pierzeja zachodnia

nr nieparzyste

pierzeja wschodnia

nr parzyste

Piotrkowska_144

Piotrkowska 144

nr hip. 550 (do 1850 r. – nr 65)

 

Pod koniec lat 60-tych XIX w. nieruchomość należała do Johana Matza. W 1876 r. Matz rozpoczął proces wykupu gruntu działki i prawdopodobnie w tym okresie nieruchomość przeszła w ręce Edwarda Ramischa.

1876-1878 - "O wykupie czynszów przez Jana Matza z gruntu nr 65/550 w mieście Łodzi". [zobacz]

 

Edward Ramisch (1848-1904), syn Pawła Ramischa seniora, przyrodni brat Franciszka Ramischa, uruchomił w latach 70-tych XIX w. ręczną tkalnię chust wełnianych i kortów (w 1877 r. tkalnia już funkcjonowała), a od 1893 r. również niewielką przędzalnię. W 1896 r. pracowało pod tym adresem 50 robotników, w tym 30 tkaczy, przy rocznych obrotach firmy rzędu 50 tys. rubli.

Dwupiętrowa kamienica narożna powstała w latach 80-tych XIX w., po zatwierdzeniu wytyczenia ulicy Ewangelickiej. Powstanie nowej ulicy, która zajęła południową część działki, spowodowało konieczność zmiany obiektów produkcyjnych. W 1888 r. wystawiono nową oficynę fabryczną wzdłuż ulicy Ewangelickiej.

1888 – „O budowie przez Edwarda Ramischa murowanej, dwupiętrowej oficyny fabrycznej pod numerem 550 przy nowo projektowanym zaułku i ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi”. [zobacz]

Oficyna fabryczna przy ulicy Ewangelickiej (dz. Roosevelta 2), z magazynami na parterze i ręcznymi warsztatami tkackimi na wyższych piętrach, funkcjonowała tylko 10 lat - w 1899 r. dokonano jej przebudowy na cele mieszkalne.

1899 - "O przebudowie przez Edwarda Ramischa w mieście Łodzi pod numerem 550 budynku fabrycznego na mieszkalny". [zobacz]

1899 - "O budowie przez Edwarda Ramischa balkonu i przeróbki okna na drzwi pod numerem 550 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi". [zobacz]

Na początku XX w. produkcja Edwarda Ramischa funkcjonowała już w nowych obiektach na ulicy Senatorskiej 19 (zobacz poniżej).

Taryfa domów do 1920 r. podaje sukcesorów Edwarda jako właścicieli nieruchomości przy Piotrkowskiej 144.

 

Fabryka na Senatorskiej

Na przełomie XIX i XX w., Edward Ramisch zbudował obiekty fabryczne na ulicy Senatorskiej 19 (dz. Senatorska 14/16 - do lat 30-tych XX w. numeracja ulicy Senatorskiej była liczona od przeciwnej strony, od ulic Widzewskiej, dz. Kilińskiego). Stanęła tam przędzalnia bawełny i wigonii, zatrudniająca 175 robotników.

1898 - "Projekt budowy trzypiętrowej przędzalni z parterowymi przybudówkami: kantoru, wilkowni, maszynowni, kotłowni, komina fabrycznego, budynku gospodarczego, szopy i piętrowego domu mieszkalnego na nieruchomości Edwarda Ramischa pod numerami 899 i 900 przy prywatnej drodze w mieście Łodzi". [zobacz]

Po rozbudowie przedsiębiorstwa ok. 1910 r. pracowało tam 230 osób, a roczne obroty zamykały się kwotą 400 tys. rubli.

1910 - "Projekt nadbudowy przez firmę "Edward Ramisch" piątego i szóstego piętra na czteropiętrowej wieży ciśnień i pierwszego piętra na budynku sortowni bawełny pod numerem 900/899 przy ulicy Senatorskiej w mieście Łodzi". [zobacz]

W 1920 r. zarząd firmy tworzyli Bruno Ramisch i Franciszek Cygan. W 1924 r. przędzalnia została wydzierżawiona Jakubowi Islerowi i Franciszkowi Cyganowi. Firma istniała do 1945 r.

Naprzeciwko fabryki, po drugiej stronie ulicy Senatorskiej (dz. Senatorska 11, róg Dębowej), Edward Ramisch zbudował w 1899 r. willę. Obiekt stoi do dzisiaj.

 

Ogłoszenia prasowe:

  • „Ćmielów” Fabryka porcelany, naczyń kamiennych, pieców kaflanych i cegły ogniotrwałej Księcia A. Druckiego-Lubeckiego. Skład w Łodzi
  • Reinhold Horn Księgarnia i czytelnia
  • Walenty Kopczyński Sklep piekarni mechanicznej
  • Aleksander Gersdorf Skład pathefonów
  • Hadrian Feliks Biuro elektrotechniczne
  • E. Stegmann Skład towarów wełnianych
  • B-cia Poznańscy Salon samochodów marki Ford
27 marca 2015

Zostań PATRONEM piotrkowska-nr

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

piotrkowska-nr.pl

© Wszystkie prawa zastrzeżone