pierzeja zachodnia

nr nieparzyste

pierzeja wschodnia

nr parzyste

Piotrkowska_7

Piotrkowska 7

nr hip. 281 (do 1850 r. - 63)

 

Już pod koniec lat 40-tych XIX w. (plan Józefa Lenartowskiego z 1849 r.) stał tutaj parterowy dom murowany. Został podwyższony o jedno piętro pod koniec lat 60-tych XIX w.

Anna Rynkowska, w książce "Ulica Piotrkowska", podaje, iż w połowie lat 60-tych XIX w. właścicielem posesji przy Piotrkowskiej 7 był Samuel Lande. Fakt ten znajduje potwierdzenie w reklamie prasowej z 1867 r.,  zamieszczonej w "Lodzer Zeitung".

Taryfy domów z lat 1870 – 1911 podają Fryderyka Lande jako właściciela nieruchomości. W okresie 1912-1920 wymienieni są Dawid i Zygfryd Lande. Przedstawiciel młodszego pokolenia, Dawid Lande, przejął nieruchomość przy Piotrkowskiej 7 prawdopodobnie już na początku XX w. Może o tym świadczyć dokument archiwalny z 1903 r.

1903 – „Projekt poszerzenia otworów drzwiowych w ścianie frontowej murowanego, piętrowego frontowego domu na nieruchomości inżyniera Dawida Lande pod numerem 281/7 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi”. [zobacz]

 

Należy przypuszczać, że Dawid Lande, współwłaściciel nieruchomości przy Piotrkowskiej 7, to jeden z czołowych łódzkich architektów przełomu XIX i XX w.

Dawid Lande (1868 – 1928) urodził się w Łodzi i w 1886 r. ukończył tutaj Wyższą Szkołę Rzemieślniczą na Nowym Rynku 10/11 (dz. pl. Wolności 10/11). W latach 1886-91 studiował w Instytucie Inżynierów Cywilnych w Petersburgu i otrzymał dyplom inżyniera cywilnego X klasy. W 1893 r., po dwuletniej praktyce w berlińskim biurze architektonicznym „Keyser i Grossheim”, wrócił do Łodzi.

Z jego pracowni wyszły projekty wielu okazałych kamienic i gmachów użyteczności publicznej.

Poniższa lista przedstawia zaledwie drobny fragment łódzkiego dorobku Dawida Lande, autora ponad 200 projektów budynków w Łodzi i Warszawie.

Obiekty mieszkalne:

Obiekty użyteczności publicznej:

 • 1897 – parterowy budynek handlowo-magazynowy na posesji Janasza Warszawskiego przy ulicy Piotrkowskiej 114/116,
 • 1901 (1898?) – hale targowe, zwane bazarem Tanfaniego, na placu pomiędzy ulicą Lutomierską i Bazarową (dz. pl. Piastowski), obiekt nieistniejący,
 • 1901/03 – Poczta Główna przy ulicy Przejazd 38, róg Widzewskiej (dz. Tuwima 38, róg Kilińskiego) – projekt Landego został wykonany w oparciu o projekt petersburskiego architekta, M. Boczarowa,
 • 1905/08 – Rosyjski Bank Państwa przy ulicy Spacerowej 16-24 (dz. al. Kościuszki 14),
 • 1909/11 – hotel „Bristol” przy ulicy Zawadzkiej 11, róg Zachodniej (dz. Próchnika 11, róg Zachodniej – po wyburzeniach związanych z poszerzaniem ulicy Zachodniej, pozostawiono tylko część budynku dawnego hotelu „Bristol”),
 • 1912/13 – rozbudowa Grand Hotelu przy ulicy Piotrkowskiej 72,
 • 1922/24 – generalna rozbudowa siedziby Tow.. Akc. „Dąbrówka”, wcześniejszego domu Henryka Birnbauma przy Piotrkowskiej 258/260,
 • budynek dyrekcji Elektrowni Łódzkiej przy ulicy Przejazd (dz. Tuwima 58),
 • 1923/28 – oddział łódzki Banku Gospodarstwa Krajowego przy al. Kościuszki 63.

 

Dawid Lande zmarł w Karlovych Varach. Został pochowany w Łodzi, na cmentarzu żydowskim przy ulicy Brackiej.

 

Ogłoszenia prasowe:

 • Samuel Lande Sprzedaż i reperacje maszyn do szycia
 • G. Engelhardt Skład czapek
 • Kantor służby
 • Pabianicka Fabryka Obuwia Skład fabryczny
28 marca 2015

Zostań PATRONEM piotrkowska-nr

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

piotrkowska-nr.pl

© Wszystkie prawa zastrzeżone