1. Próchnika (1-11)
  1. Piotrkowska 1
  2. Piotrkowska 3
  3. Piotrkowska 5
  4. Piotrkowska 7
  5. Piotrkowska 9
  6. Piotrkowska 11
 2. Więckowskiego (13-27)
  1. Piotrkowska 13
  2. Piotrkowska 15
  3. Piotrkowska 17
  4. Piotrkowska 19
  5. Piotrkowska 21
  6. Piotrkowska 23
  7. Piotrkowska 25
  8. Piotrkowska 27
 3. Zielona (29-45)
  1. Piotrkowska 29
  2. Piotrkowska 31
  3. Piotrkowska 33
  4. Piotrkowska 35
  5. Piotrkowska 37
  6. Piotrkowska 39
  7. Piotrkowska 41
  8. Piotrkowska 43
  9. Piotrkowska 45
 4. 6 Sierpnia (47-63)
  1. Piotrkowska 47
  2. Piotrkowska 49
  3. Piotrkowska 51
  4. Piotrkowska 53
  5. Piotrkowska 55
  6. Piotrkowska 57
  7. Piotrkowska 59
  8. Piotrkowska 61
  9. Piotrkowska 63
 5. A. Struga (65-95)
  1. Piotrkowska 65
  2. Piotrkowska 67
  3. Piotrkowska 69
  4. Piotrkowska 71
  5. Piotrkowska 73
  6. Piotrkowska 75
  7. Piotrkowska 77
  8. Piotrkowska 79
  9. Piotrkowska 81
  10. Piotrkowska 83
  11. Piotrkowska 85
  12. Piotrkowska 87
  13. Piotrkowska 89
  14. Piotrkowska 91
  15. Piotrkowska 93
  16. Piotrkowska 95
 6. Zamenhofa (97-127)
  1. Piotrkowska 97
  2. Piotrkowska 99
  3. Piotrkowska 101
  4. Piotrkowska 103
  5. Piotrkowska 105
  6. Piotrkowska 107
  7. Piotrkowska 109
  8. Piotrkowska 111
  9. Piotrkowska 113
  10. Piotrkowska 115
  11. Piotrkowska 117
  12. Piotrkowska 119
  13. Piotrkowska 121
  14. Piotrkowska 123
  15. Piotrkowska 125
  16. Piotrkowska 127
 7. Mickiewicza (129-163)
  1. Piotrkowska 129
  2. Piotrkowska 131
  3. Piotrkowska 133
  4. Piotrkowska 135
  5. Piotrkowska 137
  6. Piotrkowska 139
  7. Piotrkowska 141
  8. Piotrkowska 143
  9. Piotrkowska 145
  10. Piotrkowska 147
  11. Piotrkowska 149
  12. Piotrkowska 151
  13. Piotrkowska 153
  14. Piotrkowska 155
  15. Piotrkowska 157
  16. Piotrkowska 159
  17. Piotrkowska 161
  18. Piotrkowska 163
 8. Żwirki (165-193)
  1. Piotrkowska 165
  2. Piotrkowska 167
  3. Piotrkowska 169
  4. Piotrkowska 171
  5. Piotrkowska 173
  6. Piotrkowska 175
  7. Piotrkowska 175a
  8. Piotrkowska 177
  9. Piotrkowska 179
  10. Piotrkowska 181
  11. Piotrkowska 183
  12. Piotrkowska 185
  13. Piotrkowska 187
  14. Piotrkowska 189
  15. Piotrkowska 191
  16. Piotrkowska 193
 9. Radwańska (195-225)
  1. Piotrkowska 195
  2. Piotrkowska 197
  3. Piotrkowska 199
  4. Piotrkowska 201
  5. Piotrkowska 203/205
  6. Piotrkowska 207
  7. Piotrkowska 209
  8. Piotrkowska 211
  9. Piotrkowska 213
  10. Piotrkowska 215
  11. Piotrkowska 217
  12. Piotrkowska 219
  13. Piotrkowska 221
  14. Piotrkowska 223
  15. Piotrkowska 225
 1. Rewolucji (2-12)
  1. Piotrkowska 2
  2. Piotrkowska 4
  3. Piotrkowska 6
  4. Piotrkowska 8
  5. Piotrkowska 10
  6. Piotrkowska 12
 2. Jaracza (14-32)
  1. Piotrkowska 14
  2. Piotrkowska 16
  3. Piotrkowska 18
  4. Piotrkowska 20
  5. Piotrkowska 22
  6. Piotrkowska 24
  7. Piotrkowska 26
  8. Piotrkowska 28
  9. Piotrkowska 30/32
 3. Narutowicza (34-52)
  1. Piotrkowska 34
  2. Piotrkowska 36
  3. Piotrkowska 38
  4. Piotrkowska 40
  5. Piotrkowska 42
  6. Piotrkowska 44
  7. Piotrkowska 46
  8. Piotrkowska 48
  9. Piotrkowska 50
  10. Piotrkowska 52
 4. Traugutta (54-70)
  1. Piotrkowska 54
  2. Piotrkowska 56
  3. Piotrkowska 58
  4. Piotrkowska 60
  5. Piotrkowska 62
  6. Piotrkowska 64
  7. Piotrkowska 66
  8. Piotrkowska 68
  9. Piotrkowska 70
 5. Moniuszki (72-74)
  1. Piotrkowska 72
  2. Piotrkowska 74
 6. Tuwima (76-98)
  1. Piotrkowska 76
  2. Piotrkowska 78
  3. Piotrkowska 80
  4. Piotrkowska 82
  5. Piotrkowska 84
  6. Piotrkowska 86
  7. Piotrkowska 88
  8. Piotrkowska 90
  9. Piotrkowska 92
  10. Piotrkowska 94
  11. Piotrkowska 96
  12. Piotrkowska 98
 7. Nawrot (100-124)
  1. Piotrkowska 100
  2. Piotrkowska 100a
  3. Piotrkowska 102
  4. Piotrkowska 102a
  5. Piotrkowska 104
  6. Piotrkowska 104a
  7. Piotrkowska 106
  8. Piotrkowska 108
  9. Piotrkowska 110
  10. Piotrkowska 112
  11. Piotrkowska 114
  12. Piotrkowska 116
  13. Piotrkowska 118
  14. Piotrkowska 120
  15. Piotrkowska 122
  16. Piotrkowska 124
 8. Roosevelta (126-144)
  1. Piotrkowska 126
  2. Piotrkowska 128
  3. Piotrkowska 130
  4. Piotrkowska 132
  5. Piotrkowska 134
  6. Piotrkowska 136
  7. Piotrkowska 138/140
  8. Piotrkowska 142
  9. Piotrkowska 144
 9. Piłsudskiego (146-160)
  1. Piotrkowska 146
  2. Piotrkowska 148
  3. Piotrkowska 150
  4. Piotrkowska 152
  5. Piotrkowska 154
  6. Piotrkowska 156
  7. Piotrkowska 158
  8. Piotrkowska 160
 10. Wigury (162-196)
  1. Piotrkowska 162
  2. Piotrkowska 164
  3. Piotrkowska 166
  4. Piotrkowska 168
  5. Piotrkowska 170
  6. Piotrkowska 172
  7. Piotrkowska 174
  8. Piotrkowska 176
  9. Piotrkowska 178
  10. Piotrkowska 180
  11. Piotrkowska 182
  12. Piotrkowska 184
  13. Piotrkowska 186
  14. Piotrkowska 188
  15. Piotrkowska 190
  16. Piotrkowska 192
  17. Piotrkowska 194
  18. Piotrkowska 196
 11. Brzeźna (198-232)
  1. Piotrkowska 198
  2. Piotrkowska 200
  3. Piotrkowska 202
  4. Piotrkowska 204
  5. Piotrkowska 206
  6. Piotrkowska 208
  7. Piotrkowska 210
  8. Piotrkowska 212
  9. Piotrkowska 214
  10. Piotrkowska 216
  11. Piotrkowska 218
  12. Piotrkowska 220
  13. Piotrkowska 222
  14. Piotrkowska 224/226
  15. Piotrkowska 228
  16. Piotrkowska 230/232

pierzeja zachodnia

nr nieparzyste

pierzeja wschodnia

nr parzyste

Piotrkowska_70

Piotrkowska 70

nr hip. 509 (do 1850 r. – nr 107)

 

Przynajmniej od końca lat 60-tych XIX w. posesja należała do Juliusza Schäfera. W podwórzu funkcjonowała farbiarnia właściciela. Pod koniec lat 70-tych Schäfer wykupił grunt swojej działki od gminy miasta Łodzi.

1878-1879 - "O wykupie czynszów przez Juliusza Schäfera z placu nr 107/509 w mieście Łodzi". [zobacz]

W miejscu stojącego na froncie pierwotnego, parterowego domu drewnianego, wystawiono murowany dom jednopiętrowy. Plan Rudolfa Micińskiego z 1873 r. przedstawia obiekt murowany i można przypuszczać, że wystawił go Schäfer. Jednopiętrowy dom jest jeszcze widoczny na zdjęciu Leopolda Zonera z ok. 1895 r. (drugie i trzecie zdjęcie w galerii).

W latach 80-tych XIX w. nieruchomość przeszła w ręce małżeństwa Sury i Suchera Scheps. W drugiej połowie lat 30-tych XX w., do wybuchu II wojny światowej, kamienicę u zbiegu Piotrkowskiej i Traugutta zamieszkiwali nadal przedstawiciele rodziny Scheps - Ludka, Sine, Wacław i Wolf Scheps.

Kamienica w obecnym kształcie powstała pod koniec XIX lub na początku XX w.

 

Fabryka rodziny Scheps

Sucher Scheps był przemysłowcem, właścicielem fabryki wyrobów kamgarnowych. W XIX w. skład fabryczny mieścił się przy Piotrkowskiej 70, jednak trudno mi w tym momencie stwierdzić, gdzie zlokalizowana była produkcja.

Pod koniec pierwszej dekady XX w. przedsiębiorstwo "S. Scheps i Spółka", posiadające już wtedy status towarzystwa akcyjnego, przystąpiło do budowy obiektów przemysłowych przy ulicy Południowej 68 (dz. Rewolucji 68/70).

1910 - "Projekt budowy przez Towarzystwo Akcyjne S. Scheps i Spółka murowanych budynków fabrycznych: dwupiętrowej przędzalni wełny, parterowego budynku mieszczącego lokomobilę, piętrowej oficyny pod numerem 68/393 przy ulicy Południowej w mieście Łodzi". [zobacz]

Po I wojnie światowej, prawdopodobnie na skutek poniesionych strat, powstało "Towarzystwo Łódzkiej Manufaktury - Ponizowski, Sp. Akc.", w którego kierownictwie zasiadał Jakób Szeps. Przedsiębiorstwo w nowym kształcie nie przetrwało długo. Już na początku lat 30-tych okresu międzywojennego funkcjonowały przy Południowej 68 inne podmioty, między innymi przędzalnia wigoniowa Abrama Berlińskiego i fabryka wyrobów bawełnianych Lejba Przygórskiego.

W 1935 r. miał miejsce groźny pożar, który doszczętnie zniszczył trzypiętrowy gmach fabryczny (MA). Obraz pogorzeliska możemy zobaczyć na zdjęciu ze zbiorów NAC (MA).

Obecnie na terenie zakładów "S. Scheps i Spółka" powstał okazały, nowoczesny apartamentowiec, a z dawnych obiektów fabrycznych pozostały jedynie (i chyba wkrótce również znikną) parterowe budynki z dachem szedowym (MA).

 

Pod tym adresem mieściła się administracja (redakcja przy Piotrkowskiej 101)  "Głosu Porannego", dziennika wydawanego w latach 1929-39.

 

Pomieszczenia przy Piotrkowskiej 70 służyły składowi fabrycznemu zakładów wełnianych Józefa Richtera, jednej z najstarszych łódzkich fabryk (zobacz poniżej).

 

MA (materiały archiwalne) - zobacz

 

Piotrkowska 70 - zdjęcia współczesne

 

Dokument archiwalny:

1890 – „O nadbudowie pierwszego i drugiego piętra nad parterową oficyną, budowie trzypiętrowej oficyny i piętrowych komórek pod numerem 509 przy ulicy Krótkiej w nieście Łodzi, przez właściciela Suchera Schepsa” [zobacz]

1894 – „Projekt budowy murowanej, dwupiętrowej oficyny mieszkalnej z poddaszem i piwnicami na nieruchomości Szepsa pod numerem 509 na rogu ulic Piotrkowskiej i Krótkiej w mieście Łodzi”. [zobacz]

 

Ogłoszenia prasowe:

 • Maurycy A. Prussak Fabryka materyj meblowych, jedwabnych, wełnianych
 • S. Scheps i S-ka Kantor i skład fabryki towarów kamgarnowych i chustek do nosa
 • Józef Richter Skład fabryczny
 • Towarzystwo Łódzkiej Manufaktury Sp. Akc.

 

 

Rodzina Richterów

Richterowie przybyli do Łodzi na samym początku ery przemysłowej, w 1825 r. Tkacz, Józef Richter (imię Józef nadawano w każdym pokoleniu, stąd częste pomyłki), czeski Niemiec i co ówcześnie rzadko spotykane, katolik, przywiózł do Łodzi siedmioletniego syna, również Józefa (ur. 1818 r. – zm. 1898 r.). To właśnie przedstawiciel młodszego pokolenia przybyłych do Łodzi Józefów zapoczątkował karierę przemysłową Richterów. W 1841 r. Józef jr kupił teren przy ulicy Placowej 19 (dz. ul. Skorupki) i wystawił tam ręczna tkalnię, zatrudniającą 30 robotników, a obok wybudował parterowy dom mieszkalny. W 1841 r. młody Richter, razem z żoną, Joanną Sieber, wyjechał na kilka lat do Rosji. Tam przyszedł na świat pierwszy z jego czterech synów, Zygmunt (ur. 1849 r. – zm. 1921 r.). Po powrocie do Łodzi, w latach 50-tych XIX w., w zabudowaniach na Placowej nastąpiły duże zmiany. Fabryka została zmechanizowana, a rosnące zatrudnienie sięgnęło w latach 80-tych XIX w. ponad 400 robotników. W 1886 r. Józef jr Richter wycofał się z życia zawodowego i wrócił w swoje rodzinne strony. W zarządzie przedsiębiorstwa ojca zasiedli dwaj młodsi synowie – Józef (ur. 1860 r. – zm. 1926 r.), oraz Reinhold (ur. 1855 r. – zm. 1930 r.).

Pierworodny syn Józefa jr, Zygmunt Richter, zbudował w 1879 r. nowe obiekty fabryczne pod ówczesnym adresem Radwańskiej 8 (dz. Radwańska 30).

W 1922 r. całość rodzinnego przedsiębiorstwa połączono pod szyldem „Zakłady Przemysłu Włókienniczego Józef Richter w Łodzi”.

W latach 30-tych XX w. część obiektów przemysłowych Richterów przejęli bracia Naum i Borys Eitingon.

Nie sposób nie wspomnieć o pięknych willach Richterów. Pierwsza, najskromniejsza, została zbudowana przez Zygmunta na nowym obszarze fabrycznym przy Radwańskiej (dz. Stefanowskiego 19). W latach późniejszych Zygmunt Richter wystawił drugą, bardziej szykowną willę przy ulicy Wólczańskiej (dz. Wólczańska 199). W sąsiedztwie pierwszej fabryki Richterów, przy ówczesnej ulicy Placowej, stanęły dwie kolejne wille – Józefa (dz. Skorupki 10/12) i najpiękniejsza, bez mała bajkowa, Reinholda (dz. Skorupki 6/8).

Ciekawa sprawa wiąże sie z pewną transakcją Reinholda Richtera, przeprowadzoną na początku XX w. Ok. 1902 r. Reinhold kupił od Gustawa Lorentza dwie sąsiadujace parcele przy Piotrkowskiej 137-139. Już dwa lata później sprzedał obydwie nieruchomości Juliuszowi Kindermannowi.Willa Reinholda Richtera przy ulicy Placowej powstała w latach 1903-04. Może poczatkowym zamysłem była lokalizacja na Piotrkowskiej? 

 

26 marca 2015

Zostań PATRONEM piotrkowska-nr

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

piotrkowska-nr.pl

© Wszystkie prawa zastrzeżone