1. Próchnika (1-11)
  1. Piotrkowska 1
  2. Piotrkowska 3
  3. Piotrkowska 5
  4. Piotrkowska 7
  5. Piotrkowska 9
  6. Piotrkowska 11
 2. Więckowskiego (13-27)
  1. Piotrkowska 13
  2. Piotrkowska 15
  3. Piotrkowska 17
  4. Piotrkowska 19
  5. Piotrkowska 21
  6. Piotrkowska 23
  7. Piotrkowska 25
  8. Piotrkowska 27
 3. Zielona (29-45)
  1. Piotrkowska 29
  2. Piotrkowska 31
  3. Piotrkowska 33
  4. Piotrkowska 35
  5. Piotrkowska 37
  6. Piotrkowska 39
  7. Piotrkowska 41
  8. Piotrkowska 43
  9. Piotrkowska 45
 4. 6 Sierpnia (47-63)
  1. Piotrkowska 47
  2. Piotrkowska 49
  3. Piotrkowska 51
  4. Piotrkowska 53
  5. Piotrkowska 55
  6. Piotrkowska 57
  7. Piotrkowska 59
  8. Piotrkowska 61
  9. Piotrkowska 63
 5. A. Struga (65-95)
  1. Piotrkowska 65
  2. Piotrkowska 67
  3. Piotrkowska 69
  4. Piotrkowska 71
  5. Piotrkowska 73
  6. Piotrkowska 75
  7. Piotrkowska 77
  8. Piotrkowska 79
  9. Piotrkowska 81
  10. Piotrkowska 83
  11. Piotrkowska 85
  12. Piotrkowska 87
  13. Piotrkowska 89
  14. Piotrkowska 91
  15. Piotrkowska 93
  16. Piotrkowska 95
 6. Zamenhofa (97-127)
  1. Piotrkowska 97
  2. Piotrkowska 99
  3. Piotrkowska 101
  4. Piotrkowska 103
  5. Piotrkowska 105
  6. Piotrkowska 107
  7. Piotrkowska 109
  8. Piotrkowska 111
  9. Piotrkowska 113
  10. Piotrkowska 115
  11. Piotrkowska 117
  12. Piotrkowska 119
  13. Piotrkowska 121
  14. Piotrkowska 123
  15. Piotrkowska 125
  16. Piotrkowska 127
 7. Mickiewicza (129-163)
  1. Piotrkowska 129
  2. Piotrkowska 131
  3. Piotrkowska 133
  4. Piotrkowska 135
  5. Piotrkowska 137
  6. Piotrkowska 139
  7. Piotrkowska 141
  8. Piotrkowska 143
  9. Piotrkowska 145
  10. Piotrkowska 147
  11. Piotrkowska 149
  12. Piotrkowska 151
  13. Piotrkowska 153
  14. Piotrkowska 155
  15. Piotrkowska 157
  16. Piotrkowska 159
  17. Piotrkowska 161
  18. Piotrkowska 163
 8. Żwirki (165-193)
  1. Piotrkowska 165
  2. Piotrkowska 167
  3. Piotrkowska 169
  4. Piotrkowska 171
  5. Piotrkowska 173
  6. Piotrkowska 175
  7. Piotrkowska 175a
  8. Piotrkowska 177
  9. Piotrkowska 179
  10. Piotrkowska 181
  11. Piotrkowska 183
  12. Piotrkowska 185
  13. Piotrkowska 187
  14. Piotrkowska 189
  15. Piotrkowska 191
  16. Piotrkowska 193
 9. Radwańska (195-225)
  1. Piotrkowska 195
  2. Piotrkowska 197
  3. Piotrkowska 199
  4. Piotrkowska 201
  5. Piotrkowska 203/205
  6. Piotrkowska 207
  7. Piotrkowska 209
  8. Piotrkowska 211
  9. Piotrkowska 213
  10. Piotrkowska 215
  11. Piotrkowska 217
  12. Piotrkowska 219
  13. Piotrkowska 221
  14. Piotrkowska 223
  15. Piotrkowska 225
 1. Rewolucji (2-12)
  1. Piotrkowska 2
  2. Piotrkowska 4
  3. Piotrkowska 6
  4. Piotrkowska 8
  5. Piotrkowska 10
  6. Piotrkowska 12
 2. Jaracza (14-32)
  1. Piotrkowska 14
  2. Piotrkowska 16
  3. Piotrkowska 18
  4. Piotrkowska 20
  5. Piotrkowska 22
  6. Piotrkowska 24
  7. Piotrkowska 26
  8. Piotrkowska 28
  9. Piotrkowska 30/32
 3. Narutowicza (34-52)
  1. Piotrkowska 34
  2. Piotrkowska 36
  3. Piotrkowska 38
  4. Piotrkowska 40
  5. Piotrkowska 42
  6. Piotrkowska 44
  7. Piotrkowska 46
  8. Piotrkowska 48
  9. Piotrkowska 50
  10. Piotrkowska 52
 4. Traugutta (54-70)
  1. Piotrkowska 54
  2. Piotrkowska 56
  3. Piotrkowska 58
  4. Piotrkowska 60
  5. Piotrkowska 62
  6. Piotrkowska 64
  7. Piotrkowska 66
  8. Piotrkowska 68
  9. Piotrkowska 70
 5. Moniuszki (72-74)
  1. Piotrkowska 72
  2. Piotrkowska 74
 6. Tuwima (76-98)
  1. Piotrkowska 76
  2. Piotrkowska 78
  3. Piotrkowska 80
  4. Piotrkowska 82
  5. Piotrkowska 84
  6. Piotrkowska 86
  7. Piotrkowska 88
  8. Piotrkowska 90
  9. Piotrkowska 92
  10. Piotrkowska 94
  11. Piotrkowska 96
  12. Piotrkowska 98
 7. Nawrot (100-124)
  1. Piotrkowska 100
  2. Piotrkowska 100a
  3. Piotrkowska 102
  4. Piotrkowska 102a
  5. Piotrkowska 104
  6. Piotrkowska 104a
  7. Piotrkowska 106
  8. Piotrkowska 108
  9. Piotrkowska 110
  10. Piotrkowska 112
  11. Piotrkowska 114
  12. Piotrkowska 116
  13. Piotrkowska 118
  14. Piotrkowska 120
  15. Piotrkowska 122
  16. Piotrkowska 124
 8. Roosevelta (126-144)
  1. Piotrkowska 126
  2. Piotrkowska 128
  3. Piotrkowska 130
  4. Piotrkowska 132
  5. Piotrkowska 134
  6. Piotrkowska 136
  7. Piotrkowska 138/140
  8. Piotrkowska 142
  9. Piotrkowska 144
 9. Piłsudskiego (146-160)
  1. Piotrkowska 146
  2. Piotrkowska 148
  3. Piotrkowska 150
  4. Piotrkowska 152
  5. Piotrkowska 154
  6. Piotrkowska 156
  7. Piotrkowska 158
  8. Piotrkowska 160
 10. Wigury (162-196)
  1. Piotrkowska 162
  2. Piotrkowska 164
  3. Piotrkowska 166
  4. Piotrkowska 168
  5. Piotrkowska 170
  6. Piotrkowska 172
  7. Piotrkowska 174
  8. Piotrkowska 176
  9. Piotrkowska 178
  10. Piotrkowska 180
  11. Piotrkowska 182
  12. Piotrkowska 184
  13. Piotrkowska 186
  14. Piotrkowska 188
  15. Piotrkowska 190
  16. Piotrkowska 192
  17. Piotrkowska 194
  18. Piotrkowska 196
 11. Brzeźna (198-232)
  1. Piotrkowska 198
  2. Piotrkowska 200
  3. Piotrkowska 202
  4. Piotrkowska 204
  5. Piotrkowska 206
  6. Piotrkowska 208
  7. Piotrkowska 210
  8. Piotrkowska 212
  9. Piotrkowska 214
  10. Piotrkowska 216
  11. Piotrkowska 218
  12. Piotrkowska 220
  13. Piotrkowska 222
  14. Piotrkowska 224/226
  15. Piotrkowska 228
  16. Piotrkowska 230/232

pierzeja zachodnia

nr nieparzyste

pierzeja wschodnia

nr parzyste

Piotrkowska_67

Piotrkowska 67

nr hip. 776 (do 1850 r. - 126)

 

Kalendarz Jana Petersilge na rok 1870, opisujący Łódź końca lat 60-tych XIX w., wymienia postać Martina (Marcina) Guse, właściciela trzech nieruchomości, a wśród nich Piotrkowskiej 776. 

Historia posesji przy Piotrkowskiej 67, to dzieje hotelu, a w szczególności teatru „Victoria”, ale cofnijmy się na chwilę do czasów "przedvictoriańskich".

Na podstawie zdigitalizowanych aktów małżeństwa (MA) można stwierdzić, iż tkacz Marcin Guse, urodzony w 1917 r. w zaborze austriackim (?), ożenił się w Łodzi, w 1839 r., z Anną Rozyną Beutler i z tego związku, w 1844 r., przyszła na świat córka, Krystyna Paulina.

Być może Anna Rozyna zmarła młodo, a Marcin ożenił się po raz drugi, w 1853 r., z Karoliną Dorotą Erhardt i z tego związku, w 1864 r., przyszedł na świat syn, Karol Robert. Na razie tylko "być może". 

Marcin Guse zmarł prawdopodobnie w 1884 r. Potwierdzenie daty śmierci w latach 80-tych XIX w. daje również poniższy dokument.

1890 – „Plan nieruchomości No 789 położonej przy ulicy Wólczańskiej w mieście Łodzi stanowiącej własność następców Marcina Guse”. [zobacz]

W połowie lat 60-tych XIX w., kiedy po przeciwnej stronie Piotrkowskiej wyrosły okazałe, murowane obiekty fabryki i domu Edwarda Hentschla, właściciel drewnianych zabudowań przy Piotrkowskiej 776, Marcin Guse, próbował swych sił, z nie najgorszym skutkiem, w rodzącym się łódzkim przemyśle.  Jak wielu mu podobnych, chociażby Ignacy Vogel, Wilhelm Kern, Juliusz Heinzel czy Fryderyk Eisenbraun, tak i on korzystał z pracy nakładczej (być może również kilku własnych warsztatów) i zbierał pieniądze na lepszą przyszłość.

Marcin Guse nie zbudował fabryki, ale na pewno zapewnił lepszy start swoim dzieciom. Nieruchomość przy Piotrkowskiej 776 została wprawdzie sprzedana jeszcze za życia pryncypała, ale nie była ona jedyna. Teren przy Wólczańskiej 789 został podzielony w 1890 r. Północną część działki, obecnie Wólczańska 27, kupił Naftali Hersz Poznański., a część południowa, obecnie Wólczańska 29, przypadła Karolinie Guse. Kolejną posesję, przy Wólczańskiej 832 (dz. Wólczańska 117), odziedziczył na krótko (zmarł w 1890 r.) Karol Eisert, zięć Marcina Guse, mąż Krystyny Pauliny Guse (MA).

Czy fabryka pluszu przy Długiej 91, wystawiona w 1901 r. przez Roberta Guse , to własność wymienionego powyżej Karola Roberta Guse? Czy Karolina Guse, pod koniec lat 80-tych XIX w. właścicielka nieruchomości przy Piotrkowskiej 64, to druga żona Marcina Guse? Na chwilę obecną znaki zapytania.

 

Wracamy do "Victorii". W 1874 r. spłonęła fabryka Edwarda Hentschla po drugiej stronie ulicy. Zięć Hentschla, Ludwik Meyer i jego szwagier, Juliusz Kunitzer, postanowili odkupić pogorzelisko. Potrzebne były pieniadze, więc ...

Na posesji kupionej od Juliusza Kunitzera za 12 tys. rubli, Wilhelm Kern wybudował w 1876 r. dwupiętrowy hotel „Victoria”, z ok. 30 pokojami gościnnymi i restauracją. Na parterze hotelu, od frontu Piotrkowskiej, mieściły się trzy sklepy.

Hotel dzierżawił najpierw Ludwik Chruścicki, później Emil Freudenberg.

W 1877 r., z inicjatywy Józefa Texla, w tyle posesji Kern wystawił jednopiętrowy teatr o tej samej nazwie, funkcjonujący jako "teatr Kerna".

Na początku 1879 r. Kern sprzedał posesję, wraz z hotelem i teatrem , Józefowi Texlowi i Ludwikowi Stumpfowi, za kwotę 85 tys. rubli. Co ciekawe, Kern zapisał w kontrakcie sprzedaży bezpłatne korzystanie z połowy loży teatralnej, którą przegrodził na własny koszt.

Texel był współwłaścicielem posesji przez trzy i pół roku. W tym czasie gruntownie zmodernizował budynek teatru. Dobudowano drugie piętro i przybudówkę przed wejściem, przybyło duże pomieszczenie dla orkiestry, założono oświetlenie gazowe.

W 1882 r. Texel odstąpił Stumpfowi swoje udziały za 35 tys. rubli.

W 1888 r. całą posesje kupił dotychczasowy dzierżawca hotelu, kaliszanin, Emil Freudenberg.

W 1908 r., niestety na krótko, dyrektorem teatru "Victoria" został Aleksander Zelwerowicz., który stworzył tutaj nowoczesną, aktorsko i reżysersko, scenę. W maju 1909 r. teatr spłonął, a po odbudowie obiekt nie wrócił już do pierwotnej funkcji. Urządzono w nim początkowo tor wrotkowy „Victoria Scating Palace”, a potem kino „Casino” ("Kasino"), ponoć najelegantsze w Królestwie Polskim.

 

MA (materiały archiwalne) - zobacz

 

Dokumenty archiwalne:

1895 – „Projekt budowy murowanej, trzypiętrowej oficyny mieszkalnej, murowanej parterowej stajni, murowanej, dwupiętrowej budowli z przodu teatru i murowanych przybudówek z tyłu teatru i murowanego pisuaru u Emila Freudenberga pod numerem 776/67 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi”. [zobacz]

1904 – „Raport prezydenta Łodzi, protokół oględzin istniejących ścian, zobowiązanie właściciela nieruchomości i nadzorującego budowę, protokół posiedzenia komisji technicznej, protokół posiedzenia RGP, projekt budowy. Obecnie ulica Piotrkowska 67”. [zobacz]

1910 – „Projekt wyburzenia filarów z rozszerzeniem i wyburzeniem drzwi i umieszczenia belek żelaznych [nośnych] na parterze dwupiętrowego domu mieszkalnego Emila Freudenberga pod numerem 67/776 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi”. [zobacz]

 

Ogłoszenia prasowe:

 • Hotel „Victoria”
 • A. Sznajder Zakład fryzjerski i perfumerya
 • „Zygmunt” Magazyn bielizny i artystyczna fabryka figur terakotowych i alabastrowych
 • L. Prądzyński Skład wyrobów tytuniowych
 • „Kasino” Teatr kinematograficzny
 • Franciszek Fuchs i S-owie Wyroby czekoladowe
 • Karol Koischwitz
 • A. i I. Wowsi Fabryka wyrobów włókienniczych
29 marca 2015

Zostań PATRONEM piotrkowska-nr

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

piotrkowska-nr.pl

© Wszystkie prawa zastrzeżone