischa balkonu i przeróbki okna na drzwi pod numerem 550 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi". [zobacz]

Na początku XX w. produkcja Edwarda Ramischa funkcjonowała już w nowych obiektach na ulicy Senatorskiej 19 (zobacz poniżej).

Taryfa domów do 1920 r. podaje sukcesorów Edwarda jako właścicieli nieruchomości przy Piotrkowskiej 144.

 

Na części dwóch sąsiadujących parceli, o numerach hipotecznych 550 (własność Edwarda Ramischa) i 551 (własność Teodora Siebera), wytyczono w latach 80-tych XIX w. nową ulicę, która przyjęła nazwę Ewangelicka (dz. Roosevelta). Połączyła ona ulicę Piotrkowską i Dziką (dz. Sienkiewicza), gdzie w 1884 r. zakończono budowę kościoła ewangelickiego pod wezwaniem Jana Chrzciciela. Na nowej ulicy wyznaczono 20 działek budowlanych.

 

Fabryka na Senatorskiej

Na przełomie XIX i XX w., Edward Ramisch zbudował obiekty fabryczne na ulicy Senatorskiej 19 (dz. Senatorska 14/16 - do lat 30-tych XX w. numeracja ulicy Senatorskiej była liczona od przeciwnej strony, od ulic Widzewskiej, dz. Kilińskiego). Stanęła tam przędzalnia bawełny i wigonii, zatrudniająca 175 robotników.

1898 - "Projekt budowy trzypiętrowej przędzalni z parterowymi przybudówkami: kantoru, wilkowni, maszynowni, kotłowni, komina fabrycznego, budynku gospodarczego, szopy i piętrowego domu mieszkalnego na nieruchomości Edwarda Ramischa pod numerami 899 i 900 przy prywatnej drodze w mieście Łodzi". [zobacz]

Po rozbudowie przedsiębiorstwa ok. 1910 r. pracowało tam 230 osób, a roczne obroty zamykały się kwotą 400 tys. rubli.

1910 - "Projekt nadbudowy przez firmę "Edward Ramisch" piątego i szóstego piętra na czteropiętrowej wieży ciśnień i pierwszego piętra na budynku sortowni bawełny pod numerem 900/899 przy ulicy Senatorskiej w mieście Łodzi". [zobacz]

W 1920 r. zarząd firmy tworzyli Bruno Ramisch i Franciszek Cygan. W 1924 r. przędzalnia została wydzierżawiona Jakubowi Islerowi i Franciszkowi Cyganowi. Firma istniała do 1945 r.

Naprzeciwko fabryki, po drugiej stronie ulicy Senatorskiej (dz. Senatorska 11, róg Dębowej), Edward Ramisch zbudował w 1899 r. willę. Obiekt stoi do dzisiaj.

 

Ogłoszenia prasowe:

 • „Ćmielów” Fabryka porcelany, naczyń kamiennych, pieców kaflanych i cegły ogniotrwałej Księcia A. Druckiego-Lubeckiego. Skład w Łodzi
 • Reinhold Horn Księgarnia i czytelnia
 • Walenty Kopczyński Sklep piekarni mechanicznej
 • Aleksander Gersdorf Skład pathefonów
 • Hadrian Feliks Biuro elektrotechniczne
 • E. Stegmann Skład towarów wełnianych
 • B-cia Poznańscy Salon samochodów marki Ford
27 marca 2015

Zostań PATRONEM piotrkowska-nr

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

piotrkowska-nr.pl

© Wszystkie prawa zastrzeżone