pierzeja zachodnia

nr nieparzyste

pierzeja wschodnia

nr parzyste

Strona

główna

Kontakt

INDEKS

właściciele nieruchomości

INDEKS

przedsiębiorcy

Piotrkowska_230-232

Piotrkowska 230/232

nr hip. 591 (do 1850 r. – nr 22)

nr hip. 592 (do 1850 r. – nr 21)

 

Piotrkowska 230

Przynajmniej od połowy lat 30-tych XIX w. nieruchomość o nr 22 przy ulicy Piotrkowskiej (dz. Piotrkowska 230), ze stojącym na froncie murowanym domem rządowym, należała do Alojzego Diesner.

 

Stosownie do kontraktu spisanego w łódzkim Magistracie, w maju 1839 r., Alojzy Diesner sprzedał nieruchomość Franciszkowi Diesner.

 

Zgodnie z protokołem, z sierpnia 1853 r., Franciszek Diesner sprzedał nieruchomość Jerzemu Wojciechowi Hawel, ten zaś, w lipcu 1860 r. sprzedał ją Ernestowi Heirich.

 

Na podstawie umowy kupna-sprzedaży, zawartej we wrześniu 1875 r., spadkobiercy Ernesta Heirich sprzedali nieruchomość Szlamie Flatan i Lewkowi Dessan.

 

Przynajmniej od drugiej połowy lat 80-tych właścicielem nieruchomości był Naftali Margulies, który wykupił grunt działki.

1887-1892 - "O wykupie czynszów przez Naftalego Marguliesa z gruntu nr 22/591 w mieście Łodzi". [zobacz]

 

Taryfa domów z 1893 r. wymienia jako właściciela M. Silbersteina.

 

Piotrkowska 232

Przynajmniej od początku lat 30-tych XIX w. nieruchomość nr 21 przy ulicy Piotrkowskiej (dz. Piotrkowska 232), ze stojącym na froncie murowanym domem rządowym, należała do Józefa Berndt.

Wdowa po Józefie (zmarł w 1830 r.), Waldburga, z domu Grunwald, wyszła powtórnie za mąż, za Ernesta Kesler.

 

Stosownie do umowy kupna-sprzedaży, sporządzonej w czerwcu 1843 r., sukcesorzy Józefa Berndt sprzedali nieruchomość Gotthelfowi Eisert.

 

W lipcu 1851 r. ówczesny właściciel, Daniel Wutke, sprzedał nieruchomość Janowi Reiter.

 

Przynajmniej od 1853 r., do końca lat 60-tych, posesja należała do Karola Fryderyka Vogel.

 

Taryfa domów z 1888 r. wymienia jako właściciela Ludwika Bresler.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pod koniec lat 90-tych XIX w. zabudowania fabryczne Towarzystwa Akcyjnego Manufaktur "Juliusz Heinzel" rozciągały się na odcinku Piotrkowskiej 222-232 i zajmowały duży obszar, wyznaczony ulicą Piotrkowską, Brzeźną i Mikołajewską (dz. Sienkiewicza). Funkcjonujące tam farbiarnie, drukarnie i apretury zamykały ciąg technologiczny produkcji włókienniczej zlokalizowanej przy Piotrkowskiej 104

 

W latach 30-tych XX w., po zakończeniu procesu upadłości przedsiębiorstwa rodziny Heinzel, obiekty fabryczne wyburzono i przygotowano rozległy teren, pomiędzy ulicą Piotrkowską, Brzeźną i Sienkiewicza, pod budownictwo mieszkaniowe.

Informację o zmianach w tej części Łodzi możemy znaleźć w czasopiśmie "Ilustracja Łódzka", z 1935 r. - zobacz. Z podobnego okresu pochodzi zdjęcie powstającej ulicy 10 Lutego, dające obraz wcześniejszego uprzemysłowienia tego terenu.

 

Obecny budynek przy Piotrkowskiej 230/232 został wystawiony po II wojnie światowej.

 

28 marca 2015

Zostań PATRONEM piotrkowska-nr

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

piotrkowska-nr.pl

© Wszystkie prawa zastrzeżone