1. Próchnika (1-11)
  1. Piotrkowska 1
  2. Piotrkowska 3
  3. Piotrkowska 5
  4. Piotrkowska 7
  5. Piotrkowska 9
  6. Piotrkowska 11
 2. Więckowskiego (13-27)
  1. Piotrkowska 13
  2. Piotrkowska 15
  3. Piotrkowska 17
  4. Piotrkowska 19
  5. Piotrkowska 21
  6. Piotrkowska 23
  7. Piotrkowska 25
  8. Piotrkowska 27
 3. Zielona (29-45)
  1. Piotrkowska 29
  2. Piotrkowska 31
  3. Piotrkowska 33
  4. Piotrkowska 35
  5. Piotrkowska 37
  6. Piotrkowska 39
  7. Piotrkowska 41
  8. Piotrkowska 43
  9. Piotrkowska 45
 4. 6 Sierpnia (47-63)
  1. Piotrkowska 47
  2. Piotrkowska 49
  3. Piotrkowska 51
  4. Piotrkowska 53
  5. Piotrkowska 55
  6. Piotrkowska 57
  7. Piotrkowska 59
  8. Piotrkowska 61
  9. Piotrkowska 63
 5. A. Struga (65-95)
  1. Piotrkowska 65
  2. Piotrkowska 67
  3. Piotrkowska 69
  4. Piotrkowska 71
  5. Piotrkowska 73
  6. Piotrkowska 75
  7. Piotrkowska 77
  8. Piotrkowska 79
  9. Piotrkowska 81
  10. Piotrkowska 83
  11. Piotrkowska 85
  12. Piotrkowska 87
  13. Piotrkowska 89
  14. Piotrkowska 91
  15. Piotrkowska 93
  16. Piotrkowska 95
 6. Zamenhofa (97-127)
  1. Piotrkowska 97
  2. Piotrkowska 99
  3. Piotrkowska 101
  4. Piotrkowska 103
  5. Piotrkowska 105
  6. Piotrkowska 107
  7. Piotrkowska 109
  8. Piotrkowska 111
  9. Piotrkowska 113
  10. Piotrkowska 115
  11. Piotrkowska 117
  12. Piotrkowska 119
  13. Piotrkowska 121
  14. Piotrkowska 123
  15. Piotrkowska 125
  16. Piotrkowska 127
 7. Mickiewicza (129-163)
  1. Piotrkowska 129
  2. Piotrkowska 131
  3. Piotrkowska 133
  4. Piotrkowska 135
  5. Piotrkowska 137
  6. Piotrkowska 139
  7. Piotrkowska 141
  8. Piotrkowska 143
  9. Piotrkowska 145
  10. Piotrkowska 147
  11. Piotrkowska 149
  12. Piotrkowska 151
  13. Piotrkowska 153
  14. Piotrkowska 155
  15. Piotrkowska 157
  16. Piotrkowska 159
  17. Piotrkowska 161
  18. Piotrkowska 163
 8. Żwirki (165-193)
  1. Piotrkowska 165
  2. Piotrkowska 167
  3. Piotrkowska 169
  4. Piotrkowska 171
  5. Piotrkowska 173
  6. Piotrkowska 175
  7. Piotrkowska 175a
  8. Piotrkowska 177
  9. Piotrkowska 179
  10. Piotrkowska 181
  11. Piotrkowska 183
  12. Piotrkowska 185
  13. Piotrkowska 187
  14. Piotrkowska 189
  15. Piotrkowska 191
  16. Piotrkowska 193
 9. Radwańska (195-225)
  1. Piotrkowska 195
  2. Piotrkowska 197
  3. Piotrkowska 199
  4. Piotrkowska 201
  5. Piotrkowska 203/205
  6. Piotrkowska 207
  7. Piotrkowska 209
  8. Piotrkowska 211
  9. Piotrkowska 213
  10. Piotrkowska 215
  11. Piotrkowska 217
  12. Piotrkowska 219
  13. Piotrkowska 221
  14. Piotrkowska 223
  15. Piotrkowska 225
 1. Rewolucji (2-12)
  1. Piotrkowska 2
  2. Piotrkowska 4
  3. Piotrkowska 6
  4. Piotrkowska 8
  5. Piotrkowska 10
  6. Piotrkowska 12
 2. Jaracza (14-32)
  1. Piotrkowska 14
  2. Piotrkowska 16
  3. Piotrkowska 18
  4. Piotrkowska 20
  5. Piotrkowska 22
  6. Piotrkowska 24
  7. Piotrkowska 26
  8. Piotrkowska 28
  9. Piotrkowska 30/32
 3. Narutowicza (34-52)
  1. Piotrkowska 34
  2. Piotrkowska 36
  3. Piotrkowska 38
  4. Piotrkowska 40
  5. Piotrkowska 42
  6. Piotrkowska 44
  7. Piotrkowska 46
  8. Piotrkowska 48
  9. Piotrkowska 50
  10. Piotrkowska 52
 4. Traugutta (54-70)
  1. Piotrkowska 54
  2. Piotrkowska 56
  3. Piotrkowska 58
  4. Piotrkowska 60
  5. Piotrkowska 62
  6. Piotrkowska 64
  7. Piotrkowska 66
  8. Piotrkowska 68
  9. Piotrkowska 70
 5. Moniuszki (72-74)
  1. Piotrkowska 72
  2. Piotrkowska 74
 6. Tuwima (76-98)
  1. Piotrkowska 76
  2. Piotrkowska 78
  3. Piotrkowska 80
  4. Piotrkowska 82
  5. Piotrkowska 84
  6. Piotrkowska 86
  7. Piotrkowska 88
  8. Piotrkowska 90
  9. Piotrkowska 92
  10. Piotrkowska 94
  11. Piotrkowska 96
  12. Piotrkowska 98
 7. Nawrot (100-124)
  1. Piotrkowska 100
  2. Piotrkowska 100a
  3. Piotrkowska 102
  4. Piotrkowska 102a
  5. Piotrkowska 104
  6. Piotrkowska 104a
  7. Piotrkowska 106
  8. Piotrkowska 108
  9. Piotrkowska 110
  10. Piotrkowska 112
  11. Piotrkowska 114
  12. Piotrkowska 116
  13. Piotrkowska 118
  14. Piotrkowska 120
  15. Piotrkowska 122
  16. Piotrkowska 124
 8. Roosevelta (126-144)
  1. Piotrkowska 126
  2. Piotrkowska 128
  3. Piotrkowska 130
  4. Piotrkowska 132
  5. Piotrkowska 134
  6. Piotrkowska 136
  7. Piotrkowska 138/140
  8. Piotrkowska 142
  9. Piotrkowska 144
 9. Piłsudskiego (146-160)
  1. Piotrkowska 146
  2. Piotrkowska 148
  3. Piotrkowska 150
  4. Piotrkowska 152
  5. Piotrkowska 154
  6. Piotrkowska 156
  7. Piotrkowska 158
  8. Piotrkowska 160
 10. Wigury (162-196)
  1. Piotrkowska 162
  2. Piotrkowska 164
  3. Piotrkowska 166
  4. Piotrkowska 168
  5. Piotrkowska 170
  6. Piotrkowska 172
  7. Piotrkowska 174
  8. Piotrkowska 176
  9. Piotrkowska 178
  10. Piotrkowska 180
  11. Piotrkowska 182
  12. Piotrkowska 184
  13. Piotrkowska 186
  14. Piotrkowska 188
  15. Piotrkowska 190
  16. Piotrkowska 192
  17. Piotrkowska 194
  18. Piotrkowska 196
 11. Brzeźna (198-232)
  1. Piotrkowska 198
  2. Piotrkowska 200
  3. Piotrkowska 202
  4. Piotrkowska 204
  5. Piotrkowska 206
  6. Piotrkowska 208
  7. Piotrkowska 210
  8. Piotrkowska 212
  9. Piotrkowska 214
  10. Piotrkowska 216
  11. Piotrkowska 218
  12. Piotrkowska 220
  13. Piotrkowska 222
  14. Piotrkowska 224/226
  15. Piotrkowska 228
  16. Piotrkowska 230/232

pierzeja zachodnia

nr nieparzyste

pierzeja wschodnia

nr parzyste

Piotrkowska_95

Piotrkowska 95

nr hip. 762 (do 1850 r. - 140)

 

Pierwsze zdjęcie w galerii przedstawia ReFotografię autorstwa Stefana Brajtera

 

 

Już w latach 30-tych XIX w. stał tutaj parterowy, czteroizbowy dom murowany, będący własnością Jakóba Petersa. W tym czasie, nie licząc domów rządowych, był to jeden z kilku prywatnych obiektów murowanych przy ulicy Piotrkowskiej. W tyle parceli, kończącej się wtedy przy ulicy Wólczańskiej, Peters, z wykształcenia mechanik, budowniczy warsztatów tkackich, zbudował w 1837 r. drewniany wiatrak.

Publikacja z 1924 r., wydana z okazji 100 rocznicy powstania Zgromadzenia Majstrów Tkackich, wymienia Jakóba Petersa jako budowniczego starego Meisterhausu przy Piotrkowskiej 100. Pierwszy dom Zgromadzenia wystawiono w 1839 r., a więc w czasie, gdy w najbliższym sąsiedztwie, po przekątnej skrzyżowania Piotrkowskiej i Andrzeja (wtedy jeszcze Piotrkowskiej i Przejazd), mieszkał Jakób Peters. Czy chodzi o tę sama osobę? Sadzę, że tak, ale dowodów na to jeszcze nie mam. Warto w tym miejscu nadmienić, iż rzeczona publikacja kojarzy również Petersa z budową kościoła św. Trójcy w Nowym Rynku. Sprawa o tyle ciekawa, że współczesne opracowania, przynajmniej te, które czytałem, nie wspominają o osobie Pana Jakóba.

W roku 1842 posesja z wiatrakiem przeszła w ręce polskiego młynarza, Andrzeja Jezierskiego. Na przełomie lat 60-tych i 70-tych XIX w. Andrzej Jezierski był właścicielem jeszcze jednej działki przy ulicy Piotrkowskiej, pod nr 20. W tym czasie, spośród 297 parceli przy Piotrkowskiej, tylko 9 było w rękach Polaków. Obie nieruchomości, przy Piotrkowskiej 95 i 20, pozostawały w rękach rodziny Jezierskich jeszcze w latach 90-tych XIX w.

Anna Rynkowska, w swojej książce „Ulica Piotrkowska”, wymienia Andrzeja Jezierskiego również jako właściciela wiatraka stojącego na tyłach posesji Piotrkowskiej 33. Młyn powstał w 1856 r. i działał jeszcze w 1861 r. Nieruchomość przy Piotrkowskiej 33, pod koniec lat 60-tych XIX w., należała do Józefa Ludwiga. Co ciekawe, Józef Ludwig był w tym czasie (koniec lat 60-tych XIX w.) sąsiadem Jezierskiego - do Ludwiga należała także posesja przy Piotrkowskiej 97.

 

Pod koniec lat 90-tych XIX w. narożna nieruchomość przy Piotrkowskiej 95 przeszła w ręce aptekarza, Augusta Stopczyka, później cukiernika, Michała Ulrichsa.

Cukiernia Ulrichsa działała po drugiej stronie ulicy Andrzeja, przy Piotrkowskiej 97 , a w latach późniejszych również w narożnym lokalu przy Piotrkowskiej 45.

 

Parterowy dom frontowy przy Piotrkowskiej 95, na początku XX w. przystosowany do celów handlowych, jest widoczny na trzecim zdjęciu w galerii. 

W okresie międzywojennym wystawiono narożny budynek piętrowy z dachem mansardowym. 

Zabudowania północnego zbiegu Piotrkowskiej i Andrzeja zostały wyburzone w latach 70-tych XX w., a na pustym placu ustawiono wiaty handlowe. W latach 90-tych XX w. wzniesiono dom towarowy "Saspol".

 

Dokumenty archiwalne:

1888 – „O nadbudowie przez Andrzeja Jezierskiego, mutowanego, mieszkalnego, pierwszego piętra na istniejącej parterowej oficynie mieszkalnej pod numerem 762 przy ulicach Piotrkowskiej i św. Andrzeja w mieście Łodzi”. [zobacz]

1902 – „O przebudowie przez Augusta Stopczyka murowanych frontowych domów: parterowego i piętrowego oraz dobudowie do ostatniego z nich parterowego, frontowego domu i oficyny, a także budowie murowanych schodów pod numerem 95/762 na rogu ulic Piotrkowskiej i św. Andrzeja w mieście Łodzi”. [zobacz]

1911 – „Projekt na nadbudowę przez Michała Ulrichsa pawilonu fotograficznego [atelier] nad murowanym, piętrowym domem pod numerem 95/762 na rogu ulic Piotrkowskiej i Andrzeja w mieście Łodzi”. [zobacz]

1912 – „Projekt poszerzenia okna i budowy przepierzenia w parterowym budynku murowanym na nieruchomości numer 95/762 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi, właściciel Michał Ulrichs”. [zobacz]

 

Ogłoszenia prasowe:

 • A. Stopczyk Apteka, skład wód naturalnych, wyrób wód mineralnych
 • I. Szneider Fabryka bielizny
 • Adolf Szereszewski Skład towarów manufakturowych
 • F. Wagner Skład parowej fabryki wędlin
 • E. Sussman Pracownia pończoch i trykotaży
 • „Violet” Perfumeria
29 marca 2015

Zostań PATRONEM piotrkowska-nr

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

piotrkowska-nr.pl

© Wszystkie prawa zastrzeżone