pierzeja zachodnia

nr nieparzyste

pierzeja wschodnia

nr parzyste

Strona

główna

Kontakt

INDEKS

właściciele nieruchomości

INDEKS

przedsiębiorcy

Piotrkowska_220

Piotrkowska 220

nr hip. 587 (do 1850 r. – nr 27)

 

Na mocy umowy spisanej w łódzkim Magistracie, w marcu 1834 r., nieruchomość nr 27 przy ulicy Piotrkowskiej (dz. Piotrkowska 220), ze stojącym na froncie murowanym domem rządowym, kupił Piotr Briske.

 

Stosownie do kontraktu, z grudnia 1839 r., Briske sprzedał nieruchomość Augustowi Sänger, ten zaś, w 1843 r., sprzedał ją Karolowi Heinrich.

 

W 1847 r. Heinrich sprzedał nieruchomość Janowi Heinzel.

 

Zgodnie z umową sporządzona w łódzkim Magistracie, w lipcu 1853 r., Heinzel sprzedał nieruchomość Piotrowi Erberhardtowi Jansen.

Pod koniec lat 60-tych posesja należała nadal do Piotra Jansena.

 

Przynajmniej od końca lat 80-tych XIX w., do wybuchu I wojny światowej, właścicielem posesji był Ryszard Schmidt, później jego syn, Aleksander Hugo Schmidt.

W podwórzu funkcjonowała mechaniczna farbiarnia i apretura, napędzana maszyną parową o mocy 25 KM. W 1893 r. fabryka zatrudniała 100 robotników.

Na miejscu domu rządowego Schmidt wybudował murowany dom jednopiętrowy, według projektu Edwarda Creutzburga z 1888 r.

 

Taryfa domów z 1920 r. wymienia jako właściciela Ignacego Zaks.

 

Kolejny właściciel, Aron Pruszynowski, prowadził pod tym adresem szarparnię wełny i bawełny.

Przedsiębiorstwo Pruszynowskiego było zlokalizowane wcześniej przy ulicy Nowo Senatorskiej 7.

 

W 1935 r., w wyniku licytacji, zabudowania przy Piotrkowskiej 220 przeszły w ręce Abrama Icka Londona, później jego synów, Mojżesza i Józefa Szulima.

Nowi właściciele chcieli początkowo nadbudować istniejący dom frontowy, jednak ostatecznie, w latach 1937-38, wystawiono nowy obiekt, według projektu Henryka Goldberga. Kamienica posiadała 8 mieszkań.

 

W latach 20-tych XX w., w oficynach posesji funkcjonowała firma Kalmana Pinkusewicza, pod szyldem "Globus", produkująca wyroby gumowe.

 

Archiwalne dokumenty budowlane:

1888 - "O przebudowie przez Ryszarda Schmidta parteru i nadbudowie pierwszego piętra nad istniejącą wykończalnią i farbiarnią celem ulokowania tylko jednej wykańczalni pod numerem 587 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi".[zobacz]

1888 - "Projekt budowy murowanego, piętrowego domu frontowego i murowanego budynku dla przeniesienia [do niego] istniejącej farbiarni na nieruchomości Ryszarda Schmidta pod numerem 587 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi".[zobacz]

1895 - "O zatwierdzeniu projektu nadbudowy przez Ryszarda Schmidta drugiego piętra nad piętrową apreturą i innych budynków zamiast struchu fabrycznego pod numerem 587 w Łodzi".[zobacz]

 

Ogłoszenia prasowe:

  • „Globus” Fabryka wyrobów gumowych
  • Aron Pruszynowski Szarparnia wełny, bawełny i odpadków zagranicznych
  • Amalia Schultz Wyprawy kuchenne
  • Edgar Wacław Glazer „Auto-Tradenig” Salon samochodowy i skład części
  • Jakób Biały Zakład zduński
  • M. i J. Żarnowski i S-ka Fabryka wyrobów jedwabnych
28 marca 2015

Zostań PATRONEM piotrkowska-nr

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

piotrkowska-nr.pl

© Wszystkie prawa zastrzeżone